Søg
 

Forskningsstøtteenheden for MVU-uddannede på SUH

På denne side præsenteres afsættet for Forskningsstøtteenhedens arbejde, og hvilke funktioner der udføres.

 

Forskning og udvikling på Sjællands Universitetshospital

 
Sjællands Universitetshospital (SUH) har fokus på opbygning af en dynamisk og kreativ forskningskultur, der omfatter alle faggrupper, herunder sundhedspersonale med en mellemlang videregående uddannelse (MVU). Læs mere om SUH's vision, mål og strategier for MVU-området frem mod 2025, ved at klikke på dette link:
 
Vision for MVU - 2020-2025.pdf
 
I løbet af relativt få år er antallet af MVU-medarbejdere, der enten er igang med eller har en forskeruddannelse, vokset betydeligt. De fleste af disse forskere er tilknyttet forskellige universiteter afhængig af studiernes fokus og forskernes baggrund. I øjeblikket samarbejdes med Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Lunds Universitet.  

Forskning er et højt prioriteret indsatsområde i Region Sjælland. Dette gælder for alle faggrupper, også de med MVU-baggrund. Antallet af forskere med MVU-baggrund er støt stigende, hvilket kan ses i en rapport/modenhedsanalyse udarbejdet i foråret 2021 til det Regionale Forskningsråd.
 

Forskningsstøtteenhedens funktioner

  
Forskningsstøtteenheden varetager en række tværgående og netværksdannende funktioner, som har til formål at give sparring og vejledning til MVU-gruppen på SUH, hvis de fornødne kompetencer ikke er til stede i afdelingen. Forskningsstøtteenhedens funktioner inkluderer blandt andet:
 

Læs mere om Forskningsstøtteendhedens ansatte på siden Ansatte.


Forskningsstøtteenhedens konsulentfunktioner

 
Vi tilbyder bistand til MVU-ansatte på SUH på flere niveauer. Eksempler kan ses på figuren herunder, og ellers kan du finde yderligere information på andre af vores sider, eksempelvis Ledelse af forskning og udvikling.
 Konsulentfunktioner.PNG
Konsulentfunktioner i Forskningsstøtteenheden på SUH 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.19
Opdateret
25.10.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk