Søg
 

Forskning på Sjællands Universitetshospital, Køge

Forskning på Sjællands Universitetshospital, Køge, og i Region Sjælland.​I Region Sjælland og på Sjællands Universitetshospital, Køge,​ er der fokus på forskning inden for alle faggrupper. På Sjællands Universitetshospital, Køge finder man blandt andet Center for Muskelforskning, der er placeret på Klinisk Biokemisk Afdeling.

På mange andre af de kliniske afdelinger foregår der også forskningsaktivitet.

Forskning og udvikling inden for sygeplejen og de øvrige mellemlange videregående uddannelser er i vækst og omfatter en lang række aktiviteter. 

 

Universitetsfunktionen

Køge er et universitetshospital i samarbejde med Københavns Universitet. Det betyder blandt andet, at hospitalet deltager i uddannelsen af de kommende læger.

Udover Københavns Universitet samarbejder vi også med Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og Forskningscenter RISØ.

 

Tværgående forskningsstøtteenhed for MVU-området

Det er Region Sjællands politik, at en væsentlig andel af det kliniske personale er aktive i forhold til forskning og udvikling. Sjællands Universitetshospital har i en årrække haft fokus på at styrke forsknings- og udviklingskulturen blandt alle faggrupper, herunder de mellemlange videregående uddannede (MVU). For at understøtte denne udvikling, er der etableret en tværgående forskningsstøtteenhed. Læs mere om denne her:
 

 
 

Fagbiblioteket 

Det sundhedsvidenskabelige fagbibliotek samarbejder med universitetsfunktionen. I biblioteket er der adgang til et væld af bøger, opslagsværker og de nyeste tidsskrifter - trykte såvel som elektroniske. Desuden er der adgang til en række sundhedsvidenskabelige databaser.​

 

Flere informationer og kontaktoplysninger

Oprettet
01.03.19
Opdateret
23.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sjællands Universitetshospital
Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf. 46 32 32 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk