Søg
 

FRONTLINE: Et COVID-19-projekt

På denne side kan du læse om det nu afsluttede COVID-19-forskningsprogram

 

FRONTLINE - et tværfagligt forsknings- og udviklingsprogram om SUH-personalets erfaringer under COVID-19-pandemien

 
 

Programmet FRONTLINE har undersøgt sundhedspersonalets, ledernes og forskernes holdninger og perspektiver på det at befinde sig i frontlinjen under COVID-19 på Sjællands Universitetshospital i foråret 2020. Programmet har bestået af tre projekter med deltagelse af 14 forskere fra otte kliniske afdelinger og Forskningsstøtteenheden på Sjællands Universitetshospital. Programmet har anvendt en person-centreret referenceramme og har haft til formål at udvikle specifikke anbefalinger til en lignende fremtidig situation med fokus på kommunikation, samarbejde, ledelse og innovation. FRONTLINE’s foreløbige resultater er præsenteret i november 2020, og videnskabelige artikler er undervejs.
 
FRONTLINE var delt op i tre projekter med tre forskellige grupper i fokus:
 
  • Projekt 1: Sundhedsprofessionelle (klinisk personale)
  • Projekt 2: Sundhedsprofessionelle ledere
  • Projekt 3: Sundhedsporfessionelle forskere

Resultaterne på tværs af projekterne har vist:

  • At COVID-19 har fungeret som et forstørrelsesglas for den eksisterende kultur og for nye muligheder og barrierer
  • At der er et umiddelbart behov for fælles erfaringsopsamling, anerkendelse af de (forskellige) oplevelser personalet og lederne har haft, samt muligheder for debriefing både overordnet og på afsnitsniveau
  • At der er et stort behov for tydelig kommunikation på alle niveauer
  • At der er behov for en meget tydelig og anerkendende ledelse. Herunder særlig ledelsesstøtte til de ledere, som har behov for det
Foreløbige resultater fra de tre projekter kan læses her:
 

Det er hensigten med FRONTLINE, at kunne etablere et bedre beredskab og udvikle interventioner til støtte for ansatte i hospitalsvæsnet efter COVID-19-krisen og i tilfælde af, at en tilsvarende situation opstår igen. Dette vil være til gavn for såvel de ansatte, som for patienternes sikkerhed, behandling og pleje.

Et af de første konkrete initiativer var afholdelse af et møde i Netværk for Afdelingssygeplejersker den 16. november 2020, hvor sygehusledelsen også deltog. Her blev resultaterne fra lederundersøgelserne i FRONTLINE præsenteret og diskuteret, og der blev set fremad i fællesskab.
 
 
FRONTLINE udgår fra Forskningsstøtteenheden og har en koordinationsgruppe bestående af adjunkt Marian Petersen, Kirurgisk Afdeling, forskningsleder Mette Kjerholt, Hæmatologisk Afdeling og professor Bibi Hølge-Hazelton, Forskningsstøtteenheden. Forskningsadministrator er forskningsmedarbejder Line Zacho Borre.
 


FRONTLINE i pressen

I nyhedsbrevet Åren, blev der i maj 2020 skrevet om COVID-projekter i Region Sjælland. Læs, hvad de skriver om FRONTLINE her.


Andre COVID-19-projekter på SUH 

 
Der er også udviklet andre projekter i forbindelse med COVID-19-situationen. Blandt andet på Ortopædkirurgisk afdeling, Køge, hvor et projekt har fokuseret på inddragelse af pårørende. Læs mere om projektet her.
 
Ønsker du yderligere information om dette studie, kontakt da carrh@regionsjaelland.dk.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.04.20
Opdateret
19.11.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
47 32 19 02