Søg
 

 
 

  

Indlæggelses-rapporter
Manuelle
Autogenererede
Klinisk korrespondance

 

 

​Formålet med en styrket indsats omkring indlæggelsesrapporter er at kvalificere de nødvendige oplysninger der er med til at sikre patienten et sammenhængende forløb fra indlæggelse til udskrivning.

Med afsæt i Sundhedsaftalen har vi løbende arbejdet med indholdet i de manuelle indlæggelsesrapporter for at sikre udveksling af nødvendige oplysninger fra kommune til sygehus, herunder anvendelse af klinisk korrespondance.

 

 

​Den skriftlige information i indlæggelsesrapporterne er løbende kvalificeret gennem auditering og afprøvninger mellem de to sektorer.

Ligeledes har afdækning ført til viden om systemmæssige udfordringer og mangler, som i kommunalt regi er løftet og udbedret lokalt i samarbejde med den kommunale system-leverandør.

 

 

 

 

​​Sundhedsfaglig udviklingskoordinator i Slagelse kommune;
Tine Roland Hougaard
tineh@slagelse.dk
Tlf. 51 63 69 49
(Cura)

Udviklingssygeplejerske i Sorø Kommune;
Mia Worm Hansen
smwh@soroe.dk
Tlf. 23 65 95 82
(Nexus)

Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk