Søg
 

Om centret

Centrets baggrund, målsætning, organisering, ledelse, kontaktoplysninger for multi- og kronisk sygdom

Baggrunden for centrets oprettelse

Borgere med kroniske sygdomme og/eller multisygdom har lavere livskvalitet og er sjældnere på arbejdsmarkedet.

Kronisk sygdom og multisygdom i Region Sjælland

​Mere end en 3/5 af borgerne i Region Sjælland har mindst én langvarig kronisk sygdom

Ledelse og kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger om centrets ledelse

Målsætning

​Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom skal understøtte udviklingen af effektive, sammenhængende, patientfokuserede patientforløb af høj kvalitet.

Organisering og samarbejde

Videnscenteret er organiseret med en styregruppe, et rådgivende udvalg og en lokal arbejdsgruppe

Oprettet
28.10.19
Opdateret
28.10.19
Link til denne side: