Søg
 
 
 

Tryk på + og siden folder sig ud

Praksiskonsulent

 
Praksiskonsulent -  funktionen er under justering.
 
 
 
 
Formålet med tilknytning af en Praksiskonsulent er et tættere samarbejde mellem sygehus og Almen Praksis. Praksiskonsulenten indgår i og understøtter et samarbejde med sygehuset med mulighed for deltagelse i forbedringsindsatser, rådgivning og sparring på tværs af de to sektorer.

 
 
Med henblik på et tættere samarbejde omkring `den akutte patient´ har Praksiskonsulenten i 2020 fremmøde i akutafdelingen hver 14.dag og deltager ligeledes i de tværsektorielle tavlemøder.
​​Kvalitetskonsulent Pia Stauner,
pkst@regionsjaelland.dk
Tlf. 93 57 06 67

Databehandleraftale

 
Databehandleraftale.
 
 
 
 
 
 
 
 
Formålet med tilknytning af en Praksiskonsulent er et tættere samarbejde mellem sygehus og Almen Praksis. Praksiskonsulenten indgår i og understøtter et samarbejde med sygehuset med mulighed for deltagelse i forbedringsindsatser, rådgivning og sparring på tværs af de to sektorer.For at kunne videregive og dele data på konkrete patientforløb mellem sygehus og kommune er en databehandleraftale nødvendig.
Databehandleraftalen er udarbejdet med hjælp fra Data og Udviklingsstøtte i RegSJ.
​​Kvalitetskonsulent Pia Stauner,
Pkst@regionsjaelland.dk
Tlf. 93 57 06 67

Audits

 
Audits.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formålet med tilknytning af en Praksiskonsulent er et tættere samarbejde mellem sygehus og Almen Praksis. Praksiskonsulenten indgår i og understøtter et samarbejde med sygehuset med mulighed for deltagelse i forbedringsindsatser, rådgivning og sparring på tværs af de to sektorer.Audits har som metode været anvendt til at skabe et overblik over aktuelle udfordringer ifm. med f.eks. skriftlig information, medicinafstemning og genindlæggelser.

Formålet med audits er at skabe et overblik over evt. udfordringer for herefter at kunne iværksætte forbedrende tiltag.
Ligeledes anvendes audits til at sikre kvaliteten samt sikre overholdelse af indgåede aftaler.

 
 
 
 
 
 
 
 
Audits har været en effektiv metode til afdækning af problemområder. Vi har taget afsæt i forbedringsmodellen og som oftest arbejdet med stikprøvemålinger af en størrelsesorden på 10 patientforløb.
 
Audits på fx genindlæggelser har ikke ført til decideret reduktion i antallet af genindlæggelser, men har ført til en fælles forståelse og læring omkring kompleksiteten og vigtigheden af kommunikation mellem sektorerne. Et fællestræk for mange af de patienter der blev genindlagt, viste sig at have tilknytning til flere specialer og kunne dermed ikke tilknyttes ét speciale/læge.

 
​​Klinisk Udviklingssygeplejerske i Afsnit for Ældresygdomme 2
Elsebeth Heuser
ehe@regionsjaelland.dk
Tlf. 20 49 31 26

UTH-behandling

 
Tværsektoriel UTH-behandling.
 
 
 
 
 
 
 
Formålet med tilknytning af en Praksiskonsulent er et tættere samarbejde mellem sygehus og Almen Praksis. Praksiskonsulenten indgår i og understøtter et samarbejde med sygehuset med mulighed for deltagelse i forbedringsindsatser, rådgivning og sparring på tværs af de to sektorer.Ifm. gentagne eller alvorlige tværsektorielle UTHér har en fælles kortlægning af det aktuelle patientforløb vist sig at være yderst lærerig for begge sektorer.
 
 

 
 
 
En fælles kortlægning med videnspersoner fra begge sektorer har givet mulighed for fælles læring og ligeledes åbenhed omkring forbedrende tiltag ift. den enkelte UTH.
 
Det netværk der er skabt gennem de tværsektorielle tavlemøder har vist sig gavnligt ved den lokale sagsbehandling og har medført en kortere proces fra læring til forbedrende indsatser.
 
 
 
 
​​
Kvalitets- og udviklingssygeplejerske i Ortopædkirurgisk afd.
Bente Rehder
breh@regionsjaelland.dk
Tlf. 27 59 45 30
 
Risk Manager
Lis Bülow
lici@regionsjaelland.dk
Tlf. 40 15 02 05
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk