Søg
 

Mor-Barn Afsnit

Mor-Barn Afsnit for normale og komplicerede barselsforløb. Omsorg for gravide med svangerskabsrelaterede sygdomme, der kræver indlæggelse. Finde kontaktoplysninger og andre informationer om Mor-Barn Afsnittet.

Adresse<br />
Adresse
Mor-Barn Afsnit
Slagelse Sygehus
Fælledvej 13
4200 Slagelse
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 58 55 37 68 (Sygeplejerske)
Tlf. 58 55 37 66 (Mor-Barn og Graviditet)
Åben døgnet rundt

På Mor-Barn Afsnittet

Til patienter og pårørende i Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Slagelse Sygehus.

Alle Covid-19 relaterede restriktioner ophæves fra d. 10/9-21. Da vi stadig gerne vil passe på vores patienter og vores personale, henstiller vi til, at dine pårørende kun møder op i afdelingen, hvis de er symptomfri. 

OBS: Besøgstid er mellem klokken 15:00 og 17:00 for pårørende.

Velkommen til Mor-Barnafsnittet.

Vi er et personale som består af sygeplejersker, sygeplejestuderende, jordemødre og jordemorstuderende.

På Mor-Barnafsnittet tilbyder vi at:
 • I efter fødslen kan ønske et ophold for mor, barn og ledsager. Indlæggelsestiden varierer normalt fra omkring 1-2 døgn, men opholdet kan forlænges, hvis vi vurdere at I har behov for det.
 • Førstegangsfødende tager som regel hjem efter 24-36 timer
 • Kvinder som har født ved kejsersnit går normalt hjem efter en til to overnatninger
 • Flergangsfødende, der føder ambulant bliver udskrevet samme dag fra fødestuen
I vil få tilbudt en efterfødselskonsultation på barnets 3. levedag, hvor der udføres hørescreening og PKU på barnet, samt efterfødselssamtale med en jordemoder.

Ved denne samtale følger jordemoderen op på din og dit barns tilstand, og du har mulighed for at drøfte fødslens forløb med jordemoderen.

Op til syv dage efter fødslen har du mulighed for at henvende dig telefonisk til Mor-Barnafsnittet døgnet rundt, hvis du har brug for hjælp eller rådgivning. Vi vil evt. invitere dig ind i afsnittet, hvis spørgsmålene ikke kan klares pr. tlf. Vores tlf. nr.: 58 55 37 68. Har du allerede haft kontakt til sundhedsplejersken, er det hende/ham du kontakter, og er det udenfor normal åbningstid, kan man kontakte vagtlægen.

Enestuer

Vi har 8 stuer med eget bad og toilet. Her har du og en ledsager mulighed for at overnatte, og din ledsager kan være til stede under indlæggelsen og hjælpe dig med de praktiske ting. Vi sætter stor pris på, at du som ledsager hjælper den nybagte mor med at skifte sengetøj efter behov, rydde op på stuen, hente mad og drikke og aflaste mor, så hun kan hvile – også i nattetimerne.

Du har mulighed for at kalde personale til stuen ved hjælp af klokkesnoren, og vi forventer, at I kalder på os, hvis I har brug for hjælp eller har spørgsmål i forhold til jeres barn, jer selv, amning eller andet.​

Indlæggelse

Tiden på Mor-Barnafsnittet vil gå med støtte og vejledning i blandt andet:
 • Kontakten til dit/jeres barn:
  Barnet er hos dig under hele indlæggelsesforløbet, så du/I hurtigt bliver fortrolig med barnets signaler. Desuden opfordres til hud mod hud kontakt. Det anbefales, at barnet er mindst otte timer hud mod hud hos moderen om dagen i den første tid.

 • Komme godt i gang med amningen eller anden ernæring af barnet:
  De fleste børn bliver ammet, og hvert enkelt ammeforløb tager udgangspunkt i barnets behov:
  - Amning efter behov – mindst 8 gange i døgnet
  - God kontakt – Hud mod hud
  - God placering – Laid back
  - Amning en fælles opgave

 • Pleje af barnet.
  Pusling/Bleskift – observation af navlen og huden. Vi anbefaler, at du sætter bleen så navlen får luft, og dermed hurtigere falder af.

  Vejledning i hvad du ser i bleen i forhold til mængde og udseende.

 • Vejledning omkring din egen hygiejne.
  Vær generelt opmærksom på din håndhygiejne.

  Du får udleveret en skylleflaske, så du kan skylle dig efter hvert toiletbesøg. Du bør skylle dig så længe du bløder og så længe der kommer farvet udflåd fra vagina, uanset om du har født vaginalt eller ved kejsersnit.
     
 • Udskrivningssamtale når du skal hjem.
  Vi holder en udskrivningssamtale med dig og din ledsager når i skal hjem.

  I vejledes omkring barnets ernæring her og nu, og at sundhedsplejersken vil tage kontakt til jer om at komme på besøg indenfor den første uge.

Praktisk under indlæggelse

Hvile og ro - besøgstider

Du og din partner har brug for meget hvile og ro. Det er især vigtigt af hensyn til amningen, og fordi du ofte er vågen om natten.

Vi anbefaler jer, at give jeres pårørende besked om at I siger til, når I er klar til besøg.

Desuden opfordrer vi jer til at informere jeres pårørende om vores besøgstid, der er mellem kl. 15.00-17.00. I vil blive orienteret videre herom, når vi modtager jer i vores afsnit.


Mobiltelefon, computer og værdier

Du må gerne have din mobiltelefon hos dig, men vær opmærksom på brugen af din mobil, da det er et forstyrrende element for den tidlige kontakt til dit barn.

Ligeså gælder brugen af TV´et på stuen.

Brug tiden på at lære dit barn at kende!

På sengestuen har du et skab stillet til rådighed, som er muligt at aflåse. Her skal du opbevare tasker, tøj og eventuelle værdier. Hvis du medbringer værdier, er det på eget ansvar.​


Mad

Maden serveres af personalet ved en madvogn på gangen tre gange om dagen. Tidspunkterne står på informationstavlen på stuen.

Vi tilbyder morgenmad til ledsageren der overnatter. Der er mulighed for at sætte mad og drikkevarer på køl.

Derudover kan der købes mad og drikke i kiosken/caféen ved sygehusets hovedindgang, som sælger kiosk-varer, lette anretninger, samt kolde og varme drikke.

Udenfor åbningstid henviser vi til automaterne i forhallen.

Pårørende er også velkomne til at medbringe mad.


Tøj, sengetøj og håndklæder

Du får udleveret håndklæder, sengelinned og rent tøj af personalet.

Du må meget gerne bruge eget tøj til både dig selv og dit barn. Vi henstiller til, at du og din partner er påklædte af hensyn til både jer selv og andre.


Plejen af dig

Plejepersonalet ønsker at medvirke til at give jer som familie, den bedst mulige start med jeres nyfødte barn. Sammen med jer tilrettelægger vi den pleje, I som familie har behov for.

Vores vejledning vil ændre sig i takt med at dit barn bliver ældre, time for time, dag for dag.

Derfor er det vigtigt at du siger til os, hvis vores vejledning ikke giver mening, så vi har mulighed for at rette det til for dig.

Tal med os om det, I føler jer usikre på.


Blødning

Du bløder som ved en kraftig menstruation de første dage efter fødslen. Der kan også komme enkelte klumper af blod. Hvis du synes, at din blødning er meget kraftig, eller der kommer flere klumper af blod, skal du informere personalet.

Udskrivelse

Du og dit barn udskrives efter aftale og i samarbejde med plejepersonalet.

Når du gerne vil hjem, skal du kontakte personalet. Vi vil gerne tale med jer om den første tid i hjemmet, og hvor I kan henvende jer, hvis I får brug for hjælp i tiden efter udskrivelsen.


Når I kommer hjem

Jordemoderen informerer jeres sundhedsplejerske om fødslen. Hun vil kontakte jer få dage efter fødslen med henblik på første besøg 4-6 dage efter fødslen.

Hvis en sundhedsplejerske ikke har kontaktet jer på 5. dagen, anbefaler vi, at I kontakter sundhedsplejen. I finder nummeret på kommunens hjemmeside.


Efterfødselssamtale

Alle kvinder, der føder i Region Sjælland, får tilbudt en efterfødselskonsultation.

Uanset om du er indlagt eller udskrevet, vil du blive tilbudt samtale med jordemoder inden for 2-3 dage efter fødslen. Ved denne samtale følger jordemoderen op på din og dit barns tilstand, og du har mulighed for at drøfte fødslens forløb med jordemoderen.

Ved samtalen kan du også tale med jordemoderen om:

 • Amning

 • Eventuelle smerter eller gener efter fødslen

 • Bækkenbundstræning

 • Tilknytning til det nyfødte barn

 • Tilværelsen som forældre

 • Sexliv og parforhold.

Der er også mulighed for at tale om en eventuel næste graviditet, hvis du allerede gør dig tanker om det.

Hvis du har brug for en uddybende efterfødselssamtale, kan du aftale dette med jordemoderen. Du kan også på et senere tidspunkt henvende dig for at få en uddybende efterfødselssamtale.


Omsorgs- og ansvarserklæring

Hvis I ikke er gift, når jeres barn bliver født, kan I registrere faderskabet for at fastslå, hvem der er i juridisk forstand er far til barnet. Ved registreringen skriver I under på, at I vil drage omsorg og ansvar for barnet, og I opnår i den forbindelse fælles forældremyndighed. Læs mere på Borger.dk​.

I kan indgive omsorgs- og ansvarserklæring til personregisterføreren senest 14 dage efter barnets fødsel.

Pårørende

Information til pårørendeSom pårørende kan du støtte og hjælpe. Både praktisk i forbindelse med pleje, men også ved at lytte og stille spørgsmål.

Pårørende er velkomne i afsnittet inden for besøgstiden - se tidligere afsnit. Aftal gerne med dine pårørende hvor hurtigt og hvornår I helst vil have besøg.

Flere information​er

Læs mere om amning eller dit barns udvikling:

​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.05.18
Opdateret
10.09.21
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/sgrba