Søg
 

Patient Pårørende Råd

​​​​

​Har du noget på hjertet? 

​​Patienter og pårørende inviteres til at deltage i Patient Pårørende Råd for Næstved og Slagelse sygehuse.


Har du erfaring med Næstved eller Slagelse sygehuse som patient eller pårørende?

Vil du bidrage og på en konstruktiv måde udfordre sygehusets måde at tænke på?

Kan du se tingene i større perspektiv?

Rådet har en rådgivende funktion for sygehusledelsen som et led i at styrke involveringen og inddrage patienters og pårørendes viden og erfaringer.

Det kan for eksempel være i forhold til kommunikation og informationsmaterialer, indretning af områder, drøftelse af patientsikkerhed, udvikling af patientforløb med videre.

Der afholdes fire møder om året. 

Optagelse i Rådet sker ved en uddybende samtale.

Ring eller send en mail til Sofie Hastrup Riis for yderligere oplysninger 
Tlf: 25 16 69 60.​
Mail: sorii@regionsjaelland.dk​​

​​

Patient Pårørende Rådet er etableret permanent som et rådgivende organ for sygehusledelsen med henblik på at styrke involveringen og inddrage patienters og pårørendes viden og erfaringer.

Rådet skal være med til at sikre, at der er fokus på patienternes behov og forventninger på sygehuset. Ved at kombinere patienters viden og erfaring med personalets faglige kompetencer kan der opnås et bedre grundlag for beslutninger.

Et af de initiativer som er taget er, at der i foråret 2018 etableres et Patient Pårørende Forum

Patient Pårørende Rådet 2016- 2019
– Har de gjort en forskel?
 

Emner som Rådet kan beskæftige sig med er:

Kommunikation:

 • Informationsmateriale (på tryk eller digitalt) til patienterne
 • Sygehusenes hjemmesider
 • Skiltning indendørs og udendørs

Patientmiljø – fysisk og psykisk:

 • Indretning, ombygning og nybygning af afdelinger og fællesområder (fx kantine og kiosk)
 • Udendørsområder som parkeringspladser, gangarealer, hvileområder, rygekabiner

Deltage i arbejdsgrupper for eksempel: 

 • Enhed for tværfaglig udredning
 • Fase II byggeri – arbejdsgrupper vedr. indretning (for eksempel venteområder)

Drøftelser af:  

 • Patientsikkerhed
 • Patienttilfredshedsundersøgelser mv.

Andet: 

 • Sygehusenes samarbejde med patientforeninger
 • Nye initiativer, der kan støtte op om inddragelse af patienter og pårørende
 • Andre opgaver, som Rådet i samråd med sygehusledelsen finder relevant

Der afholdes 4-6 møder om året skiftevis på Næstved og Slagelse sygehuse. Rådet består af 8 patienter og pårørende, sygehusledelsen, en ledende faglig medarbejder og frivillighedskoordinatoren.

Kontakt Sofie Hastrup Riis for yderligere oplysninger 
Tlf: 25 16 69 60.​
Mail: sorii@regionsjaelland.dk​

Kommissorium​​

Liste over medlemmer:
Patienter og pårørende:

Jane Lading
Flemming Jørgensen
Sabrina Edua Rasmussen
Margit Dybkjær
Tue Dybkjær​
Christian Frovin

Næstved/Slagelse Sygehus:

Anne Grethe Larsen, Vicedirektør (næstformand)
Bente Hansen, Kvalitetschef​


Referater

07-06-2021​ (PDF)
18-05-2021​​​ (PDF)
​​22-03-2021​​ (PDF)

11-11-2020 (PDF)
07-09-2020 (PDF)
06-02-2020 (PDF)

17-12-2019 (PDF)
20-08-2019 (PDF)
20-06-2019 (PDF)
25-02-2019 (PDF)

08-11-2018 (PDF)
16-08-2018 (PDF)
15-05-2018 (PDF)
15-03-2018 (PDF)
17-01-2018 (PDF)

16-10-2017 (PDF)
15-06-2017 (PDF)
28-03-2017 (PDF)​​​
12-01-2017 (PDF)

31-10-2016 (PDF)
25-08-2016 (PDF)​


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.04.17
Opdateret
05.07.22
Link til denne side:
Andre sider under Patientinddragelse
Slagelse Sygehus, hovedindgang
Fælledvej 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 55 90 00
Hovedindgangen til sygehuset er åben mellem kl. 6.00-21.00.

Herefter kan der ringes på klokken, som sidder ved døren.