Søg
 

Lars Bo Jørgensen

Klinisk udviklingsterapeut, ph.d.- studerende

 
​​​​Afdeling
Reumatologisk, fys og ergo

 
​Placering
Roskilde/Køge

 
Uddannelse
2014: Cand.scient.san., Københavns Universitet
2003: Fysioterapeut, Næstved Ergo- og Fysioterapeutskole

 
3 nøgleord om forskningsfelt
Multimorbiditet, obj​ektiv måling af fysisk aktivitet og forebyggelse.
 
Kort beskrivelse af aktuelle projekter
  • Systematisk registrering af frafald og fravær i rehabliteringens træningsdel blandt personer med kroniske hjertesygdomme - et tværsektorielt kohortestudie. Et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Faxe, Lejre, Solrød, Roskilde, Stevns, Køge og Greve kommune og Fysioterapien, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge.
  • Betydningen af en fast tilknyttet terapeut til en onkologisk sengeafdeling. Tværprofessionelt projekt mellem afdeling O81 og Ergo og Fysioterapien, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
    Funktion: faglig vejleder.
  • Systematisk litteraturstudie om årsager til frafald og fravær hos personer med kroniske hjertesygdomme der deltager i rehabilitering (bachelorprojekt i samarbejde med University College København).
  • Inter- og intratester reliabilitet af fikseret dynamometer og håndgrebs styrketest (bachelorprojekt i samarbejde med professionshøjskolen Absalon).
  • Barrierer ved anvendelse af utilsigtigede hændelser som redskab til at øge patientsikkerheden blandt personer der lider af dysfagi (bachelorprojekt i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon).
  • Systematisk litteraturgennemgang af effekten af mobilisering/træning blandt personer der har været udsat for akut mave-tarm kirurgi (bachelorprojekt i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon).  
Oprettet
15.07.19
Opdateret
02.04.20