Søg
 

Værktøjskasse

På denne side kan du finde links til relevante hjælpeværktøjer eller andre instanser, der tilbyder support til forskere i Region Sjælland

Forskning i Region Sjælland

  
På hjemmesiden Forskning i Region Sjælland kan du bl.a. finde Regionens forskningspolitik. Forskningspolitikken kan hentes direkte ved at følge dette link:
Region Sjællands politik for sundhedsforskning 2019-2022 (pdf)  
Desuden finder du informationer om finansieringsmuligheder af forskning, samt en værktøjskasse med praktiske informationer, som kan hjælpe dig i forbindelse med f.eks. biblioteksservice, databaser, tidsskrifter, skabeloner, korrekt arkivering af fysiske forskningsdokumenter og statistik vejledning.

Statistiksupport i Region Sjælland

  
Sammen med OPEN udbyder Region Sjælland support til statistik og gratis kurser. Læs evt mere på dette link.

10 timers fri vejledning gælder for sundhedsforskning og kvalitetssikringsprojekter, som skal publiceres videnskabeligt i Region Sjælland.
Send en mail til: open.statistics@rsyd.dk og skriv "Region Sjælland" i emnefeltet. Se hvad du kan få hjælp til og adgang til kurser som:
• Endagskursus i basal statistik
• Statistiske Analyseplaner
• Stata-introduktion til grundlæggende betjening
Desuden kan du og din afdeling/gruppe få en kort introduktion om inspiration om mulighederne for support  - det gøres ved at skrive til mailen: open.statistics@rsyd.dk og skriv "Region Sjælland”

Support fra Fondskontoret i Region Sjælland

 
Region Sjælland har et fondskontor, der hjælper med projektudvikling og fundraising inden for sundhedsområdet og den regionale udvikling.

De kan hjælpe med både udviklingsprojekter og forskningsprojekter til alle regionens ansatte og de mange samarbejdspartnere, der arbejder med sundhed og udvikling i Region Sjælland.
 Fondskontoret hjælper blandt andet med:
  • Projektudvikling
  • Etablering og facilitering af strategiske partnerskaber
  • Udarbejdelse af projektbeskrivelser og ansøgningsmaterialer
  • Identifikation af relevante private fonde, offentlige puljer og EU-programmer

 

Juridisk bistand til kontrakter til forskningsprojekter

 
Region Sjælland har indgået en aftale med Region Hovedstaden om juridisk bistand til forskningsprojekter. Man kan her få hjælp til:
 
  • At rådgive og bistå med forskningskontrakter
  • At bistå med at afklare hvem der er dataansvarlig i konkrete forskningsprojekter, og med at indgå databehandleraftaler og aftaler om fælles dataansvar 

Du kan læse mere om arbejdsdelingen mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden, og hvordan du kontakter de forskellige instanser, via dette link: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/forskning/forfagfolk/projektanmeldelseroggodkendelser/Sider/anmeldelse-til-forskningsfortegnelse.aspx


Support fra Region Hovedstaden

 
Data og Udviklingsstøtte i Region Sjælland har indgået et samarbejde
med Region Hovedstaden. Derfor er forskere, som har brug for rådgivning eller sparring, velkomne til at henvende sig til Region
Hovedstadens Finansieringsteam i Sundhedsforskning og Innovation, Center for Regional Udvikling, via fællespostkassen:
cru-finansiering@regionh.dk

Læs mere på Finansieringsteamets hjemmeside:
Finansieringsteamets hjemmeside
 
Finansieringsteamets oversigter, værktøjer og skabeloner findes desuden på nedenstående side:

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.08.21
Opdateret
25.10.21
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk