Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Slagelse Sygehus​​​​

Kort
Hvis du, som patient eller besøgende på sygehuset, har brug for at parkere længere tid,
end du må dér hvor du har parkeret, kan du forlænge din parkering ved at kontakte personalet.
Bemærk: Dette gælder IKKE for P-pladsen ved Ingemannsvej 50

 
 

 

Sygehusledelsen/Administration
Mødelokaler 1-2-3 og 5-B
Tillidsmandskontor
Driftsafdeling
Økonomi- og planlægningsafdeling
HR

 

Foredragssalen
Mødelokale 9

 

Mødelokale 4 og 9
Undervisningslokaler

 

Depot

 

Rusmiddelcenter (+ indg. 26/26A)

 

Audiologisk Afdeling​

  

Ambulatorium for Hormonsygdomme 
Hygiejnesygeplejersker
Koncern IT
Medicinske afdelingsledelser 1 og 2
Palliativt team
Sygehuspræst

 

Ambulatorium for Hjertesygdomme 

Blodbank
Service afsnit ledelse

 

 

​Centralkøkken

 

 

Apotek
Centraldepot
Varemodtagelse
Koncern Service
Medicoteknisk Afdeling
Sterilcentral

 


Teknisk afsnit

 

Ortopædkirurgisk Ambulatorium

 

Afhentningssted 3
Ambulant Kirurgi​​
Gynækologisk ambulatorium​
Klinisk Mikrobiologi
Klinisk Patologi (kælder)
Røntgen

​Kapel

 

Afhentningssted 5
Akutafdeling - stueetage
Akutafdeling - 1. sal
Intermediært Afsnit
Intensiv Afsnit
Lægevagt
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit
SkadestueAfhentningssted 3

 

Ambulanceindkørsel

 

 


 Distriktspsykiatrien Slagelse

 

Koncern Service Have og Vej

 

Hæmodialyseafsnit

Lymfødem klinik
Gynækologisk fysioterapi
Ergo- og fysioterapi
Børne Ergo- og fysioterapi
Børne Smerteklinik

 

Ambulatorium for gravide​
Familieambulatoriet
Jordemoderkonsultation


Afhentningssted 6
Ambulatorium for Hjerne- og nerve- og ældresygdomme
Hukommelsesklinik

Afsnit for Medicinsk mave-tarm sygdomme


 

 

 

Medicinske afdelingsledelser 1 og 2
Palliativt team
Hygiejnesygeplejersker
Sygehuspræst

  

Ambulatorium for Hjertesygdomme
  (Kardiologi)

Ambulatorium for Hormonsygdomme 
  (Endokrinologi)

Blodbank


  


Afhentningssted 4
Ambulatorium for Lungesygdomme
Ambulatorium for Gigt-, Bindevævs- 
  ​og Rygsygdomme (Reumatologi)

Ambulatorium for Mave-tarmsygdomme
DXA scanning

 

 

 

  

Afhentningssted 1
Anæstesi- og Operationsafsnit
Ambulant Kirurgi​​
Blå Mødelokale
Fysioterapi/Ergoterapi
Gynækologisk sengeafsnit​ 
Information
Kantine 
Kiosk​
Kirurgisk sengeafsnit
 

  

Afhentningssted​ 2
Afsnit for hjerne- og nervesygdomme
Afsnit for Ældresygdomme (G2)
Afsnit for Ældresygdomme (G1)
Akutmodtagelse - Børne- og Ungeafdelingen
Blodprøvetagning
Børne- og Ungeafdelingen, Sengeafsnit
Graviditetsafsnit
Fødeafsnit​
Fødemodtagelse
Hjertesafsnit
Hormonafsnit
Hørescreening for nyfødte
Klinisk Biokemi
Klinisk Mikrobiologi
Lungeafsnit​
Kirurgisk ambulatorium​​
Kirurgisk sengeafsnit
Mor-Barn Afsnit
Neonatal-afdelingen​
Røntgen

​​​​​​​​