Søg
 

Oversigt over graviditets- og barselsforløb

Få overblik med en oversigt over alle undersøgelser, samtaler med videre, som Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet fra 6. graviditetsuge til otte uger efter fødslen.

​Forløbet af aftaler og undersøgelserne

Undersøgelse og behandling

Alle undersøgelser, samtaler med videre, som fremgår af skemaet, tilbydes i Region Sjælland, uanset om du vælger at føde på sygehus, hjemme eller på fødeklinik.

I skemaet kan ”fødested” være på sygehus, hjemme eller på fødeklinik afhængigt af, hvor du har valgt at føde. Tilsvarende kan ”jordemoderkonsultation” fo​regå i tilknytning til sygehus, hjemme eller på fødeklinik.​​​

Skema: Fra 6. graviditetsuge til otte uger efter fødslen​

Graviditetsuge 6-10

Praktiserende læge:

Samtale, vandrejournal oprettes, undersøgelse, information om skanning af fosteret, blodprøve med henblik​ på blodtypebestemmelse.

Graviditetsuge 11+2 - 13+6

Sygehus:

1. trimesterskanning (nakkefoldsskanning).

Graviditetsuge 12-15

Jordemoderkonsultation​:

Udarbejdelse af forløbsplan og samtale om:

  • Dine ønsker og forventninger til denne graviditet, fødsel og barselstid
  • Sund leve​vis i graviditeten.​

Graviditetsuge 19-20

Sygehus:

2. trimesterskanning (misdannelsesskanning)​.

Graviditetsuge 21

Jordemoderkonsultation​:

Opfølgning på og eventuel justering af forløbsplan og samtale om:

  • ​Familiedannelse, fysiske og psykiske forandringer i graviditeten
  • Dine forestillinger, viden og erfaring med fødsel, amning og barselstid​.

Graviditetsuge 25

Praktiserende læge:

Helbredsundersøgelse og samtale om trivsel. Hvis du er rhesus-negativ tages en blodprøve til typebestemmelse af fosteret.

Graviditetsuge 29

Jordemoderkonsultation​:

Helbredsundersøgelse af dig og fosteret. Samtale om ”at mærke liv” og amning.

Graviditetsuge 32

Praktiserende læge:

Helbredsundersøgelse og samtale om trivsel.

Graviditetsuge 35-36

Jordemoderkonsultation:

Når du er førstegangsfødende får du tilbudt helbredsundersøgelse af dig og fosteret. Hos jordemoderen har I også en samtale om:

  • Fødslen
  • Smertelindring og indgreb under fødslen
  • Efterfødselssamtale hos føde – eller konsultationsjordemoder​.​

Graviditetsuge 37

Jordemoderkonsultation:

Helbredsundersøgelse af dig og fosteret og samtale, blandt andet om:

  • Din trivsel, tan​ker om forestående fødsel og barsel
  • Tilbud om undersøgelse og behandling af det nyfødte barn​.

Graviditetsuge 39

Jordemoderkonsultation:

Helbredsundersøgelse af dig og fosteret. Samtale om din trivsel og drøftelse af, hvad der sker, hvis du ikke har født til termin.

Graviditetsuge 40+

Fødested eller jordemoderkonsultation:

Vurdering af din og fosterets trivsel. Samtale om metoder til igangsættelse af fødsel. Til denne samtale booker vi dig til igangsættelse i uge 41+3 til 41+5.

Dagen efter fodslen

Hjemme:

Ved ambulant fødsel på sygehuset (hjem efter 4-6 timer) ringer jordemoderen til dig den efterfølgende dag for at høre dig, hvordan det går med dig og barnet.

To-tre dage efter fødslen

Fødested, jordemoderkonsultation eller hjemme:

Konsultation med gennemgang af fødselsforløbet og opfølgning på mor og barn. PKU og hørescreening. Vurdering af behov for uddybende efterfødselssamtale.

Op til syv dage efter udskrivning

Fødested:

Åben rådgivning med mulighed for telefonisk og personlig henvendelse til fødestedet med mulighed for genindlæggelse ved behov.

Efter behov (typisk inden for en måned)

Sted aftales:

Eventuel uddybende samtale efter fødslen med enten konsultationsjordemoder eller fødselsjordemoder.

Otte uger efter fødslen

Praktiserende læge:

Tilbud om helbredsundersøgelse og samtale, hvor lægen vurderer din fysiske og psykiske trivsel efter fødslen.

​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.05.18
Opdateret
03.12.19
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/sgrof