Søg
 

Forsknings- og udviklingsprojekter

Flere studier beskriver samforekomsten og udviklingen af flere samtidige kroniske sygdomme

​Flere forskning- og udviklingsprojekter er igangværende og flere projekter er under planlægning. Det drejer sig om et pilotstudie af hensigtsmæssig organisering ved multisygdom i primærsektoren, som forberedelse til et clusterrandomiseret studie, der planlægges gennemført i et samarbejde mellem hospital, almen praksis og kommune.
Flere studier beskriver samforekomsten og udviklingen af flere samtidige kroniske sygdomme med henblik på at beskrive viden, der kan anvendes med henblik på udvikling af kronisk sygdom og multisygdom samt viden til planlægning af patientforløb i hospital, almen praksis og kommune.
Dertil gennemføres projekter vedrørende polyfarmaci med fokus på patienternes oplevelse af at indtage mange typer medicin, hvor målet er at forbedre medicin ordinationer ved polyfarmaci.

Centeret deltager endvidere I flere projekter vedrørende multisygdom og kronisk sygdom, her kan nævnes; ”The Phy-Psy Trial”: En indsats for multisyge med samtidig svær psykisk og fysisk sygdom”, der udføres i samarbejde med ved forskere for Forskningsenheden for Almen Medicin, forskere Københavns Universitet; ”Mobilize - Individualiseret træning og uddannelse til patienter med multimorbiditet” ved Søren Thorgaard Skou, Associate Professor, Syddansk Universitet, samt ”Samskabelse af bruger involverende tværsektorielle samarbejdsmodeller” ved Ditte Høgsgaard, Post.Doc, ved Syddansk universitet.

Telemedicinske projekter er også i fokus, hvor blandt ”Reafel projektet – et telemedicinsk hjerte projekt - Forbedret diagnostik af atrieflimren hos svage ældre” planlægges implementeret i Region Sjælland.

Desuden ligger der vejlederfunktion i Videnscenteret for to ph.d.-projekter hvor multisygdom indgår. Det drejer sig om studierne: 1) ”A Multidisciplinary Outpatient Clinic for Multimorbid Patients”, 2) ”Digital Support for Multiple Chronic Conditions”, samt flere Ph.d.-projekter med fokus på kronisk sygdom.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.10.19
Opdateret
30.01.20
Link til denne side:
Andre sider under Forskning
 

 Kontakt

 
Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom
Slagelse Sygehus

Ingemannsvej 18, st

4200 SlagelseTlf: 2712 1622