Søg
 

Undervisning, konferencer og kurser

Her kan du læse om eventuelle kurser, konferencer eller undervisning, der tilbydes lige nu fra Forskningsstøtteenheden

Webinarer for alle


I dette efterår udbyder Forskningsstøtteenheden undervisning i form af tre webinarer, hvor vi for alle interesserede formidler den nyeste viden udviklet af SUH’s egne MVU-forskere. Webinarerne bliver interaktive og vil have fokus på temaer af interesse på tværs af SUH.

Vi startede den 21. september 2021 med temaet: Person-centreret tilgang til praksis. Du kan se præsentationen fra webinaret her.  
 
Den 12. oktober 2021 vartemaet: Anvendelse af PRO i praksis. Du kan se præsentationen fra webinaret her

Den 26. oktober 2021 kl. 14-15 afholdes det sidste webinar: Betydningen af søvn. 
 
Sæt kryds i kalenderen og book jeres konferencerum! Tilmelding er ikke nødvendigt. 
 

Kursus for mellemledere

Afdelingssygeplejerskers rolle i udvikling af en personcentreret kultur.
 
På baggrund af viden for forskningsprogrammet CAPAN, udbydes et fire-dages kursus for afdelingssygeplejersker på SUH. Kurset er en del af forskningsprogrammet og bliver afviklet 7. - 8. marts, 6. april og 9. maj 2022. Det er en forudsætning for deltagelse, at:
  • Man kan deltage alle dage
  • Man har en tilkendegivelse fra den ledende oversygeplejerske om, at den pågældende afdeling ønsker/er i gang med at arbejde med en personcentreret tilgang.
  • Man er indforstået med, at man ved at deltage giver samtykke til, at kursets indhold bliver en del af forskningsprojektet. Al data vil siden hen blive anonymiseret, og det vil ikke være muligt at genkende deltagere i kurset ud fra materialet.
Formål
Kurset et skræddersyet undervisningstilbud til afdelingssygeplejersker fra afdelinger på SUH, der har besluttet at arbejde konkret med personcentreret tilgang til pleje og behandling, ved at:
 
  1. Styrke afdelingssygeplejerskerne i arbejdet med at udvikle en kultur som er personcentreret.
  2. Støtte afdelingssygeplejerskerne til at afdække barrierer og potentialer for kontinuerlig prak-sisudvikling i deres afdeling/afsnit.
  3. Udvikle, afprøve og evaluere et undervisnings-tilbud i personcentreret kulturudvikling.

Er du interesseret, kan du læse mere om kurset og hvordan, du kan søge om deltagelse, i vores folder her.


Konference for mellemledere 18. november 2021 

KONFERENCEN ER DESVÆRRE FULDT BOOKET!

Kære mellemleder i sundhedssektoren

Det er en stor fornøjelse at kunne invitere dig til:
Konference for mellemledere

”Kultur og kompleksitet. Mellemlederes roller og muligheder”
 
fletning.png
 
 

Torsdag den 18. november 2021 kl. 08.30-16.00
Sjællands Universitetshospital, Auditoriet, Lykkebækvej 1, 4600 Køge

På denne anden nationale konference for mellemledere sættes fokus på kultur og kompleksitet i sundhedsvæsnet, samt på mellemledernes roller og muligheder heri.
 
Konferencens formål er:
 
      At tydeliggøre og anerkende mellemleders rolle og betydning for arbejdspladskultur
 
      At den enkelte mellemleder får ideer til arbejdet med kultur på egen arbejdsplads
 
      At styrke netværk blandt mellemledere
 
Der er et begrænset antal pladser. Mellemledere (afdelingssygeplejersker, afdelingsterapeuter, jordemødre, diætister, radiografer og bioanalytikere) har fortrinsret.
 
Registrering senest den 15. september 2021. 
 
Pris: DKK 1000,- (eksl. moms)
 

Se program for dagen her.

Tilmeld dig ved at klikke her: Ingen mulighed, da konferencen er fuldt booket!

Konferencen er en del af et forskningsprogram i kapacitetsopbygning CAPAN 2.0 på Sjællands Universitetshospital. Læs mere om CAPAN på hjemmesiden: Forskningsstøtteenheden for MVU-uddannede

Vi glæder os til at se jer.
 

På vegne af Sjællands Universitetshospital & Forskningsprogrammet CAPAN:

Afdelingssygeplejerske Britta Louise Schack, afdelingssygeplejerske Britt Foley, afdelingssygeplejerske Patricia Lindhardt, ledende oversygeplejerske Ole Toftdahl Sørensen, forskningsleder Mette Kjerholt, forskningsleder Bibi Hølge-Hazelton & vicedirektør Susanne Friis

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.19
Opdateret
15.10.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk