Søg
 

Elizabeth Emilie Rosted

Post doc. sygeplejerske

 

47324909 23328748 eros@regionsjaelland.dk

​​​​Afdeling
Onkologisk og Palliativ

 
​Placering
Roskilde

 
Uddannelse
2012: Ph.d. Syddansk Universitet, Enhed for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut
2002: Cand.cur., Aarhus Universitet
1999: Sygeplejefaglig Diplomeksamen med ledelse som speciale, Danmarks Sygeplejerske Højskole i København
1985: Sygeplejerske, Sygeplejeskolen, Rigshospitalet
 
3 nøgleord om forskningsfelt
Specialiseret palliation og person-centreret tilgang.
 
Kort beskrivelse af aktuelle projekter
Den specialiserede palliative indsats – en sammenligning af to forskellige interventioner. Det overordnede formål med projektet er, at beskrive to palliative teams tilbud til patienter og pårørende og at sammenligne effekten på selvoplevede symptomforekomst, livskvalitet og funktionsevne, samt patienter og pårørende oplevelser af de ambulante specialiserede palliative indsatser. Dataindsamling er startet i januar 2017 og resultater forventes publiceret efterår 2019.

Projekt SMILE - Støttende samtaler til patienter med ikke-småcellet lungecancer i konkomitant kemo-stråleterapi. Projektet har til formål at beskrive patienters livskvalitet og symptomer, når de modtager støttende samtaler, og at undersøge deres oplevelse af samtalerne. Dataindsamling startet i maj 2019 og løber et år.
RePaC - Rehabilitation and palliative Care in Everyday Life among Patients with Cancer - Forskningssamarbejde med ABSALON i Næstved.
  
Oprettet
15.07.19
Opdateret
02.04.20