Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Slagelse Sygehus​​​​

Kort
Hvis du, som patient eller besøgende på sygehuset, har brug for at parkere længere tid,
end du må dér hvor du har parkeret, kan du forlænge din parkering ved at kontakte personalet.
Bemærk: Dette gælder IKKE for P-pladsen ved Ingemannsvej 50

​​​​​​​​
 

 

 


Sygehusledelsen/Administration
Mødelokaler 1-2-3 og 5-B
Tillidsmandskontor
Driftsafdeling

 

Foredragssalen
Mødelokale 9

 +

Undervisningslokaler
Center for uddannelse og kompetencer 

 

 

 

Rusmiddelcenter (+ indg. 26/26A)

 

Audiologisk Afdeling​

  

Ambulatorium for Hormonsygdomme 
Hygiejnesygeplejersker
Klinisk Kompetence Center
Koncern IT
Medicinske afdelingsledelser
Palliativt team
Sygehuspræst

 

Ambulatorium for Hjertesygdomme 
Blodbank

​Centralkøkken

 

Apotek
Centraldepot
Varemodtagelse
Medicoteknisk Afdeling
Sterilcentral

 

Teknisk afsnit

 

Afhentningssted 3
Ortopædkirurgisk Ambulatorium
Ambulant Kirurgi​​

 

Gynækologisk ambulatorium​​
Klinisk Mikrobiologi
Røntgen

 

​Kapel

 

Afhentningssted 5
Akutafdeling - stueetage
Akutafdeling - 1. sal
Intermediært Afsnit
Intensiv Afsnit
Lægevagt
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit
Skadestue

 

Ambulanceindkørsel

 

 

Distriktspsykiatrien Slagelse

 

Hæmodialyseafsnit

Lymfødem klinik
Gynækologisk fysioterapi
Ergo- og fysioterapi
Børne Ergo- og fysioterapi
Børne Smerteklinik

 

Ambulatorium for gravide​
Familieambulatoriet
Jordemoderkonsultation


 

Afhentningssted 6
Ambulatorium for Hjerne- og nerve- og ældresygdomme
Hukommelsesklinik

Afsnit for Medicinsk mave-tarm sygdomme
Service afsnit administration

 

 

Medicinske afdelingsledelser
Palliativt team
Hygiejnesygeplejersker
Sygehuspræst

  

Ambulatorium for Hjertesygdomme
  (Kardiologi)

Blodbank
DXA skanning

  

Afhentningssted 4
Ambulatorium for Lungesygdomme
Ambulatorium for Gigt-, Bindevævs- 
  ​og Rygsygdomme (Reumatologi)

Ambulatorium for Mave-tarmsygdomme

  

Afhentningssted 1
Anæstesi- og Operationsafsnit
Ambulant Kirurgi​​
Blå Mødelokale
Fysioterapi/Ergoterapi
Gynækologisk sengeafsnit​ 
Information
Kantine 
Kiosk​
Kirurgisk sengeafsnit

  

Afhentningssted​ 2
Afsnit for hjerne- og nervesygdomme
Afsnit for hormon- og multisygdomme
Afsnit for Ældresygdomme (G2)
Afsnit for Ældresygdomme (G1)
Akutmodtagelse - Børne- og Ungeafdelingen
Blodprøvetagning
Børne- og Ungeafdelingen, Sengeafsnit
Daghospital for Multisygdomme
Graviditetsafsnit
Fødeafsnit​
Fødemodtagelse
Hjertesafsnit
Hørescreening for nyfødte
Klinisk Biokemi
Klinisk Mikrobiologi
Lungeafsnit​
Kirurgisk ambulatorium​​
Mor-Barn Afsnit
Neonatal-afdelingen​
Røntgen