Søg
 

​Forskning: Sygeplejeudviklet selvhjælpsplan hjælper KOL-patienter

 
 

Kompetencecenter for Lungesygdom i Næstved har udviklet en personlig selvhjælpsplan for KOL-patienter. Den sygeplejeudviklede selvhjælpsplan har vist sig at være enormt effektiv i forhold til at mindske patienternes symptombyrde, nedsætte deres oplevelse af depression og reducere antallet af genindlæggelser.KOL er en luftvejssygdom, som omtrent 320.000 mennesker i Danmark lider af. Med ønsket om at udvikle et simpelt redskab, der kan støtte KOL-ramte borgere i at kunne håndtere den formentligt konstant svingende udvikling i deres kliniske situation, udviklede klinikere i Kompetencecenter for Lungesygdom i 2014 et sundhedspædagogisk redskab i form af en selvhjælpsplan. Selvhjælpsplanen blev afprøvet i et forskningsprojekt i 2016 på lungemedicinsk afdeling på Næstved og Slagelse sygehuse, hvorefter resultaterne i år blev publiceret i en forskningsartikel.

Positive effekter af selvhjælpsplanen
Selvhjælpsplanen er et personligt tilpasset redskab, som er illustreret i et simpelt trinvist skema inddelt i grøn, gul og rød farve, der kan udleveres ved udskrivelsen efter en indlæggelse med KOL i forværring. Selvhjælpsplanen er funderet på dialog mellem en patient og en sundhedsfaglig person med en kort instruktion og mulighed for opfølgning. Dialogen omhandler relevante farmakologiske og ikke-farmakologiske tiltag, der er fagligt velunderbyggede, men også meningsgivende for patienten. Tiltagene skal helt konkret sikre, at den enkelte patient får den rette pleje, behandling eller vejledning på det rette tidspunkt og dermed bliver i stand til at handle i sit eget klinisk bedste.

– Selvhjælpsplanen er udviklet ud fra en grundlæggende overbevisning om, at patienter med KOL ofte har ressourcer til at mestre deres egen sygdom, hvis de ved, hvordan de kan hjælpe sig selv. Målet er at give patienterne et forholdsvis simpelt redskab, der kan støtte dem til at leve et bedre hverdagsliv med deres kroniske sygdom, fortæller Annette Hegelund, der er sygeplejerske i Kompetencecenter for Lungesygdom og en af forfatterne bag forskningsprojektet.

Forskningsresultaterne har påvist, at udover et reduceret antal af genindlæggelser, har brugen af selvhjælpsplanen yderligere reduceret KOL-patienternes oplevelse af symptomer og deres oplevelse af depression. Siden 2014 har Kompetencecenter for Lungesygdom undervist ca. 500 sundhedsfaglige på sygehuse i Region Sjælland og de omkringliggende kommuner i anvendelsen af selvhjælpsplanen hos borgere og patienter med KOL.

Sygeplejefagligt redskab med et internationalt potentiale
Kompetencecenter for Lungesygdom har i samarbejde med flere akademiske og forskningsfaglige kræfter fra blandt andet den lungemedicinske forskningsenhed, PLUZ, forfattet en forskningsartikel med titlen, The impact of a personalized action plan delivered at discharge to patients with COPD on hospital readmissions. A pilot study, som sidenhen er blevet publiceret i det anerkendte internationale tidsskrift, Scandinavian Journal of Caring Sciences. Det vidner om, at det tætte samarbejde på tværs af de lungemedicinske afsnit på Næstved og Slagelse Sygehuse, PLUZ, og Kompetencecenter for Lungesygdom er lykkedes med at kvalificere selvhjælpsplanen som et evidensbaseret værktøj - nationalt som internationalt.

– Det er enestående, at vi nu i verdenslitteraturen får præsenteret et sygeplejefagligt redskab med en eftertragtet effekt, som vores egne klinikere selv har udviklet. Den er et unikt eksempel på, hvordan et tæt samarbejde mellem klinikere, udviklingsfolk og forskere kan bære frugt, fortæller Charlotte Simonÿ, der er MVU- forskningsleder i Forskningsstøtteenheden.
 
Selvhjælpsplanen har desuden potentiale til at danne udgangspunkt for fremtidig forskning.
 
– Netop foreningen af de kliniske, udviklings- og forskningsmæssige kompetencer og publiceringen af artiklen kan være en spire til inspiration for mere tværfaglig og tværsektoriel udvikling og forskning i NSR-regi, særligt indenfor MVU-området. Det kan fremover øge den faglige anerkendelse af NSR som sygehus, arbejdsplads og forskningsenhed. Fremadrettet vil samarbejdet og publikationen kunne opnå faglig anerkendelse både i Danmark og også i udlandet, fortæller Annette Hegelund.
 
Som det allernyeste vil selvhjælpsplanen også blive en integreret del af Landsdel Sjællands tilbud om telemedicinsk hjemmemonitorering, TeleKOL, som implementeres i løbet af foråret 2021.
Her vil selvhjælpsplanen understøtte kommunikationen og den patientcentrerede tilgang til KOL-patienten i kombination med målinger og spørgsmål i TeleKOL for at højne mestringsevnen og livskvaliteten hos borgere med svær KOL.
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk