Søg
 

CAPAN

Information om vores femårige forskningsprogram CAPAN, der udgår fra Forskningsstøtteenheden

 
 
 

Hvad er CAPAN?

 
CAPAN står for CAPAcity building in clinical Nursing, og er et aktionsforskningsprogram om kapacitetsopbygning i klinisk sygepleje. CAPAN har fokus på at styrke nysgerrigheds- og eftertænksomhedskulturen blandt sygeplejersker til gavn for udvikling af patientcenteret sygepleje. CAPAN er det første forskningsprogram af sin slags i Region Sjælland.

 

Patientcentreret sygepleje og viden i klinisk praksis

 
Region Sjælland og Sjællands Universitetshospital (SUH) lægger i stigende grad vægt på at udvikle en patientcentreret sygepleje, som inddrager den nyeste og mest solide viden i hvert enkelt patientforløb. Samtidig viser forskning, at det i en travl hverdag udfordrer den enkelte sygeplejerske at finde og anvende relevant viden, som er hentet fra såvel forskning og faglige sammenhænge som fra patienter og pårørende. Derfor er det nødvendigt at identificere, udvikle og implementere organisatoriske, faglige og ledelsesmæssige tiltag, som styrker sygeplejerskers anvendelse af viden i klinisk praksis.

 

Formål

 
Programmet CAPAN har som overordnet formål at skabe gode rammer for, at sygeplejersker kan producere, finde frem til samt benytte den viden, der er nødvendig for at yde en den bedst mulige personcentrerede sygepleje i klinisk praksis.  
 
Delmål
 1. At styrke nysgerrigheds- og eftertænksomhedskulturen blandt sygeplejersker ved at udvikle og implementere tiltag, der gør det nemmere for alle sygeplejersker at få adgang til og anvende nødvendig og relevant viden, når der træffes kliniske beslutninger og ydes patientcentreret sygepleje.
 2. At understøtte mulighederne for at uddanne og fastholde forskere med en sygeplejerske- eller anden MVU-baggrund med interesse for anvendelsesorienteret forskning. 

 

Målgruppe

 
Alle sygeplejersker, uanset uddannelse og funktion, ansat ved Sjællands Universitetshospital.

 

Design

 
Overordnet anvendes en forsknings- og aktionslæringsramme. Det betyder, at programmet løbende udvikles og justeres i samarbejde med de involverede parter. Se modellen herunder:
 
 
 CAPAN-model_Juli_2019.png

CAPAN-model (Juli, 2019).
  

Opbygning af CAPAN

 
Programmet varer i alt 5 år (2017 – 2022) og består af flere forskellige projekter, som hver for sig, og ud fra forskellige metoder, indgår i udvikling og implementering af relevante tiltag i klinisk praksis. 

 

Eksempler på tiltag under CAPAN

  
Relevante tiltag under CAPAN kan eksempelvis være udvikling og implementering af netværk baseret på faglige interesser eller særlige tilbud til mellemlederne. Alle forskningsprojekterne planlægges og gennemføres sammen med sygeplejersker, andre sundhedsprofessionelle, samt patienter og pårørende.

  

Samarbejdspartnere

 
Programmet organiseres i tæt samarbejde med en følgegruppe bestående af sygeplejefaglige forskere, en tværfaglig klinisk gruppe og en gruppe patientrepræsentanter (ikke-forskere). Dette samarbejde har dannet baggrund for udvikling af workshops for forskere/ikke-forskere, som har resulteret i publicering af en fælles artikelmed fokus på hvad der sker når patientrepræsentanter inddrages i forskning.  

 

Projektansvarlig

 
Professor MSO Bibi Hølge-Hazelton vil sikre kontinuitet, samarbejde i følgegruppen og med øvrige interessenter, samt implementeringen af programmet på afdelingerne i SUH.

 

Gennemførte initiativer og projekter

 År 1 (2017)

 
 • Etablering af program-database
 • Forberedelse og afvikling af CAPAN Survey I til alle sygeplejersker i Region Sjælland (baseline for programmet). Læs mere i presseomtalen:
  Region Sjælland går forrest med kæmpe forskningsprojekt (pdf)
 • Alle afdelinger har en forskningsstrategi
 • Stratificering af afdelinger
 • Udvikling af refleksionsværktøjet KROB-model
 • Udvikling af tilbud til ledere
 • Tilknytning af international gæsteprofessor Tracey Bucknall

 År 2 (2018)  

 
 • Validering af context assesment index(anvendt i CAPAN Survey I)
 • Analyse, evaluering og opfølgning af CAPAN Survey I: Oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker – møder med afdelinger
 • Videreudvikling af refleksionsværktøjet KROB-model
 • Supervisions/ERFA-grupper for ledende oversygeplejersker
 • Opstart af netværk for sygeplejeledede ambulatorier
 • Opstart af projektet NUCAP om rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker. 

 År 3 (2019)

 

 

År 4 (2020)

 
 • Analyser, præsentationer og afslutning af projekt NUCAP
 • Afvikling af national konference for mellemledere: Kultur og Kompleksitet. Mellemledernes roller og muligheder”
 • Videreudvikling af ERFA-model for ledere i samarbejde med internationale forskere
 • Udvikling af tilbud indenfor praksisudvikling til mellemledere
 • Alle større afdelinger har mindst én forsker med sygepleje/MVU-baggrund ansat
 • Spin-off projekter initieret: Projekt FRONTLINE - et COVID-19-projekt
 • Konsolidering af regionalt forskningsnetværk i samarbejde med  øvrige forskningsenheder og Absolon

  

Planlagte initiativer og projekter

 

År 5 (2021)

 

  

Yderligere informationer

 
Yderligere informationer om programmet, videnskabelige referencer eller andet kan fås ved henvendelse til Forskningsstøtteenheden.   
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.19
Opdateret
04.01.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
47 32 19 02
 

 Nyhedsbreve