Søg
 

Forskningsprojekter

Her kan du finder oplysninger om vores forskningsprojekter.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Tillidsbaseret ledelse på NSR

NSR har sammen med Roskilde Universitet indgået en aftale om et fælles forskningsprojekt om tillidsbaserede ledelsesformer i sundhedsvæsnet. Formålet med forskningsprojekt er skabe mere viden om hvordan sundhedsfaglige organisationer kan styrke udvikling af ledelse, som i højere grad understøtter stærkere tværgående samarbejde samt øget medarbejderautonomi til at finde løsninger i et samspil med patienter og pårørende. Projektet er rettet imod alle ledere uanset klinisk baggrund.

Hvad handler det om? 
Projektet om tillidsbaseret ledelse skal bl.a. undersøge hvordan ledelse forandrer sig i takt med mere samskabende og helhedsorienterede patientforløb, i et stærkt professionaliseret, sundhedsfagligt miljø. Et andet fokus er også hvilke dilemmaer, krydspres eller paradokser både ledere og medarbejdere oplever ifm. nye, mere tillidsbaserede ledelsesformer og hvordan de håndteres? Sidst, men ikke mindst er der også en ambition om at undersøge hvilke resultater og effekter der evt. kan knyttes til ændrede ledelsesformer? 

Hvor vil kunne møde forskningsprojektet? 
Projektet vil især være afhængigt af interview med både ledere og medarbejdere samt observationer af både møder og hverdagspraksis. Du vil derfor kunne opleve at blive spurgt om samtykke til f.eks. at blive interviewet (men kan naturligvis altid sige nej hvis ikke du ønsker at deltage). Du vil også kunne opleve at der er en forsker som observerer et møde du deltager i eller er til stede på din afdeling. Både i interviews og observationer, vil udtalelser altid blive anonymiseret.

Hvem vil du kunne møde? 
I forskningsprojektet vil du kunne møde Lektor, Tina Øllgaard Bentzen, Post Doc Sofie Lohklindt Christensen og Ph.d.-studerende Silas Johansen, som alle er tilknyttet Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet. Hvis du har spørgsmål til forskningsprojektet, er du velkommen til at kontakte forskningsleder på NSR, Charlotte Simonÿ på mail cpsi@regionsjaelland.dk, eller 

Forskningsleder på RUC, Tina Øllgaard Bentzen på mail tinaob@ruc.dk​.

Tillidsbaseret ledelse billede.png 2.PNG

IMAGINE

IMAGINE er et stort tværfagligt og internationalt forskningsprojekt, der skal udforske mekanismerne bag kronisk sygdom for at bremse tendens til forværring med alderen.​

Læs mere om IMAGINE​
Følg projektet på LinkedIn
Følg projektet på Twitter​

PROgrez

PROgrez er en tværfaglig forskningsenhed, hvis sigte er at knytte solide forskningsresultater med klinisk praksis til gavn for patienterne.

Læs mere om PROgrez​

PLUZ 

PLUZ (Pulmonary Research Unit, Zealand) er en forskningsenhed forankret på Næstved Sygehus, med forskning i lungekræft, lungehindesygdomme og kroniske lungesygdomme.​

Læs mere om PLUZ​

Monitorering af åndenødspatienter med gentagne ultralydsskanninger af hjertet og lungerne

Åndenød er en hyppig indlæggelsesårsag på akutafdelinger i Danmark og kan skyldes et stort spektrum af forskellige sygdomme især hjerte- og lungesygdomme. Patienterne, der indlægges med åndenød, har sammenlignet med andre patientgrupper, et længere indlæggelsesforløb, mange genindlæggelser og højere dødelighed. Den subjektive fornemmelse af åndenød er angstprovokerende for patienterne. Ydermere er åndenød et vigtigt patientrelateret outcome (PRO).

I klinisk praksis er det ønskværdigt med nye metoder til at højne præcisionen, når det drejer sig om både diagnosticering og monitorering af patienter med åndenød. Ultralyd af hjertet og lungerne anvendt til at vejlede be-handling er ny metode.

Mød Michael Arvig på:
 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319379.ihtml/player.html?token=2aa2104db25fb235c931add5c4d25b5e&source=embed&photo%5fid=65492327">

​COVID-19-patienters sygdomserfaringer og veje til bedring

Projektet vil undersøge deltagernes erfaringer med COVID-19 gennem dybdegående interviews, fotografier taget af deltagerne og ved forskeres deltagelse under informanternes genoptræning og daglige aktiviteter.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.08.20
Opdateret
17.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsstøtteenheden ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Ingemannsvej 18, stuen
4200 Slagelse

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk

  
  
  
  
Der er ingen elementer at vise i denne visning af dokumentbiblioteket "Formularskabeloner".