Søg
 

Elizabeth Emilie Rosted

Postdoc

 

47324909 23328748 eros@regionsjaelland.dk

​​​​Afdeling
Onkologisk og Palliative afdelinger
 
​Placering
Roskilde
 
Uddannelse
2012: Ph.d. Syddansk Universitet, Enhed for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut
2002: Cand.cur., Aarhus Universitet
1999: Sygeplejefaglig Diplomeksamen med ledelse som speciale, Danmarks Sygeplejerske Højskole i København
1985: Sygeplejerske, Sygeplejeskolen, Rigshospitalet
 
3 nøgleord om forskningsfelt
Specialiseret palliation, person-centreret tilgang, komplekse interventioner.
 
Kort beskrivelse af aktuelle projekter
Den specialiserede palliative indsats – en sammenligning af to forskellige interventioner. Det overordnede formål med projektet er, at beskrive to palliative teams tilbud til patienter og pårørende og at sammenligne effekten på selvoplevede symptomforekomst, livskvalitet og funktionsevne, samt patienter og pårørende oplevelser af de ambulante specialiserede palliative indsatser. Dataindsamling er startet i januar 2017 og resultater forventes publiceret efterår 2019.
Projekt SMILE - Støttende samtaler til patienter med ikke- småcellet lungecancer i konkomitant kemo-stråleterapi. Projektet har til formål at beskrive patienters livskvalitet og symptomer, når de modtager støttende samtaler, og at undersøge deres oplevelse af samtalerne. Dataindsamling startet i maj 2019 og løber et år.
RePaC - Rehabilitation and palliative Care in Everyday Life among Patients with Cancer - Forskningssamarbejde med ABSALON i Næstved.
Medvirkende i ""Kræftbehandling i COVID-19 pandemiens skygge"" - En undersøgelse af patienter, pårørendes og sundhedsprofessionelles perspektiver på brugen af telefonkonsultationer på onkologisk afdeling i Region Sjælland under COVID-19 (kvalitativt- og kvantitativt forskningsprojekt).
Medvirkende i FRONTLINE - som har til formål at undersøge klinisk personales, lederes oplevelse af at deltage i frontline arbejde under COVID-19 pandemien.
  
Oprettet
15.07.19
Opdateret
21.04.21