Søg
 

BEDS

Et software til evaluering og design af patientflow for stationære indlæggelser

​Introduktion

BEDS er en forkortelse for Bed Evaluation and Design System og er et software til evaluering af patientflow for stationære indlæggelser. Helt konkret evaluerer programmet belægningen af senge samt sandsynligheden for at patienterne modtager en seng ved ankomst til de stationære sengeafsnit på hospitalet.

Programmet er designet til at gøre det nemt at opstille en model. Konkret er programmet sat op til at brugeren kan “trække” patienttyper og sengeafsnit ind på et “skrivebordet”. Brugeren forbinder herefter patienter med de forskellige sengeafsnit ved at trække en pil mellem dem. Både patienter og sengeafsnit er karakteriseret ved nogle simple parametre. Resultaterne for den færdige model kan ses ved at klikke på de sengeafsnit, som har interesse for brugeren.

Programmet har overordnet følgende egenskaber:

  • ​​​“Drag-and-drop” design
  • To evalueringsmetoder

  • Automatisk estimering af simulationstid

  • Eksporter resultater som en CSV-fil.

​​Anskaffelse

BEDS er gratis og kan hentes ned via dette link​​


Yderligere information

Mange hospitaler inddeler deres patienter i tre hovedgrupper: Den første gruppe er de akutte patienter, hvor tiden mellem hver ankomst forekommer tilfældigt (stokastisk) og indlæggelsestiden ofte er begrænset til et døgn. Den anden gruppe er ambulante patienter, som er planlagt og ofte uden krav om en seng. Den tredje og sidste gruppe er de stationære indlæggelser. Disse består af en blanding af ankomster, som opstår tilfældigt og planlagt. De tilfældige indlæggelser udspringer som regel fra akutafdelingen, men nu henvist til et stationært sengeafsnit pga. patienternes tilstand. De planlagte indlæggelser opstår af forskellige årsager - eksempelvis som følge af en kirurgisk procedure.

BEDS er bygget på antagelsen om at patienter ankommer med en stationær intensitet til hospitalet, og at indlæggelsestidens fordeling også er stationær. Af denne årsag virker programmet kun for stationære sengeafsnit. Herudover antager programmet at tiden mellem hver ankomst følger en eksponentialfordeling, og at patienter er indlagt i eksponentialfordelt tid. På grund af den første antagelse fungerer BEDS bedst, når der er mange tilfældige indlæggelser i mikset af patienter, som ankommer til et sengeafsnit. I forhold til den sidste antagelse, så har det næsten ingen betydning for resultaterne hvilken fordeling, der faktisk beskriver indlæggelsestiden, hvis den første antagelse er overholdt.

Hent dokumentation, quick start guides og demomodeller til programmet.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.02.22
Opdateret
14.02.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger