Søg
 

Brugerinddragelse i Forskningsstøtteenheden

Her kan du læse om vores samarbejde med patienter, pårørende og klinikere i forskningsarbejdet.

Formål

Formålet med udvikling og forskning inden for MVU-området (mellemlang videregående uddannelse) på Sjællands Universitetshospital er både at skabe den bedst mulige pleje og behandling til patienter og pårørende og at skabe de bedst mulige rammer for sundhedspersonalet. Derfor er de forsknings- og udviklingsprojekter vi udfører orienteret mod praksis og bygger på viden fra flere kilder. Det er en anvendelsesorienteret tilgang til forskning og udvikling, hvorfor både klinikere, patienter og pårørende inkluderes og involveres i udviklingen, udførelsen og formidlingen af vores arbejde.
 

Repræsentanter på vores projekter

I de største af vores forskningsprojekter og i forskningsprogrammer har vi tilknyttet en følgegruppe eller en gruppe af Kritiske venner. Grupperne består af relevante målgrupper i projektet, som eksempelvis sygeplejersker, læger, forskere, hospitalsdirektionen og patienter og pårørende.
 
Her er Kirsten, som er patientrepræsentant i forskningsprogrammet CAPAN. Læs her hvad Kirsten skriver om sin oplevelse af at fungere som repræsentant i et forskningsprojekt.
 
 
 
Tekstfelt: "Som patient/pårørende har det været vigtigt og interessant at få indblik i de sygeplejefaglige forskningsprojekter. Processen har været spændende og lærerig. Vi må til stadighed se på projekternes betydning for patienter/pårørende og sikre at resultater formidles også til denne gruppe. Det er derfor vigtigt, at patienter/pårørende indgår i disse grupper."Tekstboks 1 ptrep.PNG 

Følgegrupper og Kritiske venner

En følgegruppe er et velkendt begreb i projektorganiseringer. Den består ofte af en gruppe medarbejdere, ledere, patienter og pårørende, som inddrages til at give feedback og inspiration til projektet. Kritiske venner er et begreb, der anvendes, når gruppen er mere involveret og aktiv.
 Tekstbox 2 ptrep.PNG
 

En forudsætning for relevant forskning og udvikling - et koncept under udvikling

I Forskningsstøtteenheden har vi stor erfaring med inddragelse af både professionelle og lægfolk, men vi ønsker at blive endnu bedre til det.
 
Dette har blandt andet ført til en faglig artikel i det sygeplejefaglige tidsskrift ”Forstyrrelsen”, hvor to seniorforskere og to patientrepræsentanter er gået sammen om at skrive en artikel om deres oplevelser i samarbejdet. Læs artiklen på side 5 i Forstyrrelsen her.
 
Derudover kan du læse vores forskningsartikel om samme emne (på engelsk). Den finder du her.
 
Hvis du er nysgerrig på, hvordan processen kan foregå, så kan du læse om, hvordan Kritiske Venner indgik i forskningsprojektet NUCAP her.
 

Har du lyst til at hjælpe?

Er du kliniker, patient eller pårørende, og har du lyst til at deltage i organisationsarbejdet i en forskningsgruppe, så er du meget velkommen til at kontakte os og få en snak.
 
Skriv en mail til lzb@regionsjaelland.dk og hør nærmere og fortæl os evt om, hvad du synes ville være interessant i arbejdet.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.11.20
Opdateret
13.11.20
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger