Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Slagelse Sygehus​​​​

Find vej til Slagelse Sygehus​

Kort
Se altid skiltning på parkeringspladserne


​​​​​​​​
 
 

 

Sygehusledelsen/Administration
Mødelokaler 1-2-3 og 5-B
Tillidsmandskontor
Driftsafdeling

 

Foredragssalen
Mødelokale 9

 +

Undervisningslokaler
Center for uddannelse og kompetencer 

 

 

 

Rusmiddelcenter (+ indg. 26/26A)

 

Audiologisk Afdeling​

  

Hygiejnesygeplejersker
Klinisk Kompetence Center
Koncern IT
Medicinske afdelingsledelser
Palliativt team
Sygehuspræst

 

Ambulatorium for Hjertesygdomme 
Blodbank

​Centralkøkken

 

Apotek
Centraldepot
Varemodtagelse
Medicoteknisk Afdeling
Sterilcentral

 

Teknisk afsnit

 

Afhentningssted 3
Ortopædkirurgisk Ambulatorium
Ambulant Kirurgi​​

 

Gynækologisk ambulatorium​​
Klinisk Mikrobiologi
Røntgen

 

​Kapel
Serviceafsnit administration

 

Afhentningssted 5
Akutafdeling - stueetage
Akutafdeling - 1. sal
Intermediært Afsnit
Intensiv Afsnit
Lægevagt
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit
Skadestue

 

Ambulanceindkørsel

 

 

Distriktspsykiatrien Slagelse

 

Hæmodialyseafsnit

Lymfødem klinik

Gynækologisk fysioterapi
Fysioterapi
Børne Ergo- og fysioterapi
Børne Smerteklinik
Børne- og ungeambulatoriet

 

Ambulatorium for gravide​
Familieambulatoriet
Jordemoderkonsultation


 

Afhentningssted 6
Ambulatorium for Hjerne- og nerve- og ældresygdomme
Hukommelsesklinik

Forskningshuset


 

Medicinske afdelingsledelser
Palliativt team
Hygiejnesygeplejersker
Sygehuspræst

 

  

Ambulatorium for Hjertesygdomme
  (Kardiologi)

Blodbank
DXA skanning

  

Afhentningssted 4
Ambulatorium for Hormonsygdomme
Ambulatorium for Lungesygdomme
Ambulatorium for Gigt-, Bindevævs- 
  ​og Rygsygdomme (Reumatologi)

Ambulatorium for Mave-tarmsygdomme

  

Afhentningssted 1
Afsnit for Medicinsk mave-tarm sygdomme
Anæstesi- og Operationsafsnit
Ambulant Kirurgi​​
Blå Mødelokale
Ergoterapi
Gynækologisk sengeafsnit​ 
Information
Kantine 
Kiosk​
Kirurgisk sengeafsnit

  

Afhentningssted​ 2
Afsnit for hjerne- og nervesygdomme
Afsnit for Ældresygdomme (G2)
Afsnit for Ældresygdomme (G1)​
Akutmodtagelse - Børne- og Ungeafdelingen
Blodprøvetagning
Børne- og Ungeafdelingen, Sengeafsnit
Graviditetsafsnit
Fødeafsnit​
Fødemodtagelse
Hormon- og Hjerteafsnit
Hørescreening for nyfødte
Klinisk Biokemi
Klinisk Mikrobiologi
Lungeafsnit​
Kirurgisk ambulatorium​​
Mor-Barn Afsnit
Neonatal-afdelingen​
Røntgen

​​​