Søg
 

​SSA’ernes kompetencer opkvalificeres på nye kompetencedage i Skills Stations

 
 

21 Social- og Sundhedsassistenter fra den medicinske SSA-gruppe på NSR mødte velforberedte op til den første kompetencedag i Skills Stations. Siden er flere kompetencedage afviklet– til glæde for både ledere og medarbejdere.

 Kompetencedage i Skills Stations er blevet afholdt på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse de seneste tre år. Hidtil har det udelukkende været for sygeplejersker, men da SSA’erne i mange afsnit udgør en stor del af personalegruppen, får SSA’erne fra medicin 1-2-3 på NSR nu egne kompetencedage i Skills Stations.

-I første omgang, da vi i 2017 var i Boston for at blive lært op i metoden, var det udelukkende rettet på sygeplejerskernes kompetencer, men skal vi løfte fagligheden i afsnittene, er det vigtigt, at hele personalegruppen kommer igennem de samme Skills Stations – naturligvis tilpasset kompetenceniveauet. Vi har nogle fantastiske dage sammen og er blevet bevidste om, at SSA-gruppen har rigtig meget fokus på omsorg for patienten på stationerne. Den fulde opbakning til kompetencedagene fra SSA-gruppen, bekræfter mig desuden i, at SSA-gruppen har virkelig mange kompetencer, som kommer patienterne til gode, så vi er både glade og stolte, fortæller Elsebeth Heuser, der er Klinisk udviklingssygeplejerske i Afsnit for Ældresygdomme og uddannelsesansvarlig for de medicinske Skills Stations på NSR.
 
5 fokusområder
De obligatoriske kompetencedage i Skills Stations er inspireret af Boston metoden, og de afholdes for at sikre, at medarbejdere i medicin 1-2-3 har de nødvendige kvalifikationer indenfor fem udvalgte områder. I år er det patienten med hjertestop, patienten der isoleres, patienten med tryksår, patienten med alkoholabstinens syndrom, og patienten der udskrives.
 
Kompetencedagene er nogle lærerige dage, hvor deltagerne bliver bekræftet i deres kompetencer eller bliver opdateret i deres viden, og hvor de også har mulighed for at dele erfaringer med kollegaer på tværs.
 
- Der er trænere på hver station, som faciliterer stationen og evaluerer, om alle deltagere har de kompetencer, der er beskrevet i læringsmålene. Er der en deltager, der mangler nogle kompetencer, planlægger jeg, sammen med deltageren og den pågældendes afdelingssygeplejerske, et uddannelsesprogram, så den enkelte tilegner sig de nødvendige kompetencer, forklarer Elsebeth Heuser.
 
Glade SSA’ere
Med fuld opbakning til dagen og uden afbud fra SSA-gruppen, går kompetencedagene for SSA’erne over al forventning.

-Deltagerne er forberedt til fingerspidserne og vil rigtig gerne vise, at deres kompetencer inden for de 5 områder er i top – de vil ikke stå tilbage for sygeplejerskerne, fortæller Elsebeth Heuser med et smil på læben.

Begejstringen for kompetencedagene findes også hos SSA’erne selv. En af dem, der deltog på den første kompetencedag, er Iman Baker, der er Social- og sundhedsassistent i Afsnit for lungesygdomme i Næstved:

- Da det var første gang, vi var på Skills, havde jeg egentlig ikke nogen forventninger til dagen. Men det viste sig at være en virkelig god og positiv oplevelse. Rammerne omkring det hele ift. stationerne og pausernes længde var passende, og for mig er de fem områder nogle, vi arbejder med til dagligt, og det var derfor meget brugbart for mig.
 
Vibeke Koefoed, der også er Social- og sundhedsassistent i Afsnit for lungesygdomme i Næstved, supplerer:
 
- Ja. Og der var også forskellige læringsmetoder såsom Kahoo, rollespil og cases. På alle stationerne blev der læst en case op, der skulle løses. Det fungerede rigtig godt med de forskellige metoder, der blev brugt, og jeg har lært mange nye ting.
 
Et regionalt projekt
Kompetencedage i Skills et regionalt foretagende, hvor projektgruppen står for at udarbejde forberedelsesmaterialet, scenarierne på de enkelte stationer, evalueringsskemaer og læringsmål. Projektgruppen består af uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra Holbæk, Roskilde, Køge, Nykøbing og NSR. Derfor anvendes det samme materiale i hele regionen.
 
-Vi har over 700 medicinske sygeplejersker igennem konceptet årligt, og nu er SSA-gruppen altså også inddraget i konceptet, det er fantastisk. Vi har ca. 100 SSA’er, der skal igennem kompetencedagen på NSR. Roskilde sygehus og Nykøbing sygehus har haft deres SSA’er igennem sidste år, uddyber Elsebeth Heuser og tilføjer:
 
- Der er i 2020 planlagt 10 kompetencedage i Skills Stations for sygeplejersker og 5 dage for SSA-gruppen i medicin 1-2-3 på NSR. Trænerne og jeg ser meget frem til at afholde endnu flere kompetencedage for SSA-gruppen.
 
Og på spørgsmålet om, hvorvidt de ser frem til igen at deltage på en kompetencedag, svarer Iman Baker og Vibeke Koefod enstemmigt:
 
-Ja helt bestemt, vi glæder os allerede til næste gang. 
 
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk