Søg
 

Forskningsstøtteenheden for MVU-uddannede

Forskningsstøtteenheden for ansatte med mellemlange videregående uddannelser (MVU) på SUH, fokuserer på forsknings- og udviklingskapacitet på tværs af hospitalet.

Forskningsstøtteenheden for MVU-uddannede på SUH

På denne side præsenteres afsættet for Forskningsstøtteenhedens arbejde, og hvilke funktioner der udføres.

Nyheder

Nyheder fra Forskningsstøtteenheden og vores samarbejdspartnere

Undervisning, konferencer og kurser

Her kan du læse om eventuelle kurser, konferencer eller undervisning, der tilbydes lige nu fra Forskningsstøtteenheden

FRONTLINE: Et COVID-19-projekt

På denne side kan du læse om vores COVID-19 forskningsprogram - Bølge 1 og Bølge 2

REFAS

Et forskningsprogram om REkruttering og FAstholdelse af Sygeplejersker i somatikken og psykiatrien i Region Sjælland

CAPAN

Information om vores forskningsprogram CAPAN 2.0, der udgår fra Forskningsstøtteenheden

TLC-program

Et femårigt forskningsprogram om optimering af sygeplejen til ældre borgere med medicinsk multisygdom i tværsektorielle overgangsforløb

Personcentreret praksis

På denne side kan du finde information om personcentreret praktis, som indgår i Forskningsstrategien for sygepleje på Sjællands Universitetshospital

Ledelse af forskning og udvikling

Her kan du læse mere om de ledelsesmæssige initiativer der er iværksat som en del af CAPAN

MVU-netværk

Overblik over forskellige forum og netværk for alle medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) i Region Sjælland

MVU-forskere

På denne side fremgår en oversigt over MVU-forskere på SUH med links til mere information om de enkelte forskere. Listen bliver løbende opdateret.

Samarbejdspartnere

Samarbejde på tværs af SUH, Region Sjælland, nationalt og internationalt, er en drivkraft og ambition, der præger arbejdet i Forskningsstøtteenheden

Brugerinddragelse i Forskningsstøtteenheden

Her kan du læse om vores samarbejde med patienter, pårørende og klinikere i forskningsarbejdet.

Publikationer

Her får du et overblik over de seneste rapporter, artikler, årsrapporter og e-bøger relateret til Forskningsstøtteenhedens medarbejdere

Uddannelse og karriereveje

På denne side kan du læse om uddannelsesmuligheder og karriereveje for MVU-uddannede på Sjællands Universitetshospital

Ansatte

På denne side kan du finde information om de ansatte i Forskningsstøtteenheden, samt vores tilknyttede gæsteprofessor

Afsluttede projekter implementeret i praksis

Denne side giver en kort beskrivelse af de projekter, der er udgået fra Forskningsstøtteenheden og nu er afsluttet og implementering igangsat

Værktøjskasse

På denne side kan du finde links til relevante hjælpeværktøjer eller andre instanser, der tilbyder support til forskere i Region Sjælland

Oprettet
01.03.19
Opdateret
25.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk