Søg
 
 
 
Peter vil gøre en forskelPeter.jpg
228 km. Det er så langt Peter Egede Jensen har til sin arbejdsplads. Selvom han ikke skal tilbagelægge den lange strækning hver dag, så er det stadig den distance, der er mellem Peter og hans hjem og ikke mindst hans søn på 12 år, når han er er på sin arbejdsplads. Peter arbejder nemlig til dagligt som specialeansvarlig overlæge på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Slagelse Sygehus. 

Randers har de sidste mange år dannet rammen om Peters liv, men et spændende jobopslag fik ham, for knap to år siden, til at gentænke sit arbejdsliv. I arbejdsbeskrivelsen i som jobbet specialeansvarlig overlæge kunne han vinge særligt ét vigtigt element af: her kunne han være med til at sætte en retning både fagligt og kulturelt. Der er mange faktorer i Peters liv, der har været med til at påvirke, at han i dag har et stort engagement for atgøre en forskel. Når snakken falder på hans fortid og motivation for hans valg af karrierevej, er han hurtig til at nævne, at han ser sig selv som værende arveligt disponeret for at have valgt lægegerningen. 

- Med en far, der har været praktiserende læge, har jeg gennem årene med stor interesse kigget ham over skulderen for at få et indblik i, hvad det indebærer at være læge, og hvor stor en indflydelse et godt forløb kan have på patientens liv, fortæller Peter.

Et sted med højt til loftet og en anerkendelse af alle faggrupper 
Netop at gøre sin indflydelse gældende har været en faktor for Peter i valget af sit nye job. For ikke alene giver jobbet ham det store privilegium at være med til fødselsdage på daglig basis, men afdelingen er samtidig et sted med plads til udfoldelse og anerkendelse af hver medarbejder, samt mulighed for at sidde ved bordet, når fagligheden, arbejdsprocesserne og kulturen skal bygges op. Peter lægger ikke skjul på de udfordringer, som der kan være ved et nyt sted, hvor mange forskellige faggrupper skal lære at samarbejde om fælles arbejdsprocesser, men han understreger samtidig, at det også giver mere plads til, at alles idéer og meninger kan blive hørt. 

- Når man starter et nyt sted som det her, så er der bare lidt højere til loftet. Der er lidt kortere fra tanke til handling, for vi har alle et fælles mål – at få nogle gode børn til nogle sunde mødre, siger Peter.
En ambitiøs arbejdsplads

Peter er helt overbevist om, at afdelingen allerede nu er nået forholdsvis langt med at få alle faggrupper til at arbejde sammen og forstå hinandens tænkemåder. Helt konkret har de udviklet nogle tiltag, der skal skabe forståelse for faggrupperne indbyrdes, prioritere arbejdsindsatsen og udtænke strategi og nye arbejdsprocesser. Fire dage om ugen bliver der afholdt en morgenkonference, hvor dagens situation bliver gennemgået med henblik på at fordele ressourcerne på bedst mulig vis. 

- Vi kan mærke, at hver morgen har alle en stemme. Om du så er overlæge, afdelingslæge, jordemoderleder eller sygeplejerske, så har vi alle en stemme, der er lige værdig. Netop fællesskabet og holdånden på afdelingen har bidraget til et meget bedre samarbejde i dagligdagen og en større respekt for hinandens kompetencer.

Åbenheden og anerkendelse af alles tanker og idéer kommer såvel også til udtryk i et andet tiltag, hvor små teams placeret på hvert lille afsnit arbejder på udvikling, strategi og implementeringen af arbejdsprocesser. I en travl hverdag er det en stor fordel, at der gives ro til udarbejdelse af nye tiltag og strategier. Og Peter er ikke i tvivl om, at med disse forudsætninger kan man godt tillade sig at tænke stort. 

- Vi har de fysiske rammer, og der er den faglighed her, som sagtens kan bære, at vi kan være et af de bedste fødesteder i Danmark – det er jeg helt sikker på, siger Peter.

Tydelig forskel
Når snakken falder på resultaterne af den flade struktur, er Peter ikke i tvivl om, at de er tydelige at se. Han er overbevist om, at færre dårlige børn, mere optimisme og øget arbejdsglæde på afdelingen ikke er et tilfælde. Og alt det gør, at Peter ikke kan lade være med at føle en indre faglig tilfredsstillelse. 

- Når jeg kan mærke, at de ting, vi gør i den konkrete sag giver nogle gode børn og gode forløb, uanset om det har været en akutsituation eller en ukompliceret situation, så føler jeg mig lidt stolt på både egne, men især på hele afdelingens vegne. Vi er altså ret dygtige, til det vi laver, fortæller Peter.  

Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk