Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Slagelse Sygehus​​​​

Slagelse-Sygehus---Kort.png
Hvis du, som patient eller besøgende på sygehuset, har brug for at parkere længere tid,
end du må dér hvor du har parkeret, kan du forlænge din parkering ved at kontakte personalet.

 
 

 

Sygehusledelsen/Administration
Mødelokaler 1-2-3 og 5-B
Tillidsmandskontor
Driftsafdeling
Økonomi- og planlægningsafdeling
HR

 

Foredragssalen
Mødelokale 9

 

Mødelokale 4 og 9
Undervisningslokaler

 

Depot

 

Rusmiddelcenter (+ indg. 26/26A)

 

Audiologisk Afdeling​

  

Ambulatorium for Gigt-, Bindevævs- 
  ​og Rygsygdomme (Reumatologi)
Ambulatorium for Mave-tarmsygdomme
Medicinske afdelingsledelser 1 og 2
Palliativt team
Hygiejnesygeplejersker
Sygehuspræst
Koncern IT

 

Brug indgang Ingemannsvej 30
Ambulatorium for Hormonsygdomme 
Ambulatorium for Hjertesygdomme 
Ambulatorium for Lungesygdomme
Blodbank
Service afsnit ledelse

 

 

​Centralkøkken

 

 

Apotek
Centraldepot
Varemodtagelse
Koncern Service
Medicoteknisk Afdeling
Sterilcentral

 


Teknisk afsnit

 

Brug indgang Ingemannsvej 46 eller 50
Ortopædkirurgisk Ambulatorium

 

Afhentningssted 3
Ambulant Kirurgi​​
Gynækologisk ambulatorium​
Klinisk Mikrobiologi
Klinisk Patologi (kælder)
Røntgen

​Kapel

 

Akutafdeling - stueetage
Akutafdeling - 1. sal
Intermediært Afsnit
Intensiv Afsnit
Lægevagt
Ortopædkirurgisk Sengeafsnit
Skadestue

 

Ambulanceindkørsel

 

 


 Distriktspsykiatrien Slagelse

 

Koncern Service Have og Vej

 

Brug indgang Fælledvej 2C
Hæmodialyseafsnit

Lymfødem klinik
Gynækologisk fysioterapi
Ergo- og fysioterapi
Børne Ergo- og fysioterapi
Børne Smerteklinik

 

Brug indgang Fælledvej 2C
Ambulatorium for gravide​
Familieambulatoriet
JordemoderkonsultationBrug indgang Fælledvej 2C
Afhentningssted 6
Ambulatorium for Hjerne- og nerve- og ældresygdomme
Hukommelsesklinik

Brug indgang Fælledvej 2C
Afsnit for Ældresygdomme (G2)
Afsnit for Ældresygdomme (G1


 

 

 

Ambulatorium for Gigt-, Bindevævs- og Rygsygdomme
Ambulatorium for Mave-tarmsygdomme
Medicinske afdelingsledelser 1 og 2
Palliativt team
Hygiejnesygeplejersker
Sygehuspræst

  

Ambulatorium for Hjertesygdomme
  (Kardiologi)

Ambulatorium for Hormonsygdomme 
  (Endokrinologi)

Ambulatorium for Lungesygdomme
Blodbank


  


Afhentningssted 4

  

Afhentningssted 1
Anæstesi- og Operationsafsnit
Ambulant Kirurgi​​
Blå Mødelokale
Fysioterapi/Ergoterapi
Gynækologisk sengeafsnit​ 
Information
Kantine 
Kiosk​
Kirurgisk sengeafsnit
Afsnit for Medicinsk mave-tarm sygdomme                       
Afsnit for hjerne- og nervesygdomme

 

  

 

  

Afhentningssted​ 2
Akutmodtagelse - Børne- og Ungeafdelingen
Blodprøvetagning
Børne- og Ungeafdelingen, Sengeafsnit
Graviditetsafsnit
Fødeafsnit​
Fødemodtagelse
Hjertesafsnit
Hormonafsnit
Hørescreening for nyfødte
Klinisk Biokemi
Klinisk Mikrobiologi
Lungeafsnit​
Kirurgisk ambulatorium​​
Kirurgisk sengeafsnit
Mor-Barn Afsnit
Neonatal-afdelingen​
Røntgen

​​​​​​​​