Søg
 

Jesper Frederiksen

Postdoc i sygepleje

 

+45 93557905   jesfr@regionsjaelland.dk

Afdeling
Medicinsk Afdeling Roskilde 
Uddannelse
2016:        Ph.d. i Samfundsvidenskab (Social science), Roskilde                              Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (ISE)
2007: Kandidateksamen i Pædagogisk Sociologi, Danmarks                                Pædagogiske Universitet
2004: Diplom i Voksenpædagogik og Uddannelsesplanlægning, PD, 
                CVU Storkøbenhavn og CVU København & Nordsjælland
2002: Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje, Københavns                      Amtssygehus i Herlev.
1994:        Sygeplejerske; Københavns Sundhedsvæsen,                                         Sygeplejerskeuddannelsen, Bispebjerg afd.

3 nøgleord om forskningsfelt
Samarbejde på tværs, Overgange i patientforløb, Sygepleje og samfund 
 
Kort beskrivelse af aktuelle projekter
Etablering af sygeplejefagligt forsknings- og udviklingsprogram ved Medicinsk Afdeling Roskilde. Strategisk praksisnær forskning, der rammesættes af den personcentrede og behovsorienterede grundlæggende sygepleje, der beskrives igennem ”Fundamentals of Care”. Forskningsprogrammet har fokus på:
1) at undersøge inddragelse af patienter og pårørende i de medicinske patientforløb
2) fagligheden omkring pleje og behandling af den medicinske patient, samt
3) rekruttering og fastholdelse af plejepersonale.  
 
CV
Jesper Frederiksen (ORCID iD)

Oprettet
17.08.22
Opdateret
17.08.22