Søg
 

Afsluttede projekter implementeret i praksis

Denne side giver en kort beskrivelse af de projekter, der er udgået fra Forskningsstøtteenheden og nu er afsluttet og implementering igangsat

CAPAN 1.0- 2016-2021

 Eksempler på gennemførte initivativer og projekter under CAPAN


  • ​Forberedelse og afvikling af CAPAN Survey I, II og III til alle sygeplejersker i Region Sjælland (læs rapport HER​)
  • Udvikling af refleksionsværktøjet KROB-model (se video HER​)
  • Afholdelse af to nationale konferencer for mellemledere
  • Tilknytning af international gæsteprofessor Tracey Bucknall
  • Supervisions/ERFA-grupper for chefsygeplejersker - læs mere i kapitel 2 HER.
  • Gennemførsel af projektet NUCAP om rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker - læs rapport HER.


 

​NUCAP-projektet (defining NUrsing CAPacity)

 
NUCAP er et projekt, der udspringer af problemstillingen omkring rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i Region Sjælland. NUCAP løb fra 1. september 2018 og er afsluttet 1. september 2020 med offentliggørelsen af en videnskabelig rapport, der kan hentes HER. Herudover har forskergruppen bag projektet skrevet en række videnskabelige artikler, som vil kunne ses på Forskningsstøtteenhedens publikationsliste, efterhånden, som disse offentliggøres.
 

 Ambulatorie-projekt
 

Som en del af CAPAN-programmet har vi gennemført ambulatorie-projektet, der består af fire dele: ambulatorienetværk, undersøgelse af kompentencer, et etableringsprojekt og kortlægning af sygeplejeambulatorier på SUH. De enkelte dele er blevet dokumenteret på forskellig vis. Se blandt andet en præsentation og en rapport fra to af delrojekterne herunder.

Præsentation: Etablering af et sygeplejeambulatorium – et praksisudviklingsprojekt

Rapport: En kortlægning af sygeplejeambulatorier på Sjællands Universitetshospital (2019)

Efter ambulatorieprojektet blev afsluttet, er der på baggrund af et kandidatspeciale udarbejdet nedenstående arktikel, som har stor relevans for området.

Artikel (engelsk): Pleh, Rosted og Thomsen, 2020.pdf


KROB-model - modellen for Klinisk Refleksion Omkring Beslutningstagning

 
KROB-modellen er en del af CAPAN-programmet og er beskrevet i en faglig artikel med titlen: KROB-modellen - en model til klinisk refleksion omkring beslutningstagen (pdf), som er udgivet i Uddannelsesnyt nr. 2, 30. årgang 2019. Derudover beskrives modellen i detaljer i nedenstående introduktionsvideo.
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=45c8c6dd0bc83df5b4176116faf1bbe1&source=embed&photo%5fid=55186856">

Der er udviklet en implementeringsplan af modellen for hele regionen, som omfatter både SUH, Sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon, samt primærsektoren i Region Sjaelland.

På nuværende tidspunkt undervises i KROB-modellen i Køge for klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejersker (KKU'er) og ansvarlig klinisk undervisere (AKU'er). Der er god tilslutning til undervisningen.
 
Vil du vide mere om KROB-modellen kontakt da forskningsleder Thora Thomsen.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.11.20
Opdateret
23.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden
Munkesøvej 14
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 19 02

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk