Søg
 

​160 dage uden delir

 
 


Mus under sengen, myrer på dynen og fremmede mennesker på stuen - den slags syner kan deliriumramte patienter få. I svære tilfælde kan delirium give permanent hjerneskade, som kan nedsætte livskvaliteten betragteligt. Derfor har man på Slagelse Sygehus afprøvet et særligt fokuseret forløb, der har resulteret i, at man nu på 160. døgn, at ikke har oplevet nyopståede delirium hos patienter opereret for hoftenære lårbensbrud.

- Der er mange faktorer hos patienter med hoftenære lårbensbrud, der gør, at de har stor risiko for at udvikle delirium i forløbet. Derfor er det vigtigt, at vi søger at optimere hele patientforløbet og ikke kun enkelte steder i forløbet. Vi modtager også patienter, der er i delir, når de indlægges. Disse patienter, forventer vi, også kan have god gavn af de nye tiltag, fortæller Tina L. Carlsen, specialeansvarlig overlæge, Geriatrisk Afdeling.
 
Det handler om samarbejde
Seks afdelinger på tværs af sygehuset samarbejder for at forhindre, at patienter med hoftenære lårbensbrud udvikler delirium efter operation. De seks afdelinger sørger i samarbejde for, at man nu stiller en diagnose indenfor en time, flytter patienterne til opvågningen indenfor 2,5-3 timer, hvor de ligger i et skærmet miljø og venter på operation. De sørger for, at alle patienter ses af en anæstesilæge, før de køres i "venteposition" til operation, og de sørger for, at alle patienter mobiliseres 24 timer efter operation. På sengeafsnittet får patienterne enestuer, der bliver sørget for ro om natten. Og der generelt er et skarpt fokus på at forebygge delirium i sygepleje-delen af behandlingsforløbet.
 
De ældre er de mest udsatte
- Patienter, som rammes af hoftenære lårbensbrud, kan være meget sårbare, fordi de er ældre og ofte har andre konkurrerende lidelser. Derfor er de i stor risiko for at blive mere syge og dø, når de rammes af akut sygdom, som et lårbensbrud er. Vi er derfor meget stolte over, at vi nu på 160. døgn kan rapportere om nul delirtilfælde, siger Ulla Gitte Parby, sygeplejerske, Akutafdelingen, Slagelse Sygehus.
 
Indsatsen for patienter med hoftenært lårbensbrud kommer som et led i de nationale netværk af læring- og kvalitetsteams, som skal understøtte, at der sker kvalitetsforbedringer på udvalgte områder med stor variation eller utilfredsstillende kvalitet i behandlingen på landsplan.

 

FAKTA OM DELIRIUM

Delir er en alvorlig hjernepåvirkning, der kan opstå hos ældre mennesker, der udsættes for fysisk sygdom eller medicin. Delirium opstår fordi kroppens neurologiske balancer ændres gennem bedøvelse og den stress og angst, som kan følge med, når man skal opereres eller gennem sygdom.
 
Delir er hyppigt forekommende hos akut syge og ses hos 14-56 % af ældre indlagte patienter. Særligt hos patienter på intensivafsnit ses incidensrater op mod 80 % og hos terminale patienter omkring 90 %. På både kort og lang sigt har delirøse patienter dårlig prognose. De har markant øget 1 års- mortalitet (62 %), forlænget indlæggelsestid, øget forekomst af komplikationer under indlæggelsen samt funktionstab, øget plejebyrde og kognitiv dysfunktion i efterforløbet.
 
De vigtigste risikofaktorer er høj alder, demens eller kognitiv dysfunktion, funktionsnedsættelse og akut sygdom samt skrøbelighed.
 
Det er de seks følgende afdelinger, som samarbejder om patientforløbene på Slagelse Sygehus er: Akutafdelingen, Radiologi, Anæstesi, Ortopædkirurgi, Geriatri og Fysioterapi.
Link til denne side: