Søg
 
 
 
   

Hvorfor vokser nogle børn fra deres astma?

Portrfoto_Rikke.jpg 

Læge og Ph.d.-studerende Rikke Bjersand Sunde. Foto: Brian Vegas  

ABC-klinikken på Børne- og Ungeafdelingen, Slagelse Sygehus får bevilling fra Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond på samlet 700.000 kr. Bevillingen skal blandt andet bruges til et forskningsprojekt, der ønsker at besvare spørgsmålet: Hvorfor vokser nogle børn fra deres astma?

Forskningsprojektet med titlen Remission of Childhood Asthma, som læge og Ph.d.-studerende Rikke Bjersand Sunde står i spidsen for, har til formål at skabe bedre forståelse for hvorfor astma opstår, samt hvilke faktorer der ligger til grunde for et sygdomsophør hos de astmaramte. Målet er, at projektet i sidste ende skal bidrage til at sikre en sund start på livet igennem aktivt forebyggende tiltag.
 
- Jeg har altid ønsket at blive børnelæge, og igennem min tid på børneafdelingerne er min interesse for astma steget. Jeg vil meget gerne bidrage til bedre at forstå sygdommen, både hvorfor den opstår, og hvad der gør, at en del af børnene vokser fra sygdommen igen, siger Rikke Bjersand Sunde, læge og Ph.d.-studerende på ABC-klinikken, Børne- Ungeafdelingen, Slagelse Sygehus.
 
Bedre behandling af astmaramte
Selvom der i forvejen findes omfattende forskning og viden om de faktorer, som forårsager en øget risiko for astmaudvikling, ser det ud til, at der stadig er meget begrænset information omkring hvilke faktorer, der har betydning for, om et barn vil vokse fra symptomerne igen.
 
- Mit forskningsprojekt vil forhåbentligt kunne bidrage med viden om hvilke faktorer, der kan forudsige, om et barn vil vokse fra symptomerne. Det er et vigtigt skridt på vejen mod et mere nuanceret og skræddersyet behandlingsforløb og rådgivning for både barn og familie. Desuden vil det have stor klinisk værdi for de læger, der rådgiver og behandler det enkelte barn, så flere børn kan leve gode og aktive børneliv, siger Rikke Bjersand Sunde, læge og Ph.d.-studerende på ABC-klinikken, Børne- og Ungeafdelingen, Slagelse Sygehus.
 
Det overordnede bevillingsbeløb, som løber op i over 700.000 kr., er helt konkret delt op i to bevillinger. Den ene anvendes til at gennemføre et 10 års besøg i COPSAC2010 (bestående af 700 familier), hvoraf ca. 200 mødre og deres børn er blevet fulgt tæt i Næstved klinikken siden mødrene var gravide tilbage i 2008. Den anden bevilling går til Rikkes ph.d.-projekt.
 
Både lokal og national støtte har været af kæmpe betydning for ABC-klinikkens forskningsenhed, der takket være den modtagne hjælp er lykkedes med at gennemføre 5 ph.d.'er, samt publicere talrige artikler i højtrangerende internationale tidsskrifter.
 
- Vi sætter en stor ære i at kunne være med til at bidrage til, at alle børn kan få et sundt og aktivt børneliv. Derfor har vi også stort fokus på forskning i børnesygdomme. Astma hos børn er en sygdom, som mange familier kender til, og vi ser frem til at vores forskning på området kan hjælpe disse børn, siger Charlotte Bøll, vicedirektør på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.


Faktaboks
Fakta om børneastma:
  • Børneastma er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn og samtidig den almindeligste årsag til      hospitalsindlæggelse
  • 15-20% lider af astmatiske symptomer i småbørnsalderen
  • Omtrent 10% af danske børn i skolealderen lider af astma
Kilde: Dansk BørneAstma Center
 
Baggrunden for forskningen
  • Forskningsprojektet er forankret i Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC), grundlagt og ledet af professor Hans Bisgaard, hvor 1100 familier, bliver fulgt tæt i den forskningsmæssige alliance mellem Dansk BørneAstma Center, Herlev-Gentofte Hospital og ABC-klinikken, Børne- Ungeafdelingen, Slagelse Sygehus.
  • Den ældste kohorte (411 børn) er set ved 19 planlagte besøg indtil 18 år og den yngste (700 børn) er set ved 17 besøg fra graviditeten til børnenes 10. år.

 
 Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk