Søg
 

Man kan godt have noget på hjerte, selvom det har slået lidt mere end de flestes

 
 
  
Jørgen og Tenna har i deres levetid oplevet et sygehusvæsen i forandring og forbedring. Derfor bidrager de nu med værdifuld indsigt og viden om, hvordan man forbedrer patienternes og de pårørendes oplevelser på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
 
Web_Jørgen og Tenna_1.jpg
 
Blandt halvtomme kaffekrus og rester af kage fik Jørgen, Tenna og et dusin ligesindede mulighed for at komme med input til sygehusledelsen og afdelingsledelserne fra flere afdelinger på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Anledningen var, at Patient Pårørende Forum havde inviteret til netværksmøde.
 
- Vi er her i dag, fordi vi gerne vil have større indflydelse på, hvad der sker på regionens sygehuse. Der er stadig en masse ting, vi kan forbedre - og så længe det er tilfældet, så er det med at råbe højt, og det kan man passende gøre her i Patient Pårørende Forum, siger Jørgen Bay, tidligere anæstesilæge på Næstved Sygehus.
 
Patient Pårørende Forum har netop til formål at omdanne personlige erfaringer til konstruktive idéer, som kan gøre en forskel på vores sygehuse. Blandt andet var Center for Neurorehabilitering (CNN) mødt op, fordi de manglede gode idéer og feedback på konkrete problemstillinger.
 
- CNN havde noget patientrettet materiale med til os, som de gerne ville have vores tanker omkring. Dem fik de. Det var simpelthen for gammeldags i formidlingen. Vi skal til at bruge flere billeder og videoer, når vi er sender noget ud til vores patienter. Vi skal på tværs af vores sygehuse blive mere moderne og professionelle i vores kommunikation. Patienten kan eventuelt få videoer med hjem i stedet for et stykke papir. Der er en masse dygtige unge mennesker på gode uddannelser, der kan bidrage her, siger Jørgen Bay.
 
Det betaler sig at lytte
Vicedirektør for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Charlotte Bøll er ikke i tvivl om værdien af netværket.
 
- Det er jo her man i konstruktive rammer, som borger, kan udøve indflydelse på vores sundhedsvæsen. Man skal ikke tage fejl af den forskel, man kan gøre via Patient Pårørende Forum. Det er ikke temperaturen på kaffen, vi vender på de her møder - nej, det er reelle og vigtige problematikker, som ligger både os og vores patienter og pårørende på sinde, siger Charlotte Bøll.
 
Netværket og møderne bliver prioriteret højt på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse både af ledelsen, men også ude på afdelingerne, hvor man lytter opmærksomt til de idéer, som kommer ind fra Patient Pårørende Forum. Og mange af idéerne er blevet omsat til virkelighed.
 
- Jeg er stolt af det hele, for hver en ting har stor betydning for patienter og pårørende, hvad enten der er tale om individuel belysning på flersengsstuer, puder og tæpper til pårørende, hyggelige afskærmede områder i venteområde, tavler med information til hørehæmmede, eller om det handler om mere tryghed ved, for eksempel at patienter bliver ringet op hjemme af afdelingen og har mulighed for at blive godt forberedt - inden de skal ind til en planlagt operation, siger Dil Bredholt, frivillighedskoordinator på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
 
Hvis du har lyst til at deltage i næste netværksmøde, som bliver afholdt den 08.10.19, så skal du tage kontakt til Dil Bredholt, frivillighedskoordinator på mail: madbr@regionsjaelland.dk
 
Link til denne side: