Søg
 

Ledelse af forskning og udvikling

Her kan du læse mere om de ledelsesmæssige initiativer der er iværksat som en del af CAPAN

ERFA-grupper

 

På opfordring af nogle ledende oversygeplejersker, blev der i 2018 oprettet en faciliteret ERFA-gruppe for ledende oversygeplejersker/terapeuter med fokus på ledelse af forskning og udvikling. Konceptet havde stor succes, hvorfor der efterfølgende er blevet oprettet 4 nye grupper, således at der kontinuerligt er mindst én gruppe i gang. Nye ledere inviteres med i grupperne, når der oprettes nye. Grupperne er organiseret ud fra forskellige temaer, der understøttes med litteratur.

På baggrund af de hidtidige erfaringer, er der etableret et internationalt samarbejde med forskere fra University of Wollongong Hospital i Australien, som har udviklet en tilsvarende ERFA-model for ledende oversygeplejersker. Modellen og de tidlige erfaringer fra begge lande er blandt andet blevet præsenteret på den 2. international Congres of Health Workforce Education and Research på Cypern. 

 

Konference i Cypern.png Tema for konference af holdt på Cypern, maj 2019.


 
 

Bogkapitel om ledelse af forskning og udvikling

Bogkapitel, springer.png 

Bibi Hølge-Hazelton har skrevet i et kapitel i bogen: "Leadership in Nursing: Experiences from the European Nordic Countries" der er udgivet af Springer. Bogkapitlet hedder “Pioneers in an Old Culture. Developing and Leading a Research and Development Capacity Building Program” (s. 57-68), og omhandler erfaringerne med opbygning og ledelse af forskningsprogrammet CAPAN.

 

Billede af Leadership in Nursing: Experiences from the European Nordic Countries.


 
 

Konference for mellemledere

 

Som en del af CAPAN-programmet, er der afholdt og planlagt nationale konferencer for alle mellemledere med MVU-baggrund. Den første konference blev afholdt i maj 2019 under titlen ”Ledelse af praksisudvikling”. Konferencen var den første af sin slags. Formålet var at give deltagerne ideer til udvikling af egen praksis, styrke netværk, samt at tydeliggøre og anerkende mellemledernes rolle og betydning for udvikling af praksis. Med stor tilslutning og overvejende grad af indfriede formål, var konferencen en stor succes, der ramte et relevant tema. Læs den fulde evalueringsrapport og pressemeddelelse om konferencen (Sig det med Duplo) ved at klikke på de nedenstående links:

Den næste konference er planlagt til den 18. november 2021. Her er temaet "Kultur og kompleksitet. Mellemlederes roller og muligheder", hvor der sættes fokus på kultur og kompleksitet i sundhedsvæsnet, samt på mellemledernes roller og muligheder heri.

Evaluering af konference for mellemledere - Ledelse af praksisudvikling (pdf)

Pressemeddelelse: Sig det med duplo (pdf)

konference.PNG Billeder fra konferencen Ledelse af praksisudvikling, 20. maj 2019.

På baggrund af evalueringen af konferencen i 2019, afholdes en lignende konference i Roskilde med arbejdstitlen "Kultur, udvikling og fastholdelse. Mellemlederes roller og muligheder” d. 16. november 2020. Link til online tilmelding, program og flere informationer om konferencen, vil fremgå her på siden.


 
 

Netværk for afdelingssygeplejersker på SUH

 

Med afsæt i konferencen for mellemledere, er der opstartet en netværksgruppe for afdelingssygeplejersker ved Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge. Netværket hedder LPU – Ledelse, Praksis og Udvikling. Der indkaldes til netværksmøder og workshops fire gange årligt. Hvert møde har et overordnet emne som overskrift:  

  • Marts: Strategier, nationale kvalitetsmål, visioner

  • Juni: HR, TR, Løn

  • September: Hverdag kontra uddannelse

  • December: Udvikling af praksis 

Læs mere om formålet med nætværket i følgende kommisorium:

Hvis du har spørgsmål vedrørende netværket, henviser vi til følgende kontakpersoner:  
 

Britta Louise Schack
Afdelingssygeplejerske på Hæmatologisk afdeling, SUH
brls@regionsjaelland.dk 

Trine Normann Bager
Afdelingssygeplejerske på Onkologisk sengeafsnit og TR for afdelingssygeplejersker, SUH
trib@regionsjaelland.dk

Britt Jette Hansen Foley
Afdelingssygeplejerske på Anæstesiologisk afdeling, Køge
bjfo@regionsjaelland.dk​​​​​​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.07.19
Opdateret
25.10.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk