Søg
 

 
 

 

Medicin-anamnese.


 

 

 

 

 

 

 

Der har vist sig et behov for at styrke indsatsen omkring medicinanamnese i akutafdelingen og en inddragelse af farmaceutbistand skal tilsikre rette kompetencer hos yngre læger.

Afklaring af problemområder foretages løbende ved gennemgang af FMK og receptudleveringer, medicingennemgang samt evt. optagelse af supplerende medicinanamnese ved farmaceut.

Ved opdagelse af konkrete fejl eller uoverensstemmelser relateret til medicinanamnese kontaktes lægen for at få rettet dette og skabe læring.
Yngre læger samt stud. med. vikarhold undervises ved opstart i FMK, SP, procedure ved indlæggelse/udskrivelse, medicinanamnese og rationelt lægemiddelvalg.

Derudover undervises alt lægefagligt personale løbende ved morgenundervisning tilpasset aktuelle problemområder relateret til lægemidler og ordination.
Farmaceutisk bistand er tilgængelig i dagtid på hverdage.

 

 

​FMK/SP og korrekt ordination/lægemiddelvalg/analogskift, særligt af de yngre læger.

Hurtig og konkret hjælp sparer tid og mindsker fejl ved ordination.
Der opleves generelt højere efterlevelse af relevant procedure ved optagelse af medicinanamnese samt korrekt ordination og anvendelse af SP ved indlæggelse.
Der arbejdes fortsat på grundig og aktuel medicinanamnese samt rationel brug af SP.

 

Farmaceut i Akutafdelingen
Jeannette Ilsø Lauritzen,
jeal@regionsjaelland.dk
Tlf. 29 79 50 13

Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk