Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Slagelse Sygehus​​​​

Slagelse-Sygehus---Kort.png

 
 

 

Sygehusledelsen/Administration

Mødelokaler 1-2-5B-6
Tillidsmandskontor

Bygningsafdelingen

 

Foredragssalen

Mødelokale 9

 

Mødelokale 4 og 9

Undervisningslokaler

 

Depot

 

Rusmiddelcenter (+ indg. 26/26A)

 

Audiologisk Afdeling​

 

Afhentningssted 5
Ambulatorium for Gigt-, Bindevævs- 

  ​og Rygsygdomme (Reumatologi)

Ambulatorium for Ældresygdomme (Geriatri)​

Hukommelsesklinik

L​ymf

ødem Klinik / Fysioterapi
Medicinsk Ambulatorium for Mave-tarm-
  sygdomme (Gastroenterologi)

Palliativt Ambulatorium
Sygehuspræst

Medicinske afdelingsledelser 1 og 2
Hygiejnesygeplejersker​

IT Afdeling
Koncern Service Ledelse

 

 

AK-Skole og AK-Klinik

Ambulatorium for Hormonsygdomme 
  (Endokrinologi)

Ambulatorium for Hjertesygdomme 
  (Kardiologi)

Ambulatorium for Ældresygdomme​ 
  (Geriatri)

Blodbank
Hukommelsesklinik
Medicinske afdelingsledelser 1 og 2 

 

Fysioterapi/Ergoterapi


 

​Centralkøkken

 

 

Apotek
Centraldepot
Varemodtagelse
Koncern Service
Medicoteknisk Afdeling

Sterilcentral

 


Teknisk afsnit

 

Ortopædkirurgisk Ambulatorium

 

Afhentningssted 3
Ambulant Kirurgi​​

Gynækologisk ambulatorium​

Klinisk Mikrobiologi

Klinisk Patologi (kælder)

Røntgen

​Kapel

 

Akutafdeling - stueetage

Akutafdeling - 1. sa

l

Inter

me

di

ært Afsnit

Intensiv Afsnit

Lægevagt

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Skadestue

 

Ambulanceindkørsel


 

 

Kørselskontor AMK
Præhospitalt Center

 

Koncern Service Have og Vej

 

Hæmodialysea

fsnit


 

Børne- og Ungeambulatoriet

 

Ambulatorium for gravide​

Center for Neurorehab. for unge

Familieambulatoriet

Jordemoderkonsultation

Journalarkiv
Ambulatorium for Lungesygdomme

KOL-Ambulatorium
Afhentningssted 6

Ambulatorium for Hjerne- og
  Nervesygdomme
 (Neurologi)

Sengeafsnit 2 for Ældresygdomme 
  (Geriatrisk) G2


 

 

 

​Ambulatorium for Gigt-, Bindevævs- 
  og Rygsygdomme (Reumatologi)

Ambulatorium for Ældresygd​omme
  (Geriatri)

Hukommelsesklinik
Lymfødem Klinik / Fysioterapi

Medicinske afdelingsledelser 1 og 2 
Medicinsk Ambulatorium for
  Mave-tarm-sygdomme.
  (Gastroenterologi)

Palliativt Ambulatorium
Sygehuspræst​​​

  

Afhentningssted 4
AK-Skole og AK-Klinik​
Ambulatorium for Hjertesygdomme
  (Kardiologi)

Ambulatorium for Hormonsygdomme 
  (Endokrinologi)

Ambulatorium for Ældresygdomme
  (Geriatri)
Blodbank
Hukommelsesklinik


  


Afhentningssted 4
Fysioterapi / Ergoterapi

  

Uniformsdepot

 

Afhentningssted 1

Anæstesi- og Operationsafsnit
Ambulant Kirurgi​​
Blå Mødelokale
Fysioterapi/Ergoterapi
Gynækologisk sengeafsnit​ 
Information

Kantine 

Kiosk​

Mave-, Tarm- og Karkirurgisk Sengeafsnit

  

Afhentningssted​ 2
Akutmodtagelse - Børne- og Ungeafdelingen

Blodprøvetagning

Børne- og Ungeafdelingen, Sengeafsnit
Graviditetsafsnit

Fødeafsnit​

Fødemodtagelse

Hjertesygdomme Sengeafsnit
Hormonafsnit

Hørescreening for nyfødte
Karkirurgisk amb​ulatorium

Klinisk Biokemi

Klinisk Mikrobiologi

Lungemedicinsk sengeafsnit​

Mave-Tarm-kirurgisk ambulatorium​​

Mave-Tarm-kirurgisk sengeafsnit
Afsnit for Medicinsk mave-tarm sygdomme
Mor-Barn Afsnit

Neonatal-afdelingen​

Røntgen
Afsnit for ældresygdomme
Afsnit for hjerne- og nervesygdomme

​​​​​​​​