Søg
 

Søvn

Behandling af vedvarende søvnproblemer hos børn og unge i alderen 2 - 18 år.

Undersøgelse og behandling.  

Vi modtager børn i alderen 2-18 år, med længerevarende søvnproblematik (varighed over 6 mdr.)  
Er du interesseret i at få hjælp til dit barns søvnproblemer, skal dit barn henvises til Børneambulatoriet i Slagelse via egen læge. Henvisende læge skal forud for henvisningen have undersøgt barnet fysisk og en uddybende beskrivelse af søvnproblemet skal indgå i henvisningen.
Der er en forventning om, at egen læge har udelukket, at årsagen til søvnproblematikken kunne stamme fra Øre-næse-hals-regionen (mellemørebetændelse, polypper mv), mave/tarmgener (fx forstoppelse, reflux mv) eller diverse mangeltilstande (fx D-vit mangel).
Børn med søvnproblemer og samtidig mistanke om anfaldsfænomener skal udredes for dette på lokal børneafdelingen/praktiserende børnelæger inden henvisning.​

 
Vi modtager børn med følgende søvnvanskeligheder
 
Unormalt længe om at falde i søvn
Urolig søvn og hyppige opvågninger
Søvnmangel af forskellige årsager
Påvirkning af adfærd og udvikling pga søvnmangel
Børn, hvor man mistænker fx narkolepsi
Øget træthed
Søvnrædsel /night terror 

Dit forløb​​

Forud for første besøg vil I modtage et søvnskema, der bedes udfyldt og medbragt. I vil blive indkaldt til samtale, hvor I møder en af vores børnesøvnsygeplejersker. Såfremt søvnforstyrrelsen kræver lægefaglig vurdering eller medicinsk behandling, vil jeres barn også blive set af den ansvarlige læge i søvnklinikken.

​​ 

 

 Ved første besøg

Ved første konsultation i Børnesøvnklinikken vil sygeplejersken sammen med jer grundigt gennemgå jeres barns/families dagligdag, døgnrytme, soveritualer, -vaner og -mønstre for at afdække barnets søvnforstyrrelse. Alle børn deltager ved første konsultation. Ved de mindste børn (under 5 år) er der en forventning om at I som familie medbringer en ekstra voksen til at se efter barnet i venteværelset efter undersøgelse af barnet.
Barnet bliver målt og vejet ved hvert besøg og vi vurderer om barnet følger normal udvikling.
Ved behov for blodprøver, vil der altid være god tid til at planlægge og forberede barnet, da det ikke udføres i forbindelse med besøget i søvnklinikken. 
venteværelse 1 red.jpg

 
 

Det videre forløb

På baggrund af samtalen undervises, rådgives og vejledes I i søvnhygiejne. God søvnhygiejne har stor betydning for barnets vilkår for at falde i søvn og sove godt.
For børn fra skolealderen kan udredningen suppleres med actigrafi. Denne lille måler påsættes med lille rem på venstre håndled og registrerer aktivitet og søvn hos barnet gennem 7 døgn.  Målingen giver overblik over søvnens kvalitet, indsovningstid, vågne perioder om natten, aktivitetsniveau og mulige årsager til søvnforstyrrelsen.
De fleste børns søvnproblematik afhjælpes ved at regulere uhensigtsmæssig adfærd, døgnrytme og optimere søvnhygiejne.​
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.05.18
Opdateret
04.10.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/sbsoe
Børne- og Ungeambulatoriet
Slagelse Sygehus
Fælledvej 2C
4200 Slagelse
Tlf. 58 55 34 00