Søg
 

FRONTLINE: Et COVID-19-projekt

På denne side kan du læse om vores COVID-19 forskningsprogram - Bølge 1 og Bølge 2

​FRONTLINE - et tværfagligt forsknings- og udviklingsprogram om SUH-personalets erfaringer under COVID-19-pandemien

 
Programmet FRONTLINE undersøger sundhedspersonalets, ledernes og forskernes holdninger og perspektiver på det at befinde sig i frontlinjen under COVID-19 på Sjællands Universitetshospital i foråret 2020, og for lederne også i vinteren 2020/2021.
 
Programmet består af tre projekter med deltagelse af 14 forskere fra otte kliniske afdelinger og Forskningsstøtteenheden på Sjællands Universitetshospital. Programmet anvendter en person-centreret referenceramme og har til formål at udvikle specifikke anbefalinger til en lignende fremtidig situation med fokus på kommunikation, samarbejde, ledelse og innovation.
 
FRONTLINE udgår fra Forskningsstøtteenheden og har en koordinationsgruppe bestående af adjunkt Marian Petersen, Kirurgisk Afdeling, forskningsleder Mette Kjerholt, Hæmatologisk Afdeling og professor Bibi Hølge-Hazelton, Forskningsstøtteenheden. Forskningsadministrator er forskningsmedarbejder Line Zacho Borre.


Resultaterne fra foråret 2020 på tværs af projekterne 

 
  • COVID-19 har fungeret som et forstørrelsesglas for den eksisterende kultur og for nye muligheder og barrierer
  • Der er et umiddelbart behov for fælles erfaringsopsamling, anerkendelse af de (forskellige) oplevelser personalet og lederne har haft, samt muligheder for debriefing både overordnet og på afsnitsniveau
  • Der er et stort behov for tydelig kommunikation på alle niveauer
  • Der er behov for en meget tydelig og anerkendende ledelse. Herunder særlig ledelsesstøtte til de ledere, som har behov for det

Læs rapporter fra alle tre projekter her: 


Bølge 2 - ledernes erfaringer i vinteren 2020/2021

 
I foråret 2021 gennemførte vi en opfølgende undersøgelse blandt personaleansvarlige ledere på SUH, hvor vi spurgte ind til deres erfaringer under bølge 2 af COVID-19-pademien. Resultaterne af denne undersøgelse er nu tilgængelige i følgende rapport.
 

Peer Review artikler

 
Her vil vi løbende henvise til artikler, som godkendes af internationale tidsskrifter:

Hølge-Hazelton, B., Rosted, E., Zacho Borre, L., McCormack, B. & Kjerholt, M. (2021). Facilitating person-centred leadership support during the Covid-19 crisis. International Practice Development Journal, Volume 11, Issue 2, Article 9. https://doi.org/10.19043/ipdj.112.009​
 
Hølge-Hazelton, B., Zacho Borre, L. Kjerholt, M., McCormack, B. & Rosted, Elizabeth. (2021). The Differences in experiences among multi-level healthcare leaders, between the first and the second wave of the COVID-19 pandemic: Two cross-sectional studies compared. Journal of Healthcare Leadership, Volume 2021:13 Pages 209—219. doi.org/10.2147/JHL.S326019
 
Rosted, E., Thomsen, TG., Krogsgaard, M., Busk, H., Geisler, A., Hansen, ST., Mortensen, CB., Thomsen, TH., Beck, M. & Petersen, M. (2021). On the frontline treating COVID-19: A pendulum experience—from meaningful to overwhelming—for Danish healthcare professionals. Journal of Clinical Nursing. 00:1–8. doi.org/10.1111/jocn.15821
 
Hølge-Hazelton, B., Kjerholt, M., Rosted, E., Thestrup Hansen, S., Zacho Borre, L., & McCormack, B. (2021). Improving Person-Centred Leadership: A Qualitative Study of Ward Managers’ Experiences During the COVID-19 Crisis. Risk Management Healthcare Policy. 2021;14:1401-1411. doi.org/10.2147/RMHP.S300648
 
 
Hølge-Hazelton, B., Kjerholt, M., Rosted, E., Hansen, S. T., Borre, L. Z., & McCormack, B. (2020). Health Professional Frontline Leaders’ Experiences During the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study. Journal of Healthcare Leadership, 2021(13), 7–18.
 
 

Faglige artikler


Hølge-Hazelton, B., Kjerholt, M. & Petersen, M.C. (2021). FRONTLINE – hospitalspersonalets oplevelser under første COVID-19 bølge. Best Practice Nordic, 02.

Petersen, MC., Rosted, E., Kjerholt, M. og Thomsen, TG. (2021). Krisesituationer udfordrer sundhedsprofessionelles mentale sundhed - og hvad kan vi gøre ved det? Forstyrrelsen, nr 1, s.5-10


Oplæg ved konferencer


Berthelsen, C., Beck, M., Hølge-Hazelton, B. (2021). Hospital-employed nurse researchers' experiences of their roles during the COVID-19 pandemic. ICN Congress, november 2021.
Præsentationen er optaget på video og kan ses her
 
Hølge-Hazelton, B., Kjerholt, M., Rosted, E., Hansen, S. T., Borre, L. Z., & McCormack, B. (2021). A Person-Centred Leadership Perspective of the COVID-19 crisis. Royal College of Surgeons in Ireland, Faculty of Nursing & Midwifery. 40th Annual International Nursing & Midwifery Research & Education Conference, Marts 2021.
Dette oplæg vandt prisen for “best Oral Presentation" ved konferencen.

Resultater i praksis

 
Det er hensigten med FRONTLINE, at kunne etablere et bedre beredskab og udvikle interventioner til støtte for ansatte i hospitalsvæsnet efter COVID-19-krisen og i tilfælde af, at en tilsvarende situation opstår igen. Dette vil være til gavn for såvel de ansatte, som for patienternes sikkerhed, behandling og pleje.
 
Et af de første konkrete initiativer var afholdelse af et møde i Netværk for Afdelingssygeplejersker den 16. november 2020, hvor sygehusledelsen også deltog. Her blev resultaterne fra lederundersøgelserne i FRONTLINE præsenteret og diskuteret, og der blev set fremad i fællesskab.
 

 

Arbejdet med afdelingssygeplejerskerne har også ført til udarbejdelse af pixi-udgaver af resultaterne fra foråret. Disse kan ses herunder.
 
Resultater ledere - PIXI
Resultater afdelingssygeplejersker - PIXI


FRONTLINE i pressen

 
 
Pårørende ingen adgang (Forskning i Region Sjælland 2020)
 
Arbejdsmiljø i en krisetid (Åren, s. 1. marts 2021)
 

Presset er stort på ledende sygeplejersker under pandemien (Sygeplejersken, No 3, 2021, s 8)

Alene med ansvaret (Sygeplejersken, No 3, 2021, s 54 - 57)

Tvillingeledelse: Aldrig alene med ansvaret (Sygeplejersken, No 3, 2021, s 58-59)

I nyhedsbrevet Åren, blev der i maj 2020 skrevet om COVID-projekter i Region Sjælland. Læs, hvad de skriver om FRONTLINE her.


Andre COVID-19-projekter på SUH 

 
Der er også udviklet andre projekter i forbindelse med COVID-19-situationen. Blandt andet på Ortopædkirurgisk afdeling, Køge, hvor et projekt har fokuseret på inddragelse af pårørende. Læs mere om projektet her
 
Ønsker du yderligere information om dette studie, kontakt da carrh@regionsjaelland.dk.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.04.20
Opdateret
30.11.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk