Søg
 

Forskningsstøtteenheden for MVU-uddannede på SUH

På denne side præsenteres afsættet for Forskningsstøtteenhedens arbejde, og hvilke funktioner der udføres

  

Forskning og udvikling på Sjællands Universitetshospital

 
Sjællands Universitetshospital (SUH) har fokus på opbygning af en dynamisk og kreativ forskningskultur, der omfatter alle faggrupper, herunder sundhedspersonale med en mellemlang videregående uddannelse (MVU). Læs mere om SUH's vision, mål og strategier for sygeplejen frem mod 2020, ved at klikke på dette link:
 
Vision, mål og strategier for sygeplejen på SUH – 2017 (pdf)
 
I løbet af relativt få år er antallet af MVU-medarbejdere, der enten er igang med eller har en forskeruddannelse, vokset betydeligt. De fleste af disse forskere er tilknyttet forskellige universiteter afhængig af studiernes fokus og forskernes baggrund. I øjeblikket samarbejdes med Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Lunds Universitet.  

 

Forskningsstøtteenhedens funktioner

 
Forskningsstøtteenheden varetager en række tværgående og netværksdannende funktioner, som har til formål at give sparring og vejledning til MVU-gruppen på SUH, hvis de fornødne kompetencer ikke er til stede i afdelingen. Forskninsstøtteenhedens funktioner inkluderer blandt andet:
  
 
Udfører konsulentfunktioner Formidler viden om arbejdet med forsknings- og udviklingskultur i interne og eksterne sammenhænge ved foredrag, kurser og konferencer

 

Forskning i Region Sjælland

 
Forskning er et højt prioriteret indsatsområde i Region Sjælland. På hjemmesiden Forskning i Region Sjælland kan du bl.a. finde Regionens forskningspolitik. Forskningspolitikken kan hentes direkte ved at følge dette link:
Region Sjællands politik for sundhedsforskning 2019-2022 (pdf)  

Desuden finder du informationer om finansieringsmuligheder af forskning, samt en værktøjskasse med praktiske informationer, som kan hjælpe dig i forbindelse med f.eks. biblioteksservice, databaser, tidsskrifter, skabeloner, korrekt arkivering af fysiske forskningsdokumenter og statistik vejledning.


  

Statistiksupport på SUH

 

Som forsker i Region Sjælland kan du få 10 timers fri statistiskvejledning

Hvis du ønsker konsultation, skal du forinden aftale tid og beskrive hvad supporten drejer sig om ved at sende en mail til: open.statistics@rsyd.dk  med "Region Sjælland" i emnefeltet og evt. medsende materiale.
 

Support vedrørende ekstern finansiering

 
Data og Udviklingsstøtte i Region Sjælland har indgået et samarbejde
med Region Hovedstaden. Derfor er forskere, som har brug for rådgivning eller sparring, velkomne til at henvende sig til Region
Hovedstadens Finansieringsteam i Sundhedsforskning og Innovation, Center for Regional Udvikling, via fællespostkassen:
cru-finansiering@regionh.dk

Læs mere på Finansieringsteamets hjemmeside:
Finansieringsteamets hjemmeside
 
Finansieringsteamets oversigter, værktøjer og skabeloner findes desuden på nedenstående side:

 

Juridisk bistand til kontrakter til forskningsprojekter

 

Region Sjælland har indgået en aftale med Syddansk Universitet (SDU) om juridisk bistand til forskningsprojekter. Læs mere her

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.19
Opdateret
19.11.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
47 32 19 02