Søg
 

Kronisk sygdom og multisygdom i Region Sjælland

​Mere end en 3/5 af borgerne i Region Sjælland har mindst én langvarig kronisk sygdom

Andelen af personer med multisygdom (min. to kroniske sygdomme) er på blot fire år steget fra 33% i 2013 til 37% i 2017 (Kilde: Region Sjællands Sundhedsprofil, 2017).¨

Antallet af ældre over 65 år i Danmark forventes at stige med 44 % frem til år 2040. En stor del af disse mennesker har risiko for at udvikle en eller flere samtidige kroniske sygdomme.

Patientforløb ved multisygdom er karakteriseret ved at være komplekse og ofte livslange med vekslende behov for sundhedsfaglige ydelser. Kun halvdelen af patienterne modtager den behandling, der evidensmæssigt virker bedst på sygdommen og ledsagende komplikationer.

Borgere med kroniske sygdomme og/eller multisygdom har lavere livskvalitet og er sjældnere på arbejdsmarkedet.

Multisygdom er forbundet med øget dødelighed og større brug af sundhedsvæsenets ydelser samt øgede sundhedsomkostninger
(Kilde: Region Sjællands Sundhedsprofil, 2017).

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.10.19
Opdateret
28.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom
Slagelse Sygehus

Ingemannsvej 18, st

4200 SlagelseTlf: 2712 1622