Søg
 

REFAS

Et forskningsprogram om REkruttering og FAstholdelse af Sygeplejersker i somatikken og psykiatrien i Region Sjælland

Sygeplejerskemanglen er både et globalt, nationalt og et regionalt problem. Manglen på sygeplejersker påvirker det samlede patientforløb, da grundlæggende sygepleje er en forudsætning for, at patienten kommer sig. Der er blandt andet påvist øget dødelighed i somatikken og øget bæltefiksering i psykiatrien, hvis der er for få sygeplejersker.
For at forebygge sygeplejerskemangel har regeringen og Danske Regioner indgået en aftale om, at antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske sygehuse øges med 500 sygeplejersker i 2020 og yderligere 500 sygeplejersker i 2021, så der samlet sker en forøgelse med 1.000 sygeplejersker fra 2021.
 
Gennem en række anvendelsesorienterede forskningsprojekter er det forskningsprogrammet REFAS’ overordnede formål at højne patientsikkerheden ved at undersøge hvilke faktorer, der har betydning for, at sygeplejersker vedvarende rekrutteres og fastholdes i Region Sjælland.

 Ph.d.projekter


Aktuelt har vi fået finansieret to ph.d.-projekter i samarbejde med RUC og Region Sjælland. Det drejer sig om:
I: Arbejdsmiljøprojekt med fokus på sygeplejerskers arbejdsmiljø
II: Projekt om nedsættelse af tvang på somatiske sygehuse 


Opbygning


REFAS' ambition er at fungere som overordnet samlende paraply for en række selvstændige, men tematisk sammenhængende, projekter (se nedenstående figur). Hvert projekt har tilknyttet forskere, patienter pårørende og andre samarbejdspartnere i arbejdsgrupper og interesenter herunder praksisaktører og brugere, og har sin egen selvstændige tids-og publiceringsplan.
 
Programmet vil løbende kunne udbygges med flere projekter, hvis disse er relevante for det overordnede formål.
 
Refas model jan.PNG

 
 ​​

Organisering

 
REFAS er organiseret efter paraply-modellen, som bygger på aktionsforskning og aktionslærings-principper. Projektet ledes i fællesskab af professor Bibi Hølge-Hazelton, Forskningsstøtteenheden Sjællands Universitetshospital & Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og lektor Lene Lauge Berring, Psykiatrisk Forskningsenhed, & Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.
 
Styregruppe: REFAS har en styregruppe bestående af de fire sygeplejefaglige direktører på regionens hospitaler, de sygeplejefaglige forskningsledere fra de hospitaler, der har en sådan ansat,  direktøren fra Steno Diabetes Center Sjælland samt en repræsentant fra HR-Region Sjælland. 
 
Kritiske venner/følgegruppe: Programmets følgegruppe sammensættes meget bredt med repræsentanter fra alle regionens sygehuse, herunder patient- og pårørenderepræsentanter, sygeplejersker og ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, samt medarbejdere fra Region Sjælland.
 

Forskergruppe: Forskellige forskere og forskningsmedarbejdere vil blive inddraget i programmets studier, og der påtænkes samarbejde med forskere fra andre universitetet, herunder RUC, samt forskere fra andre institutter, herunder sundhedsøkonomi og psykologi ved SDU.


Præsentationer 


Kickoff-møde for REFAS-programmet 185 deltagere med interesse i fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker (22.03.21) Her kan du se slides fra REFAS-webinar. Her kan du se hele webinaret (videoen er ikke tekstet).

Forskningsbaseret workshop om fastholdelse for 180 tillidsfolk, ledere og arbejdsmiljøfolk arrangeret af DSR/Kreds Syddanmark (01.06.21)


 Tidsplan

 
Programmet er 5-årigt, iværksættes primo januar 2021 og udløber i december 2025.
 

Yderligere informationer

 ​​
Yderligere informationer om programmet, videnskabelige referencer eller andet kan fås ved henvendelse til Forskningsstøtteenheden.   
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.02.21
Opdateret
17.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk