Søg
 

CAPAN

Information om vores forskningsprogram CAPAN 2.0, der udgår fra Forskningsstøtteenheden


 

Hvad er CAPAN 2.0?

 
CAPAN står for CAPAcity building in clinical Nursing, og er et forskningsprogram om kapacitetsopbygning i klinisk sygepleje. CAPAN har fokus på at styrke nysgerrigheds- og eftertænksomhedskulturen blandt sygeplejersker til gavn for udvikling af patientcenteret sygepleje. CAPAN er det første forskningsprogram af sin slags i Region Sjælland.
 
CAPAN startede i 2017 og blev oprettet i forbindelse med etableringen af det første professorat i sygepleje i Region Sjælland.

I 2021 blev CAPAN programmet erstattet med CAPAN 2.0 hvis hovedfokus er bredere og rettet mod sygepleje såvel som de øvrige mellemlange-videregående uddannede.

 
Person-centreret praksis
 
Region Sjælland og Sjællands Universitetshospital (SUH) lægger i stigende grad vægt på at udvikle en person-centreret praksis, som inddrager den nyeste og mest solide viden i hvert enkelt patientforløb. Samtidig viser forskning, at det i en travl hverdag udfordrer den enkelte medarbejder at finde og anvende relevant viden, som er hentet fra såvel forskning og faglige sammenhænge som fra patienter og pårørende. Derfor er det nødvendigt at identificere, udvikle og implementere organisatoriske, faglige og ledelsesmæssige tiltag, som styrker medarbejdernes anvendelse af viden i klinisk praksis. 

På denne side kan du læse mere om person-centreret praksis.

 
 

Formål

 
Programmet CAPAN 2.0 har som overordnet formål at støtte udviklingen af en person-centreret praksis på Sjællands Universitetshospital. 
 
Delmål
 1. At styrke nysgerrigheds- og eftertænksomhedskulturen blandt MVU-gruppen ved at udvikle og implementere tiltag, der gør det nemmere for alle at få adgang til og anvende nødvendig og relevant viden.
 2. At understøtte mulighederne for at uddanne, og rekruttere medarbejdere med en sygeplejerske- eller anden MVU-baggrund med interesse for praksisudvikling og anvendelsesorienteret forskning.
 3. At understøtte forskningsmedarbejdere og ledere med MVU-baggrund ved at tilbyde deltagelse i ERFA-grupper, supervisionsgrupper eller kurser baseret på person-centrerede værdier. 

 

Målgruppe

 
Alle sygeplejersker, uanset uddannelse og funktion, ansat ved Sjællands Universitetshospital.

 

Design

 
Overordnet anvendes en forsknings- og aktionslæringsramme. Det betyder, at programmet løbende udvikles og justeres i samarbejde med de involverede parter.
 
Programmet består af flere forskellige projekter, som hver for sig, og ud fra forskellige metoder, indgår i udvikling og implementering af relevante tiltag i klinisk praksis. 

 

Eksempler på tiltag under CAPAN

  
Relevante tiltag under CAPAN kan eksempelvis være udvikling og implementering af netværk baseret på faglige interesser eller særlige tilbud til mellemlederne. Alle forskningsprojekterne planlægges og gennemføres sammen med sygeplejersker, andre sundhedsprofessionelle, samt patienter og pårørende.

  

Samarbejdspartnere

 
Programmet organiseres i tæt samarbejde med en følgegruppe bestående af sygeplejefaglige forskere, en tværfaglig klinisk gruppe og en gruppe patientrepræsentanter (ikke-forskere). Dette samarbejde har dannet baggrund for udvikling af workshops for forskere/ikke-forskere, som har resulteret i publicering af en fælles artikelmed fokus på hvad der sker når patientrepræsentanter inddrages i forskning.  

 

Projektansvarlig

 
Professor Bibi Hølge-Hazelton vil sikre kontinuitet, samarbejde i følgegruppen og med øvrige interessenter, samt implementeringen af programmet på afdelingerne i SUH.

 
Planlagte initiativer og projekter 2021-2025
 
 2021
 • FRONTLINE - bølge 2, i COVID-19-pandemiens anden bølge
 • Survey II til alle ledere på SUH
 • Dagbogsprojekt med afdelingssygeplejersker
 • Interviews med udvalgte ledergruppe
 • Påbegyndelse af nyt forskningsprogram, REFAS, REkruttering og FAstholdelse af Sygeplejersker i somatikken og psykiatrien i Region Sjælland
 • Påbegynde ny bog i E-bogsserien om lederes roller og perspektiver 
 • Konference for mellemledere 

 2022

 • Kursus for afdelingssygeplejersker (oprindeligt planlagt til 2020)
 • Bogudgivelse
 • CAPAN Survey III
 • REFAS
2023 
 • Afholdelse af praksisforskningskonference

 

Yderligere informationer

 
Yderligere informationer om programmet, videnskabelige referencer eller andet kan fås ved henvendelse til Forskningsstøtteenheden.    
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.19
Opdateret
04.01.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02
 

 Nyhedsbreve

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk