Søg
 

​Boliger til yngre læger​​

 
 

NSR BoligadministrationHér kan du få et overblik over hvilke boliger, der er til rådighed for dig, der er yngre læge og ønsker arbejde ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.


Boliger forbeholdt yngre læger

NSR sygehuse administrerer sammenlagt 42 boliger beliggende i hh. Slagelse og Ringsted, der alle primært er forbeholdt yngre læger.

I Slagelse råder NSR over 29 lejligheder:
 • 14 stk. 3-værelses 
  ​Husleje ligger mellem kr. 3.425 – 4.282. Forbru​gsafgifter til vand, varme og el betales særskilt.
 • 15 stk. 4-værelses
  Husleje ligger mellem kr. 4.350 – 4.570. Forbrugsafgifter til vand, varme og el betales særskilt.
Ydermere råder NSR over 10 huse i Slagelse:
 • 2 stk. 4-værelses
  Husleje udgør ca. kr. 6.000 inkl. vand og varme. 
 • 5 stk. 6-værelses
  Husleje udgør kr. 6.670 inkl. vand og varme. 
 • 3 stk. 7-værelses
  Husleje udgør kr. 7.110 inkl. vand og varme. 
Derudover er der mulighed for at leje sig ind på ét af de 10 ”kollegie-værelser”, hvor der er fælles køkken og bad-faciliteter, hvis dette ønskes. Husleje ligger ml. kr. 650-950 afhængig af størrelsen på værelset. 

I Ringsted råder NSR over 3 boliger:
 • Alle er 2-værelses rækkehuse
  Husleje udgør kr. 4.500 inkl. vand og varme. 
Lejligheder og huse er umøblerede, men værelserne er møbleret.

Huslejepriser reguleres hvert år til april efter nettoprisindekset. Der opkræves ikke indskud til de boliger, der er forbeholdt yngre læger.

Husdyr er ikke tilladt i nogle af sygehusets boliger. Der kan dog søges dispensation i husene.

Beskatning af læge-/funktionærbolig som personaleg​ode

En læge- eller funktionærbolig betragtes af SKAT som et skattepligtigt personalegode. Regionen er derfor forpligtet til at indberette beskatningsgrundlaget til SKAT.
Du kan læse mere om reglerne​.

I praksis betyder det, at regionen laver en indberetning til SKAT hver måned. Denne indberetning kan ikke ses på din lønseddel, kun på den årlige specifikation, som du modtager i din E-Boks. I din årsopgørelse fra SKAT står beløbet i rubrik 17. 

Det er hensigtsmæssigt at ændre din forskudsregistrering, hvis du forventer at blive boende i længere tid. Det kan du gøre i felt 229.

Hvem kan komme i betragtning

Aftalen omfatter læger, der er ansat i henhold til overenskomsten for underordnede læger (Yngre Læger). Det vil sige:
 • Klinisk basisuddannelse (KBU)
 • Introduktionsstilling (I)
 • Hoveduddannelsesstilling (HU)
 • Klinisk assistent
At bo i en lægebolig forudsætter, at man er ansat på NSR sygehuse. Der kan dog dispenseres efter aftale, fx ved blokstillingsansættelser, hvor lægen i en periode er ansat andetsteds i Regionen. 
 • Eksempel på bolig under Fase 1:
  Når du starter din Hoveduddannelse i almen medicin, forgår dit første uddannelsesforløb (Fase 1) i en praksis. Selv om du ikke er ansat på NSR sygehuse kan du søge en bolig.
 • Eksempel på bolig under Fase 2 og 3:
  Når du har afsluttet dit blokforløb på NSR sygehuse, kan du søge om at blive i NSR’s bolig, mens du er ansat i praksis i Fase 2 og 3.
 • Som KBU-læge må du blive boende i 1. og 2. etape af din KBU.
Boligen skal fraflyttes ved ophør af de fire ovenstående stillingsbetegnelser. 
Hvis du fortsætter ansættelse i Regionen kan du blive boende i lejemålet op til 3 måneder efter ansættelsens ophør. 
 • Eksempel på fortsat bolig:
  Hvis du afslutter din I-stilling, men fortsætter i en HU ved NSR kan du blive boende forudsat, at du sikrer rettidig oplysning herom til NSR boligadministration.
 • Eksempel på fraflyt:
  Hvis du afslutter din HU og får en fast stilling ved NSR kan du blive boende i op til 3 måneder, mens du finder anden bolig.
Vær opmærksom på, at vi ikke får besked fra HR om, at din ansættelse er udløbet, så derfor er det dit ansvar at oplyse os om det.

Hvis du ønsker at fraflytte lejemål inden ansættelsesophør, skal opsigelse ske med 1 måneds varsel til d. 14. eller sidste dag i en måned. Dette gøres skriftligt til nsr-boligadm@regionsjaelland.dk

To typer af lægeboliger

Jf. aftale mellem Yngre Læger og sygehusene opdeles lægeboligerne i to typer:
 • § 1 stk. 1 boliger:
  Boliger, som sygehusene skal stille til rådighed jf. aftalen fra 1981 og evt. ændringer.
 • § 1 stk. 4 boliger:
  Boliger, som sygehusene skal hjælpe med at finde - § 1 stk. 4 boliger, hvis der ikke er nok af de andre.
§ 1 stk. 4 boliger
Hvis "stk. 1"-puljen er opbrugt, er sygehuset forpligtet til aktivt at medvirke til at skaffe en bolig til den yngre læge. 

Amtsrådsforeningen har den 17. november 1994 sendt lønorientering ud til alle sygehuse, hvor sygehusenes forpligtelse står beskrevet - det er fx ikke tilstrækkeligt blot at give dig nummeret på det nærmeste boligselskab. 

Vi gør alt vi kan for at hjælpe og har god kontakt til boligforeninger i Slagelse, men i tilfælde af boligmangel i selve Slagelse kan det betyde, at der tilbydes en bolig i en nærliggende by.

Sygehuset er forpligtet til at anvise til én bolig til yngre læger med afsæt i de ønsker, der er oplyst i ansøgning. Hvis du afviser et tilbud, bortfalder forpligtelsen formelt.

Hvis du som yngre læge får anvist en § 1 stk. 4 bolig, vil det være sygehuset, der betaler evt. indskud og du skal efterfølgende betale den reelle husleje for boligen. Huslejen er fastsat af udlejer og er altså ikke overenskomstreguleret.

Bliv skrevet op til en ​bolig

Du kan først ansøge om en bolig – og dermed blive skrevet på venteliste – når du har tilsagn om ansættelse ved NSR sygehuse.

Sådan søger du:
Udfyld dette ansøgningsskema​ og send det pr. mail til nsr-boligadm@regionsjaelland.dk sammen med en kopi af enten ansættelseskontrakt eller anden dokumentation, der bekræfter tilsagn om ansættelse ved NSR sygehuse.

Du vil modtage en bekræftelse, når vi har registreret din ansøgning på ventelisten. Boligerne tildeles jf. rækkefølge på ventelisten. Børnefamilier har fortrinsret til 6 og 7 værelsesboliger. 

Er du pendler eller udenlandsk læge tildeles du ikke særskilt fortrinsret, men kommer på ventelisten på lige fod med alle andre ansøgere.

Vi gør opmærksom på, at du har pligt til at meddele evt. ændringer i ansættelsesforholdet via ovenstående mail, da sådanne ændringer kan medføre justering af lejevilkår. 

Hvis du sidder tilbage med spørgsmål er vi altid klar til at hjælpe. Send en mail til nsr-boligadm@regionsjaelland.dk, så sørger vi for skriftligt svar eller ringer til dig, hvis det ønskes.

Bofællesskab for MedicinstuderendeNSR råder over tre 1-plans huse beliggende på Ingemannsvej 45+51+53 (lige overfor Akutafdelingen), som stilles gratis til rådighed for alle medicinstuderende fra Københavns universitet.

Boligerne indeholder 4 værelser (6-8 sovepladser), en fælles stue, hvor der er mulighed for yderligere opredning, samt et fælles bad og køkken. 

I udgangspunktet er det dem, som kommer længst væk fra, samt udenlandske studerende, der har førsteprioritet til boligerne. Da der kun er 4 værelser i hvert hus (svarende til 6-8 sovepladser), vil der ikke være mulighed for, at alle studerende kan bo der samtidig.

De medicinstuderende koordinerer indbyrdes med øvrige medstuderende fra KU ift. hvem og hvornår boligerne benyttes. Der skal altså ikke bookes på forhånd.
 • Bolig nr. 51 er forbeholdt medicinstuderende på 2. semester.
 • Bolig nr. 53 er forbeholdt medicinstuderende på 6. semester.
 • Bolig nr. 45 er fælles for medicinstuderende på 2. semester og 6. semester.
 • Medicinstuderende​ på 5. semester har ligeledes ret til at benytte alle 3 boliger
Kontakt: NSR-uddannelse@regionsjaelland.dk for nærmere information.

​PersonalehotelHvis du blot har brug for en enkelt overnatning en gang i mellem, har du mulighed for at booke et værelse på NSR Personalehotel. Personalehotellet er et tilbud til alle medarbejdere med ansættelse på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Når du lejer et værelse hér, er der inkluderet adgang til fællesområder herunder køkken, to toiletter/bad samt en opholdsstue og terrasse/have. 

Hotellet ligger på Ingemannsvej 55 lige over for Akutmodtagelsen og prisen for en overnatning ligger på
150 kr.  

​​

​​​
Link til denne side:
 

 Nyttige link

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk