Søg
 

Forskningsstøtteenheden for MVU-uddannede

Forskningsstøtteenheden for ansatte med mellemlange videregående uddannelser (MVU) på SUH, fokuserer på forsknings- og udviklingskapacitet på tværs af hospitalet.

Forskningsstøtteenheden for MVU-uddannede på SUH

På denne side præsenteres afsættet for Forskningsstøtteenhedens arbejde, og hvilke funktioner der udføres

Nyheder

Nyheder fra Forskningsstøtteenheden

Konsulentfunktion

Se eksempler på de konsulentfunktioner, som Forskningsstøtteenheden varetager i relation til MVU-området

CAPAN

Information om vores femårige forskningsprogram CAPAN, der udgår fra Forskningsstøtteenheden.

NUCAP

På denne side orienteres om forskningsprojektet NUCAP (defining NUrsing CAPacity).

Ambulatorie-projekt

Som en del af CAPAN-programmet har vi gennemført ambulatorie-projektet der består af fire dele. På denne side bliver du introduceret til disse.

KROB-model

På denne side gives en vejledning i modellen for Klinisk Refleksion Omkring Beslutningstagning (KROB-modellen).

Personcentreret praksis

På denne side kan du finde information om personcentreret praktis, som indgår i Forskningsstrategien for sygepleje på Sjællands Universitetshospital.

Ledelse af forskning og udvikling

Her kan du læse mere om de ledelsesmæssige initiativer der er iværksat som en del af CAPAN.

MVU-netværk

Overblik over forskellige forum og netværk for alle medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) i Region Sjælland.

MVU-forskere

På denne side fremgår en oversigt over MVU-forskere på SUH med links til mere information om de enkelte forskere. Listen bliver løbende opdateret.

Samarbejdspartnere

Samarbejde på tværs af SUH, Region Sjælland, nationalt og internationalt, er en drivkraft og ambition, der præger arbejdet i Forskningsstøtteenheden.

Publikationer

Her får du et overblik over de seneste rapporter, artikler, årsrapporter og e-bøger relateret til Forskningsstøtteenhedens medarbejdere

Karriereveje

På denne side kan du læse om karrieveje og muligheder for MVU-området på Sjællands Universitetshospital

Ansatte

På denne side kan du finde information om de ansatte i Forskningsstøtteenheden, samt vores tilknyttede gæsteprofessor.

Oprettet
01.03.19
Opdateret
25.02.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
47 32 19 02