Søg
 

Konsulentfunktion

Se eksempler på de konsulentfunktioner, som Forskningsstøtteenheden varetager i relation til MVU-området

Konsulentfunktioner på individniveau

 • Sparring og afklaring af projektmuligheder
 • Sparring i kvalificering af projektidé
 • Sparring i valg af forskningsmetoder
 • Sparring i grundlæggende statistik og statistiske metoder
 • Grundlæggende vejledning i relateret software og internetbaserede programmer som SPSS, SurveyXact og Zotero
 • Sparring og vejledning i artikelskrivning
 • Sparring og vejledning i kritisk artikellæsning
 • Rådgivning om finansiering til mindre forskningsprojekter, ph.d. og postdoc (herunder regionens puljer samt eksterne private og offentlige fonde)
 • Mentorforløb for forskere

 

Konsulentfunktioner på afdelingsniveau

 • Sparring i forbindelse med opstart af større udviklings- og forskningsprojekter, som involverer flere ansatte i afdelingen
 • Oplæg omkring tilgange til udvikling og forskning i kliniske afdelinger
 • Oplæg omkring tilgange til evidensbasering i kliniske afdelinger
 • Deltagelse i relevante følgegrupper til udviklings- og forskningsprojekter i afdelingen

 

Konsulentfunktioner på ledelseniveau

 • Sparring med afdelingsledelser vedrørende integrering af forskere i klinisk praksis
 • ERFA-grupper for ledere
 • Ledelse af forskning
 • Journal Club for ledere
Konsultentfunktion.PNG 

Model for konsulentfunktioner i Forskningsstøtteenheden SUH

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.19
Opdateret
19.11.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
47 32 19 02