Søg
 

Forsknings puljer og fonde

​​Forskningspuljen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse:
Forskningsstøtteenheden ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse indkalder ansøgninger til Den Lokale Forskningspulje 1-2 gange årligt. Du kan søge om midler til: Løn til projektmedarbejdere (ikke ansøgers egen løn), teknisk/statistisk konsulentbistand, max 3 mdr. frikøb af medarbejder til protokolskrivning, mindre apparatur, reagenser, blodprøveanalyser, kongres m.v. Opslag i fonden annonceres i kalenderen på nærværende intranet. 

Læs mere i D4 retningslinjen 562506.

Der kan søges stipendier til forberedelse af ph.d.-projekter, postdoc forløb, samt 1/3 frikøb til ph.d.-uddannelse.

Du har også mulighed for at komme på vores mailliste vedr. forskningsnyheder ved at sende os en mail på 
nsr-forsk@regionsjaelland.dk Derved vil du via mail blive informeret om kommende opslag.

Region Sjællands fonde:
Regionen Sjælland har flere fonde og puljer til finansiering af forskning. Du kan læse mere om disse på regionens hjemmside.  

Du kan tillige registrerer dig i en international fondsdatabase: her 

Support til ekstern finansiering af forskning
Som forsker i Region Sjælland kan du få gratis professionel vejledning inden for ekstern finansiering af forskning og har adgang til flere finansieringsdatabaser.

 Hvad tilbydes af support​​

Opslag 2021 af Næstved, 

Slagelse og Ringsted sygehuses lokale forskningspulje

Hermed indkaldes der ansøgninger til Den Lokale Forskningspulje 2. runde 2021.
 
Ansøgning indgives via E-fond. Følg venligst de angivne trin.

 
Der er ansøgningsfrist senest fredag d. 5. marts 2021 kl. 12.
 
FAKTA
Alle ansatte ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse kan ansøge forskningspuljen om midler til udførelse af forskning i sygehusets afdelinger.
 
Alle midler, der bevilges i denne opslagsrunde, skal anvendes i 2021.
Ansøgninger kan maksimalt være på 250.000 kr. og minimum på 25.000 kr.
Ph.d.-stipendier og postdoc lønmidler kan samlet overstige 250.000 kr., det årlige puljebidrag kan dog ikke overstige 250.000 kr.
​ 
Der kan søges om midler til:
Forskningsprojekter:
  • Drift i forskningsprojekter: Løn til projektmedarbejdere, teknisk/statistisk konsulentbistand, mindre apparatur/diverse anskaffelser fx software (max. 99.000 kr.), reagenser, blodprøveanalyser m.v. Kongresdeltagelse kan søges, men vil blive prioriteret lavt.
Ph.d.-studerende:
  • Løntilskud: 1/3 løn til ph.d.-studerende – der kan søges løntilskud på baggrund af en faktuel lønsats for den kommende ph.d.-studerende (kontakt HR-afdelingen for lønsatser inkl. pension osv.)
Senior forskere:
  • Løntilskud til postdoc-forløb – der kan søges om 50% årsløn i maksimalt 3 år.
Forberedelsesstipendier:
  • Løntilskud: maksimalt 3 måneders frikøb til afklaring og formulering af forskningsprojekt/idé – der kan søges løntilskud på baggrund af en faktuel lønsats for den kommende ph.d.-studerende eller postdoc studerende (kontakt HR-afdelingen for lønsatser inkl. pension osv.)  ​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.06.21
Opdateret
17.10.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
Forskningsstøtteenheden ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Ingemannsvej 18, stuen
4200 Slagelse

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk