Søg
 

Ansatte

På denne side kan du finde information om de ansatte i Forskningsstøtteenheden, samt vores tilknyttede gæsteprofessor

Ansatte tilknyttet Forskningsstøtteenheden på SUH

 
Bibi Hølge-Hazelton, sygeplejerske, forskningsleder og professor
 
Bibi 18.03.21.jpgBibi har været forskningsleder i Region Sjælland siden 2010. Hovedopgaven er kapacitetsopbygning, herunder at udvikle forsknings- og udviklingskultur inden for sygeplejen og de øvrige mellemlange videregående uddannede sundhedsprofessionelle. Resultaterne af indsatsen formidles bredt og dokumenteres blandt andet i faglige og videnskabelige artikler og bøger. Bibi har siden afslutningen af sin ph.d. i 2002, forsket i patienter og sundhedsprofessionelles møder, muligheder og oplevelser med sundhedsvæsnet. Underviser og vejleder på kandidat-og ph.d.-niveau.
 
Bibi er ansat som professor i klinisk sygepleje inden for kapacitetsopbygning på Institut for Regional Sundhedstjeneste SDU. Akademisk CV kan ses via dette link: Bibi Hølge-Hazelton 
 
 
Connie Berthelsen, sygeplejerske, lektor
 
Connie 2.jpgConnie er ansat fra marts 2020 og er ansvarlig for et forskningsprogram, der handler om sektorovergange og sammenhængende forløb for multisyge patienter.
Desuden forsker Connie i akademiske sygeplejerskers anvendelse af forskning og implementering af evidens-baseret praksis.


 ​

Line Zacho Borre, forskningsmedarbejder og cand. scient. hum. nut (på barsel) 

Foto af Line.pngLine har været ansat i Forskningsstøtteenheden siden 2017 i forbindelse med opstarten af forskningsprogrammet CAPAN. Line er blandt andet tovholder i netværksgrupperne og står desuden for vejledninger i forbindelse med software og internetbaserede programmer som SurveyXact og referenceprogrammet Zotero.

Kontakt: lzb@regionsjaelland.dk 


 
   

Tracey Bucknall, sygeplejerske og adjungeret professor fra Deakin University, Australien

Foto af Tracey.jpgEr professor i klinisk beslutningstagen og tilknyttet Sjællands Universitetshospital og Syddansk Universitet som adjungeret professor/gæsteprofessor siden 2017. Tracey besøger afdelingen og Sjællands Universitetshospital 1-2 gange årligt.
Tracey's akademiske CV og kontaktoplysninger kan findes her: Tracey Bucknall
 

 
  

Ansatte MVU-forskere på SUH

Antallet af forskere inden for MVU-området er i hastig vækst på Sjællands Universitetshospital. Se den løbende opdaterede liste over ansatte MVU-forskere her: 
MVU-forskere
 

Ønskes en komplet liste over ansatte forskere, ret da henvendelse til lzb@regionsjaelland.dk.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.03.19
Opdateret
30.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk