Søg
 

​Tak for indsatsen og plan for tilbagevenden til en ny hverdag

 
 

​Sygehusledelsen er stolt og taknemmelig over, hvordan vi på NSR sygehuse sammen har kunne håndtere den kæmpe udfordring, som sundhedskrisen med Covid-19 har sat os i.

 

Vi har set, hvordan I over hele linjen har løftet i flok. I og jeres kollegaer har stået sammen, tænkt smart og fundet nye veje. I har handlet hurtigt, effektivt og løsningsorienteret. Mange tak for det.

Udviklingen i antallet af nye covid-tilfælde er gennem de sidste par uger faldet støt. Det betyder, at vi nu kan begynde at arbejde os frem mod en ny normal hverdag.

Konkret begynder vi på mandag den 11. maj 2020  kontrolleret og trinvist at åbne så småt op for elektiv aktivitet i ambulatorier og for operationer.
 
Det betyder også, at medarbejdere over de kommende to uger kan komme tilbage til deres stamafdelinger. Tilbagegangen til stamafdelingerne sker ud fra et hensyn til, at vi fortsat skal kunne pleje og behandle covid-patienterne og fortsætte den kontrollerede åbning af elektiv aktivitet.
I praksis er det de enkelte afdelingsledelser, som har medarbejdere udlånt, der sammen aftaler, hvordan og i hvilken rækkefølge det sker.
 
NSR skal sammen med Sjællands Universitetshospital stadig behandle covid-smittede patienter, men nu med en anden organisering og i et andet omfang. Derfor har vi de seneste uger forberedt os via drøftelser med afdelingsledere og Område-MED på permanent at kunne varetage 24 behandlingskrævende covid-patienter samt rumme 9 intensive sengepladser inkl. covid-patienter med intensivt indlæggelsesbehov.
 
Hvis der mod forventning skulle opstå et behov for væsentlig øgning af covid-kapaciteten i Region Sjælland, beslutter regionsledelsen om vi er i en ny beredskabssituation, med de nødvendige konsekvenser det har for vores aktivitet.
 
På NSR har sygehusledelsen og afdelingslederne besluttet, at det fremover primært bliver Lungemedicinsk – og Geriatrisk afsnit, der varetager behandlingskrævende covidpatienter. Andre patienter smittet med covid, men hvor den primære behandlingskrævende diagnose er en anden, indlægges i isolation i relevant afdeling. Covid-patienter med behov for intensiv behandling varetages fortsat af Anæstesien.
 
For at styrke det akutte patientforløb, etableres der samtidig en lungemedicinsk - og en geriatrisk arbejdsstation i Akutafdelingen til patienter, der forventes indlagt <48timer på sygehuset.
Dermed går startskuddet også til at forbedre forløbene for vores akutte patienter på sygehusene. En analyse af vores patientflow på Slagelse sygehus viser, at der er potentiale til at udskrive op mod 1/3 af alle vores patienter inden for 48timer. Ved at færdigbehandle patienterne i de specialiserede arbejdsstationer i Akutafdelingen, undgår patienten skift mellem afdelinger på sygehuset, og den samlede indlæggelsestid ser ud til at kunne nedbringes. De to arbejdsstationer skal sammen med 5 andre forbedre den samlede belægning på NSR.
 
Endnu en gang: Mange tak for den kæmpe indsats, som alle siden begyndelsen af marts har ydet.
 
Venlig hilsen
 
Niels Reichstein Larsen
Sygehusdirektør
 
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk