Søg
 
 
 
Lisbeth samlede trådene for sygehusets elever og studerende under corona-krisen
Lisbeth Trebbien_small.jpg
Til trods for sine 18 år i forskellige uddannelseskonsulent-stillinger, der bød på diverse udfordringer med blandt andet sygeplejerskestrejken i 2008  på tæt hånd, havde Lisbeth Trebbien ikke troet, at hun skulle opleve flere ekstraordinære ting i hendes arbejdsliv. Alligevel da COVID-19 for alvor ramte blot tre måneder efter hun startede sin stilling som uddannelseskonsulent på NSR sygehuse, stod hun, på lige fod med de andre uddannelseskonsulenter i Region Sjælland, igen overfor en stor opgave, hvor hundredvis af sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistentelever skulle holdes beskæftiget i deres praktikperioder.

– Da Danmark blev lukket ned, var der pludselig mange beslutninger, der skulle træffes fra dag til dag. Vi fik voldsomt travlt, fordi vi skulle varetage en uddannelsesopgave på hvert vores sygehus, og sikre, at der skete noget for både eleverne og de studerende i de perioder, hvor vi havde ansvaret for dem, fortæller Lisbeth.

En periode fyldt med frustrationer
Lisbeth lægger ikke skjul på, at det var en periode, der var præget af en masse usikkerheder blandt eleverne og de studerende. Her måtte Lisbeth koordinere og varetage kontakten med dem undervejs, indtil det igen var muligt for dem at starte praktikken igen.

– Det var en periode fyldt med frustrationer og tvivlsspørgsmål fra eleverne og de studerende. Og hvad jeg ikke har fået af spørgsmål, som jeg måtte berolige dem med... De var bekymrede for, hvad der nu skulle ske med deres uddannelse, hvordan fremtiden så ud for dem, og om de overhovedet turde at komme ud i alt det her COVID-19. Der var jo nogle, der virkelig var i krise!

Hjemmepraktik og Padlets
Det blev besluttet, at 6. semesterstuderende skulle til dels forblive i praktik, mens de resterende er blevet beskæftiget i hjemmepraktik, som overvejende foregik gennem et digitalt redskab, Padlet, der sikrede eleverne og de studerende adgang til blandt andet introduktionsmateriale, uddannelsesmateriale og diverse cases. 

– Politisk ville man jo have, at eleverne og de studerende ikke skulle have forlænget deres uddannelser, og der havde vi jo gjort benarbejdet inden. Vi gjorde alt for, at de kunne opfylde målene i studieordningerne – bare på en anden måde. De klinisk ansvarlige undervisere havde også haft meget dialog med de studerende, også ude i afsnittene, så det lykkedes os at løfte opgaven sammen.

Samarbejdet mellem Lisbeth og de klinisk ansvarlige undervisere har resulteret i, at til trods for COVID-19, har alle 171 elever og studerende stadig mulighed for at gennemføre deres uddannelsesforløb uden forsinkelser.

En del af corona-kampen fra administrationskontoret
Selvom Lisbeth ikke har været med til at behandle de COVID-ramte patienter, så ser hun stadig sin funktion som en væsentlig del af det samlede beredskab på sygehusene.

– Eleverne og de studerende skulle jo have gået ude i afdelingerne, og min opgave var at sørge for, at de på en eller anden måde kunne blive ved med at gøre det. Samarbejdet med skolerne og vejlederne gjorde, at vi kunne få det klaret, så derfor føler jeg, at jeg har været en del af det samlede hele. At der sidder nogen og hjælper med at løfte denne opgave - også i administrationen – er på en eller anden måde med til at berettige funktionen.

Lisbeth er overbevist om, at opgaven har været med til at sætte en retning for fremadrettet praksis på uddannelsesområdet på NSR sygehuse.

– Jeg tænker lidt, at det nu stadigvæk er vigtigt at være nærværende og tilstede overfor vejlederne og de studerende i hverdagen udadtil. Jeg har jo altid syntes, at det har været vigtigt, men nu er det måske endnu vigtigere, at vi kan støtte hinanden, og netop være sammen om at hjælpe med eleverne og de studerende, så de kan få så veltilrettelagte uddannelser, som muligt. Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk