Søg
 

Trine Hørmann Thomsen

ph.d.-studerende

 
​​Afdeling
Fælles Neurologi

 
​Placering
Roskilde​
 
Uddannelse
2016: Cand. Cur., Aarhus Universitet
2007: Uddannet Klinisk Sygeplejespecialist, Akut Neurologisk Modtageafdeling, Bispebjerg Hospital.
2004: Sygeplejerske, Sundheds CVU, Aalborg
 
3 nøgleord om forskningsfelt
Parkinson Sygdom, Patientprofiler og Patient-centreret tilgang
 
Kort beskrivelse af aktuelle projekter
Phd-studiet er et mixed methods studie, bestående af en integrering af både kvantitative og kvalitative metoder til at undersøge Parkinson patienters hverdagsliv. Målet er at identificere præ-dominante coping typer og finde kliniske indikatorer på hver type. Der udnyttes en multi-dimensionel tilgang med indsamling af fysiologiske, kognitive, psykosociale og affektive data i studiet. Dette er baseret på en hypotese om at coping adfærden kan være en prognostisk faktor, idet man ved, at uhensigtsmæssig håndtering af sygdommen er associeret med risiko for depression, forringelse af QoL, kropslig utilpashed og mortalitet. Hensigten er at udvikle et screeningsværktøj til brug i klinisk praksis, og på den måde skræddersy og individualisere tilgangen til den enkelte parkinson patient ud fra dennes specifikke behov og coping type.​   
Oprettet
01.10.19
Opdateret
02.04.20