Søg
 

MVU-netværk

Overblik over forskellige forum og netværk for alle medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) i Region Sjælland

​​Organisatorisk opbygning

 

På Sjællands Universitetshospital er der etableret forskellige fora og netværk for MVU-uddannede. I den nedenstående model kan du danne dig et overblik over disse.

Model for fora og netværk under sygehusledelsen.  


 

Forum for udvikling og forskning/MVU (FUM)

 
Forum for udvikling og forskning for de mellemlange videregående uddannede ved Sjællands Universitetshospital (FUM) har som formål at medvirke til at skabe og styrke et frugtbart forsknings- og udviklingsmiljø.

Forummet skal medvirke til, at de overordnede rammer og vilkår er tidssvarende for udviklings- og forskningsopgaverne og til at lette vejen for udviklingstiltag, så en høj faglig indsats bevares.

Forummet sammensættes på tværs af matrikler. Medlemmerne repræsenterer henholdsvist afdelingsledere, mellemledere, lektorer, post doc.s, udviklingsansvarlige, uddannelsesansvarlige og ph.d.-studerende.

Interesseret i at læse om dette forum? Læs vores kommissorium her:

Netværk af udviklings-, uddannelses- og forskningsansvarlige medarbejdere med MVU-baggrund (NUUF)

 
NUUF er et tværfagligt netværk for medarbejdere med MVU-baggrund, hvis hovedbeskæftigelse er faglig udvikling, koordinering af uddannelse eller forskning. NUUF har aktuelt ca. 55 medlemmer.

Interesseret i at læse om dette netværk? Læs vores kommissorium her:  
 
Årligt heldagsseminar  
 
Den 20. maj 2021, blev der afholdt et årligt heldagsseminar for alle NUUF-medlemmer og ledere, denne gang som on-line webinar grundet COVID-19.
Dette års tema var "Liv i visionen", da den seneste version af Vision for MVU-området på SUH blev udsendt i foråret 2021. Læs visionen her. På dagen var der både orientering fra de enkelte netværk under NUUF, oplæg om Netværk som arbejdsform ved Chefkonsulent Carsten Salling samt workshops, der fokuserede på hvordan den enkelte kunne få "liv i visiosnen" i deres arbejde og deres netværk. Workshops blev faciliteret af konsulent og sceneinstruktør, Bent Nørgaard.


Udviklings-, Udannelses- og Forskningsnetværk

 
NUUF fungerer som paraply for tre mindre netværk med fokus på henholdsvis uddannelse, udvikling og forskning.

Mange forsknings- og udviklingstiltag har allerede fået fodfæste i vores organisation og mange er igangværende. De forskellige fora danner derfor også rammen til at dele viden og erfaringer. Ikke mindst er det et vigtigt sted at sparre med kollegaer om, hvordan et projekt kan kvalificeres.

Du kan få flere informationer og kommissorier fra det enkelte netværk ved at rette henvendelse til følgende kontaktpersoner: 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.19
Opdateret
04.08.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk