Søg
 

​Fysioterapeuter på Slagelse Sygehus skal udrede patienter for blodprop – som de første i landet 

 
 

​Fra den 1. juni i år varetager tre fysioterapeuter på Slagelse Sygehus en ny funktion, nemlig håndteringen af patienter der skal udredes for en blodprop – en såkaldt dyb vene trombose (DVT).  DVT er en blodprop i de dybe vener, fx i armene eller benene, og hvis blodproppen løsner sig, kan den blive ført til lungerne og danne en blodprop der. Udredning for DVT er hidtil varetaget af læger, og enkelte steder i landet af sygeplejersker, men Slagelse Sygehus er nu det første sted i landet, hvor funktionen varetages af fysioterapeuter. ​​

DVT2_web.jpg 

Fysioterapeuterne, Lærke Hansen og Casper Høj Madsen, træner ultralydsskanning med en patient, der er i fysioterapeutisk udredning for en potentiel blodprop – en såkaldt dyb venetrombose (DVT) – i sit venstre ben. I dette tilfælde fandt DVT-fysioterapeuterne ingen DVT, men patienten sendes dog til røntgenafdelingen for yderligere scanning.  Når fysioterapeuternes kompetenceforløb er afsluttet i nærmeste fremtid, vil denne henvisning ikke længere være nødvendig. Foto: Kim Poulsen.

Det er manglen på både læger og sygeplejersker, der har banet vejen for, at fysioterapeuter nu skal varetage en ny funktion. Det fortæller Kim Mogensbæk Poulsen, der er overfysioterapeut i Fysioterapien på Slagelse Sygehus:

-Presset på ressourcer har gjort, at læger og sygeplejersker har ønsket at afsætte DVT-funktionen. Og med et kompetenceløft kan fysioterapeuter varetage funktionen fuldt ud på samme niveau som sygeplejersker. 
Som fysioterapeuter kan vi desuden tilføre et unikt blik på funktionsniveau samt behovet for ganghjælpemidler for gangbesværede. Under de givne rammer ser vi frem til det og betragter det som et kvalitetsløft.

De fysioterapeuter, der fremover skal varetage DVT-funktionen på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, er Lærke Hansen, Casper Høj Madsen, Claus Riber Højfeld og senere Rikke Prohaska Thygesen og Louise Damgaard Christensen. De har selv besluttet at blive en del af dette – for fysioterapeuter – nye område:

- Jeg opsøgte selv projektet, da jeg synes, det lød spændende at være med til at udvikle og, om muligt, optimere et behandlingsforløb, som har været udfordret i Akutmodtagelsen. Projektet gav mig mulighed for faglige udfordringer og personlig udvikling ved uddannelse i ultralyd, håndtering af akutte patienter og farmakologi - derudover et dybdegående kendskab til DVT-patientgruppen, hvilket indebærer et stort fagligt ansvar. Et ansvar som jeg, men også ledelsen, mener, at vi som faggruppe er godt rustet til, da klinisk undersøgelse, udredning og diagnosticering er en forankret del af vores uddannelse, fortæller Casper Høj Madsen, og Claus Riber Højfeld supplerer:

-Ja, den primære årsag til, at denne funktion var interessant for mig, er uddannelsen og de nye kompetencer indenfor brugen af ultralyd og diagnostik, samt en udvidet viden om DVT-patienter. Samtidig var det tiltalende at varetage selvstændige patientforløb og beslutningstagen i samråd med en DVT-ansvarlig læge.

Uddannelse og opkvalificering sikrer patientsikkerheden
Projektet startede tilbage i efteråret 2020, hvor en delegation fra Slagelse Sygehus besøgte Aalborg Universitets Hospitals Klinik, Farsø. Her varetager sygeplejersker DVT-funktionen, og der var en masse givende vidensdeling. Det blev efterfølgende besluttet, at man i Slagelse ville følge Aalborgs model. Men da håndteringen af patienter, der skal udredes for dyb vene trombose, netop ikke er en funktion, fysioterapeuter er uddannet til, har der været meget forberedelse. Der skulle både etableres en model for DVT-funktionen, etableres retningslinjer, defineres ansvarsområder og kommunikationsveje, og fysioterapeuterne skulle kompetenceudvikles, før ideen kunne realiseres for alvor.

-Vi har sikret, at patientsikkerheden ikke bliver forringet, ved at opkvalificere fysioterapeuterne gennem et længere dedikeret kompetenceforløb, der inkluderer et diplomkursus, intern og ekstern undervisning i fx farmakologi og ultralydsscanning af bl.a. en AUH-Farsø sygeplejerske, som kom til Slagelse og underviste fysioterapeuterne. Fysioterapeuterne har desuden været i følgevagter og fået supervision med godkendelse af fysioterapeutens kompetencer af en kvalificeret kardiologisk læge, fortæller Kim Mogensbæk Poulsen. 

Et ressourcekrævende forløb der er det hele værd
I september sidste år kunne fysioterapeuterne så starte i en understøttende funktion i DVT-funktionen på Akutafdelingen på Slagelse Sygehus og efterfølgende starte i følgevagter med en akutsygeplejerske. I marts i år bestod alle fysioterapeuter Professionshøjskolen Absalons Diplom Modul i Akut-Fysioterapi, et kursus specielt designet til dette formål i samarbejde med Absalon:

- Det har været et spændende forløb, hvor der er lagt rigtig mange ressourcer fra vores daglige ledere og DVT-terapeuter. Desuden har det også været et hektisk forløb, da vi alle, ud over at få funktionen op at køre, har skullet indgå i den daglige drift med arbejdsopgaver og normering i vores akut-team af andre terapeuter. Det har krævet, at vi hver i sær også har lagt en del interessetimer i det. Vi har også selv skullet være opsøgende ift. sparring og læring fra lægerne og sygeplejerske på Akutmodtagelsen. Det er en stor afdeling med mange ansatte, og derfor er der mange at kommunikere ud til om vores begyndende funktion – nogen har i dagligdagen undret sig lidt over, hvad vi DVT-fysioterapeuter mon var for noget, fortæller Lærke Hansen.

-Ja, jeg er enig med Lærke. Men til trods for, at det til tider har været hektisk, så synes jeg, at det har været det hele værd, fordi vi forhåbentligt kan øge opmærksomheden om, hvad vi som fysioterapeuter også kan bidrage med i den hospitale kontekst, supplerer Casper Høj Madsen.

Den 1. juni kom de nye kompetencer i spil
Sammen med fysioterapeut, Claus Riber Højfeld, har Lærke Hansen og Casper Høj Madsen nu modtaget den afsluttende, opfølgende undervisning i bl.a. farmakologi og interne procedurer samt ekstern supervision og validering af ultralydsscannings-kompetencer - igen af en sygeplejerske fra Aalborg Universitets Hospitals Klinik, Farsø og en speciallæge i kardiologi. Fra den 1. juni overtog de tre fysioterapeuter så den fulde varetagelse af DVT-funktionen på Slagelse Sygehus – noget, Lærke Hansen har set frem til:

-Jeg har glædet mig til den anerkendelse og opmærksomhed, der vil blive på fysioterapeuter ved at tænke fysioterapeuter ind i lignende funktioner i sygehusregi med brugen af ultralyd og diagnostik og udvidelse af vores kompetencer på flere steder i Akutmodtagelsen. Det bliver spændende at komme rigtigt i gang efter mange timers arbejdsforberedelse og se, hvordan denne nye funktion forhåbentlig er med til at bidrage til et optimeret patientforløb. Jeg ser frem til, at vi skal sætte vores nye viden og kompetencer i spil og tilegne os en række gode erfaringer, som gør os endnu dygtigere og øger vores faglighed og kvaliteten i behandlingen for den enkelte patient.

Casper Høj Madsen supplerer:
-Jeg har glædet mig til at være primærperson på DVT-patienternes behandlingsforløb, så jeg som fagperson selvstændigt kan undersøge, ultralydsscanne og på- eller afvise en blodprop i benet. Derudover synes jeg, at det er spændende - i et tværfagligt samarbejde med lægen - at lægge en god og meningsfuld behandlingsplan, der forhåbentligt kan tilbyde et sammenhængende, trygt og flydende behandlingsforløb med mindst mulig ventetid for patienten.

Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk