Søg
 

Forskning og udvikling

Find information om forskning og udvikling på Sjællands Universitetshospital.

​​Forskning

På Sjællands Universitetshospital (SUH) beskæftiger afdelinger, stab og forskningsstøtteenheder sig med forskning på forskellig vis. 
 
På SUH er der fokus på forskning inden for alle faggrupper. Forskning og udvikling inden for sygeplejen, fysioterapien og de øvrige mellemlange videregående uddannelser er i vækst og omfatter en lang række aktiviteter. 
 
Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af forskningsorganiseringen på SUH og orientere dig i oversigten Forskning på SUH - Find vej (øverst i højre menu) med kontaktoplysninger og link videre til afdelingerne og den lokale, regionale og nationale forskningsstøtte. Forskningsfora og relaterede aktiviteter på SUH, som skønnes være relevant i denne sammenhæng, er også beskrevet.
 

Akademisk Råd

Sygehusledelsen har nedsat et Akademisk Råd, som er det overordnede organ i forhold til drøftelse og udvikling af uddannelse og forskning på universitetshospitalet. Rådet mødes mindst tre gange om året. Akademisk Råd ledes af en styregruppe, der mødes ca. én gang om måneden. Rådet har nedsat udvalg, der arbejder med forskellige temaer, som løbende mødes.
 

Universitetsfunktionen

SUH er et universitetshospital i samarbejde med Københavns Universitet. Det betyder blandt andet, at hospitalet deltager i uddannelsen af de kommende læger. Derudover samarbejder SUH med Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og Forskningscenter RISØ om forskningen inden for sygepleje og andre fagområder. Region Sjællands Fagbibliotek samarbejder med universitetsfunktionen. I biblioteket er der adgang til et væld af bøger, opslagsværker og de nyeste tidsskrifter - trykte såvel som elektroniske. Desuden er der adgang til en række sundhedsvidenskabelige databaser.
 

Forskningsansættelser

Forskningsområdet udvikles løbende på SUH, og nye lektorater kommer til. Det er i samspil mellem de enkelte afdelinger og forskerne på SUH, at der udvikles nye undervisningslektorater, forskningslektorater eller kliniske professorater. 
For forskere tilknyttet Københavns Universitet er det afdelingsledelserne, der igangsætter processen i dialog med den koordinerende professor og den lægefaglige vicedirektør. For forskere tilknyttet Syddansk Universitet er det MVU-Forskningsstøtten, der understøtter processen.
 

Igangsættelse af forskningsprojekter

På SUH arbejdes der løbende med at forenkle arbejdsgangene relateret til forskning. Fra den 1. oktober 2022 godkender afdelingerne selv deres egne forskningsprojekter. Det er den projektansvarlige, der igangsætter processen, se vejledningen (link til intern side).
På undersider her, kan du finde mere inspiration til dine projekter på Forskningsenheden i Staben eller Forskningsstøtteenheden for mellemlange og videregående uddannelser.
 
 

​Se også vores engelsksprogede forskningssider:

Projects and researchers at Zealand University Hospital​​​​

Oprettet
08.01.16
Opdateret
31.10.22
Link til denne side:
​​
 

 Kontakt

 
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf. 46 32 32 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk