Søg
 

Nyheder

Nyheder fra Forskningsstøtteenheden

En julegave, der kan indløses i marts!

 
Vi er i fuld gang med at udvikle webinarer, hvor vi for alle interesserede formidler den nyeste viden udviklet af SUH’s egne MVU-forskere . Webinarerne vil være interaktive og have fokus på temaer af interesse på tværs af SUH
 
Vi starter den 2. marts 2021 med temaet: Person-centreret tilgang til praksis. Den 9. marts 2021 bliver temaet: Anvendelse af PRO i praksis, og den 23. marts 2021: Betydningen af søvn. Alle dage klokken 13-14. Se flyeren om webinarerne her.
 

 

FRONTLINE præsenteret for Netværk for afdelingssygeplejersker

 
Det er hensigten med FRONTLINE, at kunne etablere et bedre beredskab og udvikle interventioner til støtte for ansatte i hospitalsvæsnet efter COVID-19-krisen og i tilfælde af, at en tilsvarende situation opstår igen.
Et af de første konkrete initiativer var afholdelse af et møde i Netværk for Afdelingssygeplejersker den 16. november 2020, hvor sygehusledelsen også deltog. Her blev resultaterne fra lederundersøgelserne i FRONTLINE præsenteret og diskuteret, og der blev set fremad i fællesskab.
 

Billede fra mødet med afdelingssygeplejersker fra SUH og sygehusledelsen.

 

NUCAP er afsluttet

 

Forskningsprojektet NUCAP (defining NUrsing CAPacity) er afsluttet pr 1. september 2020. Projektet afsluttes  med offentliggørelsen af en videnskabelig rapport, som kan ses HER. Herudover har forskergruppen bag projektet skrevet en række videnskabelige artikler, der vil kunne ses på Forskningsstøtteenhedens publikationsliste efterhånden som disse offentliggøres.


 

Nyt forskningsprojekt: FRONTLINE - et COVID-19-projekt

 

Forskere på tværs af Sjællands Universitetshosptial har etableret et forskningsprojekt, som undersøger det kliniske personales-, ledernes- og forskernes perspektiver og holdninger til, hvordan det er at befinde sig i frontlinjen under COVID-19. Formålet med projekt FRONTLINE, er at udvikle anbefalinger, skabe et bedre beredskab, samt at pege på nye organiserings-, samarbejds- og innovationsmuligheder i hospitalssektoren.

Se omtale i Sjællands Universitetshospitals nyhedsbrev "Åren", som udkom i maj 2020 og læs mere om projektet under siden FRONTLINE: Et COVID-19 projekt


  

Ph.d.-forsvar

 
Stine Thestrup Hansen, klinisk sygeplejerskespecialist på Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, forsvarede sin ph.d. den 19. maj 2020. Ph.d.-studiet foregik på Hæmatologisk Afdeling ved SUH og omhandlede Patient Reported Outcome Measures (PROMs) integreret i opfølgningsforløb hos patienter diagnosticeret med kroniske hæmatologiske kræftformer. Studiet undersøgte kvalitativt patienters og sundhedspersonales erfaringer og kan læses her:
 
 

Ph.d. stine.png Billede af Stines virtuelle ph.d.-forsvar

Marianne Krogsgaard, klinisk sygeplejerskespecialist på Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, forsvarede sin ph.d. den 20. maj 2020. Ph.d.-studiet omhandlede parastomal frembuling og undersøgte patienternes symptomer, livskvalitet og kirurgisk behandling. Afhandlingen kan læses her:
 

 

Tiltrædelsesforelæsning

 
Brendan McMromck  tiltrædelsesforelæsning den 7. oktober 2020 er blevet rykket pga COVID-19. Når forelæsningen annonceres, vil der blive linket til den her på siden. 

 

Konference

 
Mellemledernes roller har udviklet sig hastigt de senere år, og deres betydning har fået stigende opmærksomhed. Ledelse handler om at sætte retning og skabe resultater gennem og sammen med andre. For at kunne gøre det, skal man både kende sig selv som leder og have visioner for den organisation, man er leder for. For mellemledere i sundhedsvæsnet betyder det, at deres handlinger har central betydning for arbejdspladsernes kultur og arbejdsmiljø. Dog er mellemlederne også ofte budbringere af tiltag og beslutninger, de ikke har direkte indflydelse på, og derfor skal de navigere i en hverdag, hvor interesser, muligheder og betingelser ikke altid følges ad. Derfor er det mellemledernes opgave at kunne navigere og sætte retning på trods af krydspres.       
 
På denne anden nationale konference for mellemledere sættes derfor fokus på kultur og kompleksitet i sundhedsvæsnet og på mellemledernes roller og muligheder heri. Konferencen indgår i forskningsprogrammet CAPAN på Sjællands Universitetshospital. 

  

Publicering og anmeldelser

 
Ny bog: "Evidens i Sygeplejen" af Connie Berthelsen
Bogen 'Evidens i Sygeplejen' (2020) af Connie Berthelsen, som er forskningskoordinator og lektor i klinisk sygepleje hos Forskningsstøtteenheden på Sjællands Universitetshospital, er netop udgivet hos Samfundslitteratur.
 
Bogen er anmeldt i Forstyrrelsen af Helle Mathar, lektor ved Københavns Professionshøjskole, samt i Sygeplejersken af Saja Jul Håkonsen, adjunkt hos Center for Kliniske Retningslinjer ved Aalborg Universitet. Læs de flotte anmeldelser herunder:
 
Ny artikel om det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring sårbare gravide
Artiklen omhandler et studie, der har undersøgt fagprofessionelles fortolkning og forståelse af sårbarhed hos gravide kvinder defineret som værende på Sundhedsstyrelsens svangre omsorgs niveau 3.
 
Ofte anvendes begrebet ”sårbar gravid” i sammenhæng med kvinder, som har behov for udvidet svangre omsorg. Men begrebet er ikke entydigt defineret. Så hvad er det, der ligger til grund, når fagprofessionelle kategoriserer en gravid kvinde som værende sårbar? Gennem observationsstudier på to fødesteder og to fokusgruppeinterviews med fagprofessionelle på sygehus, i kommune og i almen praksis fandt vi, at definitionen af at ”være sårbar gravid” er flydende, og baseres på de professionelles individuelle vurdering af de gravide kvinders personlige ressourcer, personlige egenskaber samt psykologiske faktorer hos kvinderne. Ligeledes var definitionen afhængig af den professionelles rolle i relation til den gravide.
 
Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring sårbare gravide er komplekst, og samarbejdet er influeret af forholdet mellem og indstillingen hos de professionelle, samt organisering mellem de involverede sektorer.
 

En vigtig konklusion af studiet er, at det er vigtigt, at alle fødesteder afholder tværfaglige og tværsektorielle teammøder for at sikre, at alle professioner involveret i svangre omsorg er repræsenteret. Dette for at sikre fælles faglig viden og et fælles sprog med henblik på en fælles forståelse af sårbarhed hos den enkelte gravide kvinde og derved sikre, at gravide kvinder med særlige behov får den nødvendige støtte.

Studiet er gennemført af Karina Klode, Agnes Ringer og Bibi Hølge-Hazelton. Det har modtaget støtte fra Region Sjællands Forskningsfond samt Danske Regioner og Sundhedskartellets Udviklings- & Forskningspulje. Link til studiet findes her.
 
<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=45c8c6dd0bc83df5b4176116faf1bbe1&source=embed&photo%5fid=55186856">
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
22.06.20
Opdateret
22.12.20
Link til denne side:
http://forskning-mvu/nyheder
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
47 32 19 02