Søg
 

Målsætning

​Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom skal understøtte udviklingen af effektive, sammenhængende, patientfokuserede patientforløb af høj kvalitet.

Det er centralt, at centeret arbejder både tværfagligt og tværsektorielt. Forskning er et grundlæggende, centralt element i centerets udviklingsaktiviteter. Centeret inddrager centrale faglige og organisatoriske kompetencer i udviklingen og forskningen.

Effektive patientforløb opnås gennem udvikling og implementering af tværsektorielle og tværfaglige forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler mellem hospitaler, almen praksis og kommuner. I arbejdet anvendes både den foreliggende kliniske og organisatoriske evidens samt databaseret viden om populationen i Region Sjælland baseret på grundlæggende data og populationsbaseret tilgang.

Udviklingen går mod at samle patienternes sundhedsproblemer og håndtere samt koordinere dem i almen praksis, så vidt muligt. Dette betyder, at den praktiserende læge ofte både er tovholder og sparringspartner for den multisyge patient. Forskningen. Derfor bør forskningen derfor i høj grad have fokus på, hvordan almen praksis bedst håndterer patienter med multimorbiditet. Meget tyder på at behandlingen af patienten med kronisk sygdom bedst forankres i det nære sundsvæsen med almen praksis som den centrale behandler i samarbejde med kommunen.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.10.19
Opdateret
28.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom
Slagelse Sygehus

Ingemannsvej 18, st

4200 SlagelseTlf: 2712 1622