Søg
 
 
 
 
    Tre fornemme priser til Næstved Sygehus
 
Uffe.jpg
Overlæge Asbjørn Høegholm (tv.) og overlæge Uffe Bødtger viser deres flotte priser frem. Foto: Slagelse Sygehus
 
Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus vandt 3 ud af 4 priser ved Dansk Lungemedicin Selskabs årsmøde.
 
De to overlæger fra Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus, Asbjørn Høegholm og Uffe Bødtger, havde lagt vejen forbi Hotel Radisson i Odense, hvor årsmødet for Dansk Lungemedicinsk Selskab foregik den 29. november. Selvom de havde plads i salen, så brugte de begge to faktisk en anseelig rum tid scenen. De var nemlig oppe for at modtage priser hele tre gange - for deres dygtige indsats indenfor lungemedicin. 
 
Den første pris gik til overlæge, Asbjørn Høegholm, som modtog en hæderspris for en enestående indsats inden for invasiv lungemedicin og for oplæring af en lang række af nu dygtige speciallæger. Asbjørn Høegholm har en bred intern medicinsk viden og kunnen med rødder i såvel hæmatologi som kardiologi. Hans hjerte banker for kvalitet i patientbehandling og -udredning, for værdige forløb, for det respektfulde i patienternes valg og fravalg og for samarbejde og en flad organisationsstruktur, hvor alles input tages seriøst.
 
- Vi behandler først og fremmest mennesker. Man kan ikke adskille mennesket fra den sygdom vedkommende bære rundt på - derfor skal vi som sundhedspersonale behandle vores patienter med lydhørhed, samarbejde og respekt, siger Asbjørn Høegholm.
 
Derudover overrakte formanden for Dansk Lungemedicinsk Selskab, Ole Hilberg, vandre-hædersprisen 'Det Gyldne Bronkoskop' til overlæge Uffe Bødtger med begrundelsen, at han har leveret en ekstraordinær indsats med etableringen af Dansk Lungemedicinsk Selskabs pleuragruppe (lungehinde) og lagt et stort engagement i sit arbejde med lungemedicin i Danmark.
 
Og sidst men ikke mindst fik Uffe Bødtger, på vegne af sin forskningsgruppe, overrakt prisen for bedste poster og mundtlige præsentation af studiet: "Psychosocial consequences of receiving a lung cancer diagnosis by telephone versus in an outpatient clinic. A pragmatic randomized trial". Det er et studie i kommunikation med patienter omkring overbringelse af kræftdiagnoser over telefonen for at spare patienterne overflødig transport og ventetid.
 
- Alle mennesker har en telefon, og alle er vant til at tale i den, også de som udredes for mulig lungekræft. De fleste af vore patienter vælger at få undersøgelsessvaret pr. telefon, fordi vi bruger en model med trinvis information om, at der kan være tale om kræft, så patienterne er velforberedte på, at dels at kræft er en mulighed, men også hvad næste trin i så fald er. Vores lodtrækningsstudie er ikke helt analyseret færdigt, men vi har ikke kunnet se, at svar pr. telefon er en psykologisk ulempe i forhold til at møde op i ambulatoriet, siger Uffe Bødtger, overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Næstved Sygehus. 
 
Stærkt forskningsmiljø på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
 
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er der et stort fokus på forskning. Sygehusene har gennem flere år opbygget et stærkt og omfattende forskningsmiljø, hvor over 60 forskere nu er tilknyttet som professorer, lektorer, post-doc´er og Ph.D´er. Siden 2018 er der blevet publiceret knap 200 internationale artikler, hvor en forsker fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har bidraget.
 
- Vi ved, at forskning både rykker for grænserne for vores forståelse og viden om specifikke sygdomme og specialeområder, og vi ved også at et stærkt fokus på forskning tiltrækker dygtige medarbejdere. Vores medarbejderes høje faglighed kombineret med evne og vilje til at se hele patienten, kendetegner fremtidens Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, siger Niels Reichstein Larsen, sygehusdirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
 
Studiet forventes udgivet i 2020.
 
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk