Søg
 

Ernæring er blevet en fast del af behandlingen på medicinsk mave-tarm afdeling på Slagelse


Malene Jelkvist og Anne Marie Holm Herz er begge kliniske diætister på medicinsk mave-tarm afdeling på Slagelse Sygehus


Frem til den 1. november sidste år kom kliniske diætister blot på tilsyn på medicinsk mave-tarm afdeling på Slagelse Sygehus. Der var dog tydeligvis behov for mere diætisttid i afdelingen, da mange af de indlagte patienter oplevede et sygdomsforløb præget af utilsigtet vægttab, nedsat appetit, madlede, kvalme og opkast. Siden den 1. november 2020 har diætisterne derfor været langt mere tilstede i medicinsk mave-tarm afdeling på Slagelse Sygehus, og ernæring er nu en fast del af patienternes behandling.

Seneste audit på medicinsk mave-tarm afdeling viste, at 70-80 % af patienterne er underernærede eller i risiko for at blive det. Derfor er den tværfaglige ernæringsindsats en væsentlig del af patienternes behandling, og diætisternes målrettede, kompetente og empatiske arbejde overfor patientgruppen gør en forskel. Diætisterne er fysisk til stede på afdelingen 30 timer om ugen, og det sikrer en målrettet ernæringsindsats for patienterne. Diætisternes daglige sparring med plejen medvirker til, at alle i afdelingen er fagligt godt rustet til de ernæringsmæssige opgaver og udfordringer, som de løbende står overfor. Når hver enkelt faggruppe gør det, den er bedst til, optimeres den samlede ernæringsindsats.

En sygeplejerske på medicinsk mave-tarm afdeling understreger, hvor vigtig diætistens fysiske tilstedeværelse og tilgængelighed er i forhold til både patienters og plejens spørgsmål:

-Den sikrer bl.a. tidlig opstart af ernæringsterapi, korrekt valg af ernæringsdrikke og sondeernæring til den enkelte patient og en effektiv indsats, da diætisten hurtigt tager aktion på fx kostregistreringer, som plejen tidligere kunne udfylde i ugevis uden tiltag for patienternes ernæring Diætisternes arbejde med hver enkelt sondeplan og deres løbende opmærksomhed på indtagelsen hos patienterne har også indflydelse på afdelingens lagerbeholdning af sondeernæring og proteinrig mad/drikke. Udvalget og mængden bliver tilpasset patientgruppen og løbende justeret efter, hvad der er et hit hos patienterne, og hvad der er behov for.

Forekomst af og komplikationer til refeeding syndrom minimeres
Et meget vigtigt element, når det handler om den ernæringsmæssige behandling af patienter, er risikoen for at udvikle refeeding syndrom - en akut udvikling af elektrolytmangel, væskeretention og forskydelse i glucosehomeostasen, som potentielt kan være en livstruende tilstand. Med diætisternes arbejde kommer der et fælles fokus på korrekt opernæring, som er med til at understøtte et solidt grundlag for identifikation, forebyggelse og behandling af refeeding syndrom. Hermed minimeres både forekomst af og komplikationer til refeeding syndrom hos patienterne.
 
Et sammenhængende behandlingsforløb
Det daglige, tætte samspil mellem læger og diætister giver patienterne et sammenhængende, progressivt forløb, hvor den medicinske og den ernæringsmæssige behandling forløber parallelt. Patienter med fx levercirrose, kronisk pankreatit og IBD oplever flere genindlæggelser i løbet af et år. Fælles for dem er, at der ofte er behov for optimering af ernæringstilstanden. På denne afdeling vurderes disse patienter af diætisterne ved hver enkelt indlæggelse. Det er med til at skabe genkendelighed og en tillidsfuld relation, som på sigt kan bedre deres ernæringstilstand. Andre patienter, som screenes til at være i ernæringsrisiko eller viser tegn til at være underernærede, kommer også under kyndig vurdering og diætbehandling af diætisterne. En samtale med fokus på den ernæringsmæssige del af behandlingen og en individuelt tilpasset ernæringsplan kan gøre en forskel for patienternes udfordringer og symptomer. Den ernæringsmæssige status følges under indlæggelsen, og diætisterne sørger for at videregive relevante oplysninger og fokus til primærsektoren, evt. med opfordring til opfølgning på ernæringsinterventionen der.
 
Den gennemsnitlige indlæggelsestid på afdelingen har også god gavn af, at ernæring er en fast del af behandlingen, da patienterne hurtigt bliver vurderet i forhold til evt. risiko for ernæringsmæssige udfordringer, og diætisterne bliver koblet på efter individuelt behov tidligt i forløbet for derefter at modtage den diætbehandling, den enkelte patient har behov for.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
29.03.21
Opdateret
18.05.22
Link til denne side:
Andre sider under NSR Nyheder

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk