Søg
 

MVU-netværk

Overblik over forskellige forum og netværk for alle medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) i Region Sjælland

​​Organisatorisk opbygning

 

På Sjællands Universitetshospital er der etableret forskellige fora og netværk for MVU-uddannede. I den nedenstående model kan du danne dig et overblik over disse.

Model for fora og netværk under sygehusledelsen.  


 

Forum for udvikling og forskning/MVU (FUM)

 
Forum for udvikling og forskning for de mellemlange videregående uddannede ved Sjællands Universitetshospital (FUM) har som formål at medvirke til at skabe og styrke et frugtbart forsknings- og udviklingsmiljø.

Forummet skal medvirke til, at de overordnede rammer og vilkår er tidssvarende for udviklings- og forskningsopgaverne og til at lette vejen for udviklingstiltag, så en høj faglig indsats bevares.

Forummet sammensættes på tværs af matrikler. Medlemmerne repræsenterer henholdsvist afdelingsledere, mellemledere, lektorer, post doc.s, udviklingsansvarlige, uddannelsesansvarlige og ph.d.-studerende.

Interesseret i at læse om dette forum? Læs vores kommissorium her:

Netværk af udviklings-, uddannelses- og forskningsansvarlige medarbejdere med MVU-baggrund (NUUF)

 
NUUF er et tværfagligt netværk for medarbejdere med MVU-baggrund, hvis hovedbeskæftigelse er faglig udvikling, koordinering af uddannelse eller forskning. NUUF har aktuelt ca. 55 medlemmer.

Interesseret i at læse om dette netværk? Læs vores kommissorium her:  
 
Årligt heldagsseminar  
 
Den 20. maj 2021, blev der afholdt et årligt heldagsseminar for alle NUUF-medlemmer og ledere, denne gang som on-line webinar grundet COVID-19. Dette års tema var "Liv i visionen", da den seneste version af Vision for MVU-området på SUH blev udsendt i foråret 2021. Læs visionen her. Næste års temadag afholdes d. 4. marts. Fokus vil være på at dele viden om fastholdelse og rekruttering, samt arbejde med at udvikle - og formidle - en fortælling om SUH som et attraktivt sted at arbejde – med udgangspunkt i værdier fra personcentreret praksis.​


Udviklings-, Udannelses- og Forskningsnetværk

 
NUUF fungerer som paraply for tre mindre netværk med fokus på henholdsvis uddannelse, udvikling og forskning.

Mange forsknings- og udviklingstiltag har allerede fået fodfæste i vores organisation og mange er igangværende. De forskellige fora danner derfor også rammen til at dele viden og erfaringer. Ikke mindst er det et vigtigt sted at sparre med kollegaer om, hvordan et projekt kan kvalificeres.

Du kan få flere informationer og kommissorier fra det enkelte netværk ved at rette henvendelse til følgende kontaktpersoner: 


Udviklings-, Udannelses- og Forskningsnetværk​

​Netværk for ph.d.-studerende 


Der er etableret et netværk for ph.d.-studerende med MVU-baggrund på SUH. Formålet er sparring, vidensdeling og drøftelse af aktuelle udfordringer. Vi skiftes til at være tovholder på møderne, som afholdes ca én gang om måneden. Alle ph.d.-studerende med MVU-baggrund er velkomne.

Kontaktperson: Lotte Helmark, Kardiologisk Afdeling (mail​Netværk for klinisk sygepleje- og sundhedstjenesteforskning i Region Sjælland


Formålet med netværket er at etablere rammerne for et fælles regionalt forskningsmiljø på tværs af uddannelsesinstitution og klinik, hvor forskernes faglige kompetencer kan virke dynamisk. Netværket er etableret i 2019, og koordinatorer for netværket er: Professor Bibi Hølge-Hazelton fra Sjællands Universitetshospital og 1-2 forskere fra Absalon.

Netværket omfatter forskere indenfor forskningsområderne klinisk sygepleje og sundhedstjenesteforskning, som virker under Region Sjællands og Professionshøjskolen Absalon. Det kan efter aftale udvides med forskere fra andre institutioner hjemmehørende i Region Sjællands geografiske område.

Møderne i netværket afholdes på forskellige matrikler i regionen og planlægges af deltagerne i samarbejde med Netværkets koordinatorer. Herudover inviteres til deltagelse i masterclasses, temadage og andet af relevans.

Netværket har været præsenteret med en poster på Nordic Nursing Research Conference i 2021.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.19
Opdateret
17.05.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk