Søg
 

Malene Beck

Lektor, sygeplejefaglig forskningsleder

 
Afdeling
Neurologisk afdeling
 
​Placering
Roskilde
 
Uddannelse
2020: Lektor i klinisk sygepleje, Syddansk Universitet
2017: Ph.d.
2012: Cand.cur.
2008: Sygeplejerske
 
3 nøgleord om forskningsfelt
Teknologi, Æstetik, Omgivelser
 
Kort beskrivelse af aktuelle projekter
I mine projekter arbejder jeg med at forstå hvordan livet med sygdom opleves af mennesker der rammes af en neurologisk diagnose.
 
Udover at bidrage med grundforskning til sygeplejefaget, beskæftiger jeg mig også med udviklingen af fagets teori og metode. Jeg har i forskningen særligt fokus på projekter med en æstetisk forståelse ramme, og følgende er nøgleord, der guider forskningsspørgsmålet; ’Måltider’, ’Ro’, ’Rum’, ’Teknologi’ og ’Eksistens’
 
Jeg baserer min forståelse på adskillige teorikilder, tilgange og har nuanceret epistemiologiske og ontologiske overvejelser. Det er en styrke, at jeg repræsentere flersidige perspektiver og ikke er begrænset til at arbejde inden for en selvvalgt teoretisk ramme, idet det giver mulighed for at bidrage og besvarer nuancerede og flerfoldige forskningsspørgsmål.
 
Jeg anvender en bred vifte af metodologiske traditioner og metoder udvidet ved samarbejde med en række forskere inden for andre discipliner på tværs af universitetet og i kliniske samarbejdspartnere. Disse omfatter, men er ikke begrænset til:
• Grundforskning
• Kvalitativ forskning
• Beskrivende studier
• Interventionsudvikling og evaluering
 
 
​Hjemmeside
 
Oprettet
13.08.19
Opdateret
21.04.21