Søg
 

Familieambulatoriet

Familieambulatoriet følger gravide, som tager vanedannende medicin (fx smertemedicin), eller som har eller har haft et forbrug af rusmidler. Desuden følges gravide med svær psykisk sygdom og gravide, hvis partner har et aktuelt rusmiddelforbrug.

Til patienter og pårørende i Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Slagelse Sygehus.

Alle Covid-19 relaterede restriktioner ophæves fra d. 10/9-21. Da vi stadig gerne vil passe på vores gravide og vores personale, henstiller vi til, at du og dine pårørende kun møder op i afdelingen, hvis du/I er symptomfri. Har du symptomer, så ring til os inden du møder op, så aftaler vi sammen det videre forløb.​

Du kan læse alle anbefalinger på:
Adresse<br />
Adresse
Familieambulatoriet Slagelse
Slagelse Sygehus
Fælledvej 2D
4200 Slagelse
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 58 55 36 90
Hverdage kl. 08.00-14.00
Åbningstid<br />
Åbningstid
​​​Hverdage kl. 08.00-15.00​

​​

Velkommen til Familieambulatoriet i Region Sjælland

    

Familieambulatoriet på Slagelse Sygehus har regionsfunktion, hvilket betyder, at vi ser gravide og pårørende fra hele Region Sjælland.

Familieambulatoriet tilbyder bl.a. udvidet svangreomsorg til gravide smertepatienter. Meget smertestillende medicin f.eks. Morfin, Oxycodon, Metadon og Tramadol er afhængighedsskabende. Vi har stor erfaring med smertepatienter, og kan supplere den medicinske behandling med akupunktur, NADA (øreakupunktur), anden smertebehandling samt samtaler om hverdagen med kroniske smerter.

Familieambulatoriet tilbyder også udvidet svangreomsorg til gravide, som inden for de sidste 2 år har/har haft et forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler. Endvidere udvidet svangreomsorg til gravide, hvor partneren har/har haft et aktivt rusmiddelforbrug i graviditeten. 

Forskning viser, at et forbrug af medicin eller rusmidler under en graviditet kan medføre fysiske såvel som psykiske skader hos barnet. Familieambulatoriet ønsker derfor at tilbyde dig og din familie bedst mulig støtte i graviditeten for at give dit barn den bedste start på livet. 

Vi håber, at du/I kan finde de informationer der søges i fanerne herunder, og ellers hører vi gerne fra jer.

Vi glæder os til at se dig!

Henvisning

    

Alle kan blive henvist til Familieambulatoriet. Man kan blive henvist både fra egen læge, jordemoder og andre fagpersoner. Den gravide kan også henvende sig direkte uden henvisning. Det er muligt at få anonym rådgivning.​

Adresser

    

Team Nord 

Holbæk Svangreambulatorie Holbæk Sygehus Smedelundsgade 60, E1, 2 sal, 4300 Holbæk

Kalundborg Jordemoderkonsultation Kalundborg Sundhedshus Nørre Alle 31, 4400 Kalundborg

Korsør Jordemoderkonsultation Revvej 126, 4220 Korsør

Odsherreds Jordemoderkonsultation Odsherred Sundhedscenter Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sj.

Roskilde Jordemoderkonsultation Roskilde Sygehus Ny Østergade 14, 4000 Roskilde. OBS: adr. er ikke i hovedbygningen, men til venstre for hovedbygningen i det røde hus ud mod stationen 

Sorø Jordemoderkonsultation Sorø Sundhedscenter Dr. Kaarsbergsvej 5, 4180 Sorø


 

Team Syd 

Faxe Jordemoderkonsultation Faxe Sundhedscenter Præstøvej 78 1.sal, 4640 Faxe

Nakskov Jordemoderkonsultation Nakskov Sundhedscenter Hoskiærsvej 17, 2.sal, 4900 Nakskov

Nykøbing F Jordemoderkonsultation Nykøbing Sygehus Ejegodvej 39 st.tv. (i de gamle sygepleje-boliger udenfor sygehusgrunden), 4800 Nykøbing F

Nykøbing F, Nykøbing Falster Sygehus        Graviditetsambulatoriet, Afdeling for kvindesygdomme og fødsler, Fjordvej 15, Hovedindgang B-1, 4800 Nykøbing F

Næstved Jordemoderkonsultation Næstved Sygehus Herlufsvænge 14, st., 4700 Næstved

Stege Jordemoderkonsultation Sundhedscenter Stege Langgade 57, 1. etage med indgang fra Peblingerenden, 4780 Stege

Vordingborg Jordemoderkonsultation Vordingborg Sundhedscenter Sankelmarksvej 10, bygning N, 4760 Vordingborg


 

Om Familieambulatoriet

    

Familieambulatoriet er en enhed under gynækologisk-obstetrisk afdeling. I Familieambulatoriet er der ansat jordemødre, læge og socialrådgiver, der er specielt uddannede til at følge din graviditet. 

Familieambulatoriet er beliggende i Ambulatorium for gravide på Slagelse Sygehus. I graviditeten vil vi så vidt det er muligt bestræbe os på, at jordemoderbesøgene foregår på nærmeste fødested eller en jordemoderkonsultation i nærheden af, hvor du bor. 

Den obstetriske læge vil efter behov følge din graviditet i samarbejde med jordemoderen og hun vil være behjælpelig med eventuel medicin og justering af medicin, samtaler, tilvækstskanninger m.m.

Jordemoderen vil følge din graviditet med hyppige undersøgelser, lave fødeplan og udskrivningsplan. Jordemoderen sikrer sig, at barnet vokser som det skal, og at du får den støtte og vejledning, der er nødvendig. Vores jordemødre er også uddannet i smertebehandling med f.eks. NADA og akupunktur.

I løbet af din graviditet er der mulighed for at mødes med vores socialrådgiver, som tilbyder råd og vejledning vedrørende sociale forhold.  Socialrådgiveren er som regel med ved første møde i Familieambulatoriet. Så kan I allerede tidligt finde ud af, om der er noget, hun kan være behjælpelig med f.eks. hjælp til at udfylde blanketter til offentlige myndigheder.


 

Familieambulatoriets målgruppe

    

Familieambulatoriet er et udvidet tilbud for gravide, deres partner og børn.

  • Gravide i opioidbehandling på grund af kroniske smerter. (Opioider er stærk smertestillende medicin f.eks Oxycodon eller Tramadol )

  • Gravide med skizofreni, bipolar sygdom eller er udviklingshæmmede gravide.

  • Gravide med et aktuelt forbrug af rusmidler/afhængighedsskabende medicin

  • Gravide med et tidligere forbrug af rusmidler/afhængighedsskabende medicin. Det vil sige inden for 2 år fra befrugtningstidspunktet.

  • Gravide, der drikker mere end 7 genstande om ugen og/eller drikker mere end 5 genstande på én gang (binge drinkning) efter erkendt graviditet, eller mere end 3 gange i løbet af graviditeten.

  • Gravide, hvor partner har et aktuelt rusmiddelproblematik.

 

Til Fagfolk

    

Under udarbejdelse...

Pjecer

    

Under udarbejdelse...

​ ​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.05.18
Opdateret
10.09.21
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/sgrfa